Samerna fick rätt


Nu har Högsta Domstolen kommit med sitt utslag i frågan om samerna har rätt att låta renhjordarna beta på de skogs-
marker som ägs av de boende i Norrland. Och jag tycker att HD kom fram till fel beslut.
[column width=”49%” padding=”2%”]
Det förhåller sig nämligen så att den del av Sverige som samerna betraktar som ”renbetesområde” innefattar fyrtio procent av landets yta (40%). Dessutom är renar till och med mindre lönsamma än SAAB. För varje krona de får in i form av försäljning av renkött så subventionerar staten med ytterligare tre kronor. Det är lätt att räkna ut, sjuttiofem procent av de intäkter som samerna får av rennäringen kommer direkt ur skattebetalarnas fickor.

Nu sväller renbetesområdet ytterligare tack vare att de fick rätt i Högsta Domstolen, och trots mitt samiska påbrå så tycker jag att det är fel. Samerna kan, precis som andra djurhållare, stängsla sina djur och se till att köra dit födan istället. Nu lägger de beslag på precis hela fjällvärlden, ett område som skulle kunna ha utnyttjats betydligt bättre ur turistisk synpunkt ifall renar betraktades som vilka husdjur som helst.

Men jag tror att det är rädslan för att Sverige ska betraktas som rasistiskt som gör att myndigheterna går fram i filttofflor. Det bästa vore att fortsätta att betala ut samma bidrag till samerna mot att de drog ner renskötseln med nittio procent. Det är självklart att samerna behöver ekonomiskt stöd, men ska en liten grupp på maximalt tusen renskötare ha förstatjing på fyrtio procent av landets yta? Självklart inte!

Samerna har bott i det vi kallar Sverige i cirka tretusen år. Renskötsel som vi känner den har pågått sedan 1600-talet, och konflikterna med lokalbefolkningen lika länge. Min egen farfar och farfars far hade ständiga konflikter med samerna

[/column]
[column width=”49%” padding=”0”]Reneftersom renarna trampade ner land och åkrar och åt även av unga träd och buskar. Jag tror att vi måste ta ett samlat grepp om frågan, tittar man på den karta över Nordkalotten som samerna själva hävdar är sameland så visar det sig att ytan överstiger Sveriges. Hur många renskötande eller renägande samer det finns inom området vet jag inte, men en grov gissning är fem tusen.

Själv har jag rösträtt i sametinget, jag kanske skulle börja utnyttja den…

it Andra om: , , , , , , dn1 svd ex ab sr
[/column]


25 svar till “Samerna fick rätt”

 1. Har du läst domen? Argumentationen är lättfattlig och föredömligt välskriven. Om samerna av ålder har brukat ett visst område för renbete, så säger lagen att de även nu ska ha den rätten. Dokumentation från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet visar tydligt att samerna av ålder brukat de angivna områdena för renbete. Alltså har de den rätten även idag.

  Visst kan man ha synpunkter på att samerna har rätt till renbete, men det är ett långt steg därifrån till att säga att HD agerar utifrån politiska motiv.

  • Visst kan man ha synpunkter på att samerna har rätt till renbete, men det är ett långt steg därifrån till att säga att HD agerar utifrån politiska motiv.

   Man kanske borde säga att Sverige inte har kurage nog för att sätta ner foten?

   Vi kunde ju skippa statens subventioner till renskötseln så var problemet ur världen? Att samerna ska kunna hävda någon slags överhöghet över 40% av landets yta är definitivt inte vettigt.

   Dessutom – av ålder? Renskötseln började först på 1600-talet, innan hade samerna haft renar som dragdjur och till mat och kläder.

 2. Vill du ha in en kommentar här så tillskriv mig inte åsikter jag inte har. Läs oxo reglerna för kommentarer innan du postar nästa försök. / Jinge

 3. Jag var nära till gråten över HD’s utfall, och som Jinger skriver, håller jag med. Det måste vara politiska skäl.
  Själv har jag blivit kallad rasist ett stort antal gånger, vet inte hur jag som själv har sameblod kan vara rasistisk.
  Men säger som ngn annan sa: ”Grattis” nu är det fritt fram för renarna att äta upp min mark.

