Sverige anmäls till EU-kommissionen

Nu anmäler Naturskyddsföreningen Sverige till EU-kommissionen för att man avser bryta mot EU:s art och habitatdirektiv. Det berättar Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson idag för tidningarna. Äntligen någon som agerar mot den regering som tillvaratar miljö-
värden på sämsta sätt, mot dem som låter en lobbygrupp från jägarkåren aktivt bidra till att stifta lagar i Sverige.

Stoppas lagen så slipper alla naturvänner ge sig ut i svampskogen under älgjakten, något som givetvis är förenat med fara. Som bekant skjuter jägarna själva sina jakthundar av misstag, och det i långt större utsträckning än den skada som gråben lyckas åstadkomma.

Svenska Naturskyddsföreningen: ”Regeringen föreslår idag att det ska bli möjligt att bedriva omfattande jakt på varg i Sverige. – Att den svenska lilla sårbara, isolerade och inavlade vargstammen till vintern kan utsättas för storskalig jakt är ett populistiskt politiskt beslut för att tillgodose små väljargrupper. Beslutet har inte något vetenskapligt stöd och strider dessutom mot internationella åtaganden och regler, säger Mikael Karlsson.

I rovdjurspropositionen som regeringen presenterade idag men som i sin helhet blir offentlig först nästa vecka föreslås en s k förvaltningsjakt på varg utöver den skyddsjakt som redan idag förekommer. Syftet är att ”frysa” vargstammen på ungefär nuvarande nivå, drygt 200 vargar. Det skulle innebära att i stort sett hela föryngringen, dvs. minst 20-30 vargar, ska skjutas varje år.

Naturskyddsföreningen är starkt kritisk till förslaget, som strider mot EU:s art- och habitatdirektiv och som riskerar att ytterligare försämra vargens redan mycket dåliga genetiska status. Vad som behövs idag är fortsatt skydd och insatser för att förbättra den genetiska situationen genom att underlätta för invandring av obesläktade vargar från öster.

Flera tunga vetenskapliga instanser – Artdatabanken, Centrum för biologisk mångfald samt Stockholms och Uppsala universitet – har i sina yttranden inför det här förslaget avvisat möjligheten till storskalig vargjakt. Anledningen är den mycket känsliga genetiska situationen som vargstammen befinner sig i. Stammen är starkt inavlad och tillväxttakten på stammen har, tvärtemot vad många debattörer påstår, halverats under 2000-talet. – Att införa jakt på vargstammen nu handlar bara om att tillfredstämma högljudda väljargrupper. Om Sverige

inte kan hantera mer än ett par hundra vargar, hur ska vi då kunna kräva av andra länder att skydda andra utrotningshotade däggdjur, säger Mikael Karlsson.”

Min personliga uppfattning är att vi måste passa på tillfället det halvår som Sverige ska sköta ordför-
andeskapet i EU. Det borde inte vara några större problem att samla ihop folk för att demonstrera mot den regering som i praktiken sviker sina löften om att värna mångfalden i naturen.

Naturskyddsföreningen

i Andra om: , , , , , , , , , , , , , , , , , AB123 SvD1 DN t

[tags]Varg, Ulv, Gråben, Skjut Gräv och Tig, Kriminella jägare, Jägarlobbyn, Varghatare, Tjuvjakt, Polis, Lagar, Jägarkåren, Natur, Miljö, Mediekritik, Centerpartiet, Politik, Naturskyddsföreningen, EU-kommissionen[/tags]

  4 comments for “Sverige anmäls till EU-kommissionen

 1. Kurt
  1 juni, 2009 at 08:41

  Regeringen inför ett maxantal på 210 vargar i hela Sverige, samtidigt finns redan ett minimiantal på 200 individer. Denna ömtåliga balans skall sedan skötas av jägare som definitivt inte kan identifiera specifika individer bland vargarna. Man kommer att skjuta alfadjur och lösa upp de vargrevir som finns, vilsna ungdjur kommer att spridas, och det kommer att orsaka problem. Talet om inplantering av varg är bara tal, det finns ingen vetenskaplig grund eller fakta i det.

  • 1 juni, 2009 at 08:48

   Och när de hade tillstånd att skjuta 9 lodjur blev det 19 (typ).

 2. Rogge
  2 juni, 2009 at 09:22

  Åter igen ett exempel på vår miljöministers populistiska sätt att agera. Man blir både upprörd och ledsen när man hör hans hurtfriska floskler och det är med bävan man ser fram emot hur han kommer agera nu när Sverige ska ro den stora klimatöverenskommelsen i hamn. Det han har gjort hittills inom klimatområdet skapar ju inte precis något förtroende – inga åtgärder, t.ex. skrotbilspremier, för förnyelse av bilparken, tilldelning av utsläppsrätter som företagen tjänar pengar på i stället för att minska sina utsläpp, inriktningen att lägga pengar på insatser utanför Sverige i stället för att minska våra utsläpp, för att nämna några exempel. Beklämmande!

 3. Jonathan
  3 juni, 2009 at 23:42

  Jag håller absolut med dig om att vi måste passa på med när vi har vårat tillfälle i fråga om EU-medlemskapet.

  En fråga som är väldigt aktiv de kommande två veckorna är vad som händer i Bonn. Sverige och övriga världens länder träffas där för att förhandla om klimatfrågorna. Något som inte alls uppmärksammas i medier. Med tanke på att det rör oss alla och rör oss på väldigt många plan borde det uppmärksammas så mycket mera.

  Ta därför gärna upp det. En bra början är att ta en titt på sidan http://xx Har du några frågor skicka till mailadressen jag angivit.

Comments are closed.