Tag Archive for Europeiska Unionen

Vår tids spöken

Mina första säkra minnen från barndomen härrör sig från tidigt femtiotal, innan vi hade fått TV så kom nyheter via radio och papperstidningar. Det fanns fortfarande människor som lyssnade på radio med kristallmottagare även om de flesta hade skaffat sig en rörradio. Minnet av andra världskriget var påträngande, det fanns en stor rädsla för krig…

EU på väg att kapsejsa

Jag börjar tro att vi som är motståndare till EU förr eller senare kommer att få vara med om att man upphäver det ekonomiska samarbetet och att Euron kastas på soptippen. E24: ”Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuys retoriska skönmålning av de finansiella krishärdarna i euroländerna Grekland, Irland, Spanien och Portugal blir alltmer verklighets- flyktiga.…

Politikers inbillade altruism

Det där EU-projektet upphör aldrig att förvåna mig. Vi medborgare förutsätts vara positiva till EU och en ny konstitution, är vi inte det så är vi antingen bakåtsträvare eller dumskallar. De enda som egentligen har förstått vad det handlar om är våra valda politiker. De har dessutom bestämt sig för att vi övriga är så…

Ett underbart bakslag

Något annat kan man inte säga just nu när det visar sig att irländarna gjort det enda rätta och sett till att nejsidan vann. Egentligen förvånas jag över våra svenska politikers okänslighet. En majoritet av svenskarna har länge varit, om inte EU- motståndare så i alla fall EU-skeptiker. Själv tillhör jag den skara människor som…