  • Är väl lite som self hating jews ( typ judar som inte håller med i allt som israel gör på västbanken/gazaremsan).. Så du kanske är en självhatande same ;)

 4. Hej, insändaren David skriver att ”dokumentationen finns från 1800 och 1900-talet”. Finns det inte någon tidigare dokumentation eftersom ”sápmi” sameland, når ända ner i Härjedalen och nordligaste Dalarna.Den senare Jinge skriver att ”renskötseln började först på 1600-talet” Om detta råder delade meningar.
  Under 800-1200-talen tycks området ha sträckts längre söderut. Samerna har fört en kamp för sin kulturella sär-
  art ända sedan 1000-talet då det finns belägg på tvångsmässig skatteindrivning bland samerna genom det s k birkarlsystemet som innebar att köpmän och storbönder arrenderade skatteuppbörden i lappmarkerna. Deras framfart har beskrivits som hänsynslös. Ursprungsbefolkning har behandlats i vissa länder mycket styvmoderligt. Att renarna äter av trädplantorna är en stor ekonomisk förlust.Kan man inte förse plantorna med något skydd, alltså förebyggande åtgärder? Detta är en uppmaning till att förstå samerna i deras situation. I Lappland och Västerbotten finns problemet vintertid med renarna som kunde dyka upp på hala vägar varvid kollisioner ofta var
  oundvikliga. Jag tror de förekommer mindre nu. Detta är en uppmaning att söka förstå samernas situation i vårt land. HD:s beslut är ett gott besked med tanke på samernas situation än idag. Jag som skriver detta fick glädjen att under min tonårstid besöka dem i fjällvärlden och lära känna dem. Den tiden glömmer jag aldrig.

  • Under 800-1200-talen tycks området ha sträckts längre söderut. Samerna har fört en kamp för sin kulturella särart ända sedan 1000-talet då det finns belägg på tvångsmässig skatteindrivning bland samerna genom det s k birkarlsystemet som innebar att köpmän och storbönder arrenderade skatteuppbörden i lappmarkerna.”

   Kom gärna med källor för dessa påståenden. Berätta gärna mer om kampen för sin kulturella särart på 800-talet. Du tycks ha källor som inga forskare har hört talas om. De tillkom väl först på 1300-talet, fem hundra år efter de uppgifter du citerar. Dessutom började samerna beskattas först på 1500-talet.

   Kommer du med fler ostyrkta uppgifter så släpper jag inte fram kommentarerna om du inte inleder med ”Jag tror att…”

   F.ö. är ”särarten” tämligen måttlig. Idag leder inte samerna i kåtor annat än vid enstaka tillfällen. Märk väl att Stockholm är landets den kommun där det bor flest samer.

  • Att skydda tusentals ( eller vad det nu kan vara tall/granplantor ) känns inte helt vettigt. Vore bättre om man sköte renar som man sköter kor eller grisar dvs i häng.. Men det kanske inte går?

   • Det är klart att det går, men genom att renarna går lösa så äter de sådant som växer, då slipper man förse dem med mat. Och ”tusentals” är nog en underdrift. Betänk hur stora skogsområden det rör sig om! Men skogsskadorna beror inte på att renarna äter plantorna speciellt vad jag vet..

 5. HD består av människor som självklart påverkas av det rådande politiska klimatet. Detta handlar om att vara PK och att Sverige vill ha ett gott rykte inom internationell minoritetspolitik.

 6. Håller med dig i allt du skriver och tycker att detta är vädligt fel. Men får man fråga vart ”För varje krona de får in i form av försäljning av renkött så subventionerar staten med ytterligare tre kronor. Det är lätt att räkna ut, sjuttiofem procent av de intäkter som samerna får av rennäringen kommer direkt ur skattebetalarnas fickor.” kommer ifrån. Från vilka myndigheter är den infon insamlad?

