Vår tids spöken


Mina första säkra minnen från barndomen härrör sig från tidigt femtiotal, innan vi hade fått TV så kom nyheter via radio och papperstidningar. Det fanns fortfarande människor som lyssnade på radio med kristallmottagare även om de flesta hade skaffat sig en rörradio.

Minnet av andra världskriget var påträngande, det fanns en stor rädsla för krig även om vi innerstadsungar var mer rädda för ”fyllgubbar” och uteliggare. Själv bodde jag på Upplandsgatan och jag minns att jag som fyra-femåring tittade ut genom fönstret och fick syn på en färgad utländsk sjöman, ”– MAMMA, MAMMA TITTA EN NEGER!” ropade jag inför anblicken av en person med annan hudfärg än min egen.

Trots att Stockholm var en stor stad så levde vi fortfarande rätt isolerade i Sverige. Det var inte lätt att ta sig hit, i alla fall om man inte gjorde som den engelske sjömannen som var soldat i den engelska flottan, han fick väl några timmars landpermission när flottan besökte Stockholm antar jag.

Visserligen så påverkades vi av omvärlden, om Europa hade bra ekonomi så skvätte det lite på oss här uppe i norr. Jag tror att det fanns en strävan efter oberoende bland våra politiker, en strävan som delvis kom utifrån det faktum att vi inte ville bli indragna i några krig. En strävan som nu blir alltmer osynlig för varje dag som går.

Vi har blivit indragna i en ny allians som kallas EU, idag har vi gått med i NATO även om det är hemligt. Europas politiker har skapat ett slags monopolpengar som de kallar Euro, och så här skildras EU i dagens Aftonbladet:

AB: ”Europas högerregeringar har hittills varit överrens om att EU:s länder ska spara sig ur krisen. Det har varit ödesdigert. I hopp om högre fart har man bromsat hårdare och hårdare.

Länder med svag offentlig ekonomi har uppmanats att dra åt svångremmen. Men länder med goda finanser, som Sverige, har också hållit igen. Resultatet blev tvärstopp.

Hade Europas politiker från början hanterat problemen i banksektorn och de relativt små länder som hade problem skulle inte krisen spridit sig.

I stället tog Europas högerregeringar krisen som en möjlighet att genomföra det politiska program man hela tiden haft. De stramade åt, försämrade sociala förmåner, anställningsskydd och pensioner.”

Ett enat Europa är givetvis en mycket bra idé, ett europeiskt samarbete likaså, men idag så har Europa försatt sig i en situation där EU inte kan göra någonting utan att först fråga Morgan & Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan och liknande bankirföretag med säte på Wall Street. EU:s nationer är totalt i händerna på bankirerna, och när det krisar i Grekland, Spanien, Irland och Portugal så måste resten av EU hjälpa till att betala deras skulder, för annars kommer EU att straffas av bankirföretagen.

Själva har vi en ”finansminister” som lovar dyrt och heligt att ”– Svenska skattepengar ska inte gå till södra Europas banker”, och det gör han utan att ljuga eftersom de går direkt som betalning till bankirföretagen i USA, det är Morgan & Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan och de andra som får dessa slantar. Och ”finansministern” har redan lovat bort hundratals miljarder av svenskarnas surt förvärvade slantar och såvitt jag vet så har ingen ställt honom till svars för sitt handlande.

it Andra om: , , , , , , , , , , , , ab1234567 ekot gp12 dn123456789 svd1234567


3 svar till “Vår tids spöken”

  1. Hur gammal ÄR du egentligen Jinge? 100 år? :-P

    Och Gud är ”hen” oxo, stiligt! :-)

  2. Vad bra att det finns en och annan människa kvar som kan förmedla ett historiskt perspektiv grundat på egna erfarenheter. Det borde vara ovärderligt för dagens yngre människor att ta del av den kunskapsöverföring som kunde ske mellan generationerna, under förutsättning att det fanns några mottagare intresserade av det…