Rödgröna förhandlingar bör inte ske i TV

Jag minns inte hur Jonas Sjöstedt uttryckte sig i TV i förra veckan, men fritt ur minnet så har jag för mig att han sade att ”– om Stefan Löfven vill sitta i regeringen tillsammans med Vänsterpartiet så måste han klara ut var Socialdemokraterna står i kärnkraftsfrågan och inte göra någon överenskommelse med moderaterna.” Det är inte ordagrant men andemeningen är klar. Jag reagerade givetvis på att Sjöstedt talade som om det var klart att Vänsterpartiet skulle sitta i en kommande regering tillsammans med (S) och (MP).

Jag stördes personligen, det var som att höra Lars Ohly version II, för det rödgröna samarbetet var som jag ser det, den enskilt viktigaste orsaken till att han tvingades avgå. Nu är jag ingen motståndare till att (V) ska sitta i en regering, men jag tycker att det är olyckligt om inte politiken och retoriken förändras i och med att partiet fått en ny ord-
förande. Jag tror att jag själv påverkas, och ska man tro någonting om opinionsmätningar så verkar det som om både (V) och (MP) har tappat lite sedan den förra mätningen.

Till viss del låter det sig förklaras med att socialdemokraterna nu har en partiledare, ett faktum som givetvis gör att några av dem som flytt från (S) nu återvänder. Särskilt de som anser att kärnkraften är viktig och att vi inte får försätta oss i ett läge där vi måste ransonera elkraften, eller tvingas bygga ut kol och oljekraftverken. Men jag ute-
sluter inte att Jonas Sjöstedts relativa otydlighet när det gäller en kommande regeringssamverkan påverkar en del, det påverkar i alla fall undertecknad.

Nu är vare sig Löfven eller Sjöstedt några gamla uvar som partiledare, men i och med att jag känner mig tveksam till ett rödgrönt regeringssamarbete så inbillar jag mig att många reagerar precis som jag själv. Det är tämligen självklart för mig som röstar på (V) att partiet ska stödja en socialdemokratisk regering, men det känns inte ett dugg självklart att partiledningen ska köpslå eller förhandla med (S) via olika uttalanden i TV.

Det vore givetvis bra för landet med en rödgrön koalition, men det överskuggande målet idag bör vara att slänga ut de lögnaktiga och manipulerande människorna som har fått nycklar till Rosenbad.

it Andra om: , , , , , svd svt gp ab dn

  4 comments for “Rödgröna förhandlingar bör inte ske i TV

Comments are closed.