  /Mattias

  • Den kommer från boken Vargen den jagade jägaren av Henrik Ekman. Minns inte vilken sida, men jag har skrivit om det förut. Sök på Henrik Ekman här, han har källhänvisningar.

  • http://sv.wikipedia.org/wiki/Rensk%C3%B6tsel

   Rennäringsföretagens inkomster fördelar sig väldigt jämnt mellan försäljning av renkött och andra viltprodukter, försäljning av fisk och annat vilt, samt inkomster från tjänst. Rennäringens årliga inkomster ligger ganska stabilt runt 50 miljoner kronor per år från renköttförsäljning, 10 miljoner från Sametingets (tidigare Statens jordbruksverk) prisstöd, runt 30 miljoner per år i rovdjursersättning samt några miljoner till ansökta utvecklingsprojekt, utöver de 50 miljoner kronor som företagen tjänar på andra tjänster.

   2009 krävde man att rovdjursersättningen skulle höjas till 227 miljoner eftersom rovdjuren tog så många djur att hela rennärningen var hotad, men jag tror inte det blev av. http://www.expressen.se/nyheter/1.1466886/samer-kraver-hojd-rovdjursersattning

   Jag tror inte du behöver visa upp en vargriven djurkropp för att få rovdjursersättning förövrigt så ryktet om att man driver ut sjuka renar på tågspåret är kanske inte helt överdrivet med tanke på hur mycket pengar det gäller… jag kan ju ha helt fel dock men jag känner mig lite cynisk idag.

 7. Jag brukar hålla med om dina ställningstaganden, Jinge, eftersom du är vänster. Men den här gången är du ute och cyklar, och det rejält! Stor-Sverige har en mycket dyster historia vad gäller övergrepp på sina minoriteter och först på senar tid har positiva saker börjat ske, men framför allt till följd av internationella påtryckningar (vilket är pinsamt!). Sverige har av EU tvingats inrätta minoritetsspråken som har historisk närvaro på svensk botten och nu äntligen har samerna – som tvingats betala skatt för sina renar under hundratals år – blivit upprättade i och med denna HD-dom.

  För mig som arbetar med internationellt bistånd har det varit en ständig fråga från våra samarbetsorganisationer som representerar urfolk: hur kan det komma sig att det progressiva Sverige intar en så usel attityd gentemot sitt urfolk?

  Idag är den dag att fira!

 8. Är du Jinge markägare i Norrland, så förstår man ju att du inte är glad över domen. Domen pekar dock på att samerna har sedvanerätt i Nordmaling. Det moderna skogsbruket med kalhuggning och återplantering av små, späda gran- eller tallplantor har ju en del svagheter vad gäller djurs framfart. Det är inte bara renar som är i farten. Älg, rådjur m fl kan tugga i sig av plantorna. Det är en skogsbruksmetod som har sina svagheter. Dels är den ju känslig för nämnda djurs påverkan men vad jag förstår av biologer så utarmar metoden också den biologiska mångfalden i skogarna. Och det kan ju inte enbart vara av intresse för skogsägarna att vår natur utarmas. Vad gäller statens subventioner till renägarna, så tycker jag du för rättvisans skull också redovisar de bidrag bönderna får från svenska staten och EU. Det är ju vi skattebetalare som betalat in pengar till EU som utgår till bönderna.

 9. Jag struntar i vad som hände på 1600-talet och ännu mindre på 1200-talet. Det finns ingenting jag kan hävda att jag kan göra p.g.a. av några förfäder från den tiden. Faktum är att det inte ens hjälper om jag hittar några förfäder för 100 år sedan som gjort något i 700 år så kan jag använda det till någonting alls.

  Och det hjälper inte om man sätter på sig färggranna kläder och kallar sig för urinnevånare. Istiden försvann för länge sedan och Sverige vart koloniserat strax därefter. Jag ger blanka attan i vem som var först och var. Finns inga rättigheter baserade på vem som var här för 10000 år sedan.

  Alla svenskar skall ha samma rättigheter. Några rättigheter baserade på vilken folkgrupp man tillhör vill vi inte ha.

 10. Rasismen mot samerna har ökat med åren, det är förskräckligt vad man numera törs uttrycka har jag märkt vid mina besök i hembygden i västra Härjedalen.
  Man kan visst hävda sedvanerätten, och jag är glad över domen.
  Vi har inte råd att låta samernas kultur helt försvinna och bytas ut – mot vad? Högdjurens alllomfattande jakt- och fiskerätt i fjällen? Turistandet?
  Läs gärna historiska beskrivningar hur grymt och sadistiskt samerna många gånger har behandlats under århundraden av storsvenskar…

  • Rasismen mot samerna har INTE ökat. Jag bodde hos farmor och farfar ett antal somrar på 50-talet och har vistats i övre norrland minst en vecka eller två varje sommar. Jag har dessutom haft jättemycket kontakt med samer och har aldrig stött på rasism förrän jag skriver om dem på bloggen. Då dyker det upp kommentarer som jag inte kan släppa fram.

   Och vad menar du med den samiska kulturen?

   Renskötseln, som den bedrivs idag, är en tämligen modern sak. Det började på 1600-talet, innan dess så höll sig samerna med tamrenar som dragdjur. Språket, slöjden och kläderna är väl det vi ser av kulturen, men de flesta samer har -ingenting- med renskötsel att göra. De arbetar som förskollärare, busschaufförer, byrådirektörer, sjuksköterskor och läkare och liknande sysslor och de Stockholm är landets sametätaste kommun.

   Tror du att renskötsel är en vanlig syssla bland samer så tror du fel. Och jag HAR läst dessa sadistiska skildringar du talar om, glöm inte bort att jag själv är ”same” definitionsmässigt, med rätt att rösta till sametinget om jag vill.

 11. Jag är uppvuxen fyra mil från en sameby i Härjedalen och jag är väl partisk kanske, eftersom min far arbetade mycket för samernas sak och jag såg med egna ögon hur illa många for. Där uppe fanns riktiga ”fattiglappar” som fick klara sig bäst de ville enligt staten. Men Axel Munthe gav via pappa bort stora pennigsummor för att stödja de fattigaste. Jag tror även att ett församlingshus i samebyn byggdes och underhölls av de gåvorna, samt att ett samernas bibliotek inrättades i prästgården.

  Jag har då aldrig hört så rasistiska saker om samerna som nu. Men det kanske bara är i Härjedalen?
  Jag fortfar att förknippa den samiska kulturen med renen – för renen har alltid funnits med fjällsamerna, fastän under olika former.
  Som konstnär beundrar jag det samiska hantverket, det är för det mesta otroligt vackert och skickligt utfört.
  Ändå vet jag att samer finns inom de flesta yrkesgrupper.
  Precis som romerna, fastän i större utsträckning.

 12. Jag hörde på ekot och efterföljande diskussion att renarna fått rätt att beta på många ställen men de (eller snarare ägaren) har inte fått rätt att skada andras grödor och skog. Där med kommer den skadelidande att ha rätt till ersättning.

  Jag antar att de är samma som när granngårdens kor rymt och härjat på min mark. Jag får alltid frågan från bonden om vad jag vill ha i ersättning. Att min mark aldrig lidigt så stor skada att jag inte kunnat viftat bort blanketten med ett tack för att han frågar är en annan sak.

  Jag tror att markägarna i norr kommer att begära betalt, troligen 100 000 tals kronor och med alla nya drönare som som nu prövas av SLU så är bevisfrågan (även i mörker) inte så svår. Frågan är vem som slutgiltigen får stå för notan?

  Jag kanske bör tilläga att jag inte vet tillräckligt om ’läget i norr’ för att välja sida i de här frågan, utan bara observerade att ingen här tycks nämna skadeståndet.