Pendeltågseländet, forts…


Idag är det tågkaos på nätlöpsedlarna, och det gäller oavsett vilka nyhetskällor man tittar på. Allt domineras av detta kaos, och det är väl naturligt eftersom så många människor påverkas av vädret. Det sägs att svenskar ägnar mer tid åt att diskutera vädret än vad man gör i länderna längre söderut i Europa, inte så konstigt kanske eftersom vi lever i ett land med subarktiskt klimat.

I radions väderrapport klockan 07 berättades det att kallaste platsen i landet har haft minus 41° inatt, här strax söder om Stockholm hade jag minus 25,7° igår morse, och i Tullinge hade de haft minus 29° vid samma tid. SMHI:s metrolog intervjuades i morgonekot och han visste att berätta att på några platser i södra delarna av landet så hade snödjupet inte varit så här stort mer än vid enstaka tillfälle på de över hundra år man mätt det.

Trots den stränga kylan så värmdes jag av solen igår. Medan jag väntade på bussen så kände jag solens värme, orsaken var förstås att det var helt vindstilla. Det kändes gott, men metrologen sade också att våren troligen skulle bli sen. Inte heller kunde han peka på någon statistik som talade för att det skulle bli en varm sommar. Tvärtom menade han att det faktum att isarna ligger runt hela kuststräckan, från norr till söder, så skulle våren bli sen med tillägget att snösmältningen riskerar att bli problemfylld.

En annan större nyhet i P1 nu på morgonen var att FN:s klimatpanel, IPCC, är tveksamma inför den klimatrapport som man presenterat. Den första faktabaserade delen var korrekt ur vetenskaplig synvinkel, men de efterföljande hade brister som berodde på feltolkningar och sammanblandningar. Man är säker på att våra utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet, säger man, men förenklat uttryckt så är man osäker på hur.

Själv är jag fortfarande konfunderad över det faktum att vuxna välutbildade människor blir förfärade när jag uttrycker skepticism över de slutsatser som FN:s klimatpanel låtit sprida över världen. Igår travesterade jag uttryck som jag hört från en vanligtvis välbalanserad bloggkollega: ”- Men Jinge, att just DU tvivlar…” Jag minns inte om det är exakt ordagrant, men upplever att det är märkligt att strävan efter konformitet är så manifest. Bara för att man tycker samma sak om många olika ämnen som t.ex. politik, mellanöstern mm så förväntas man tycka lika om allt.

Det man istället bör ägna mer uppmärksamhet är det faktum att den borgerliga höger-
regeringen vill splittra upp tågtrafiken ännu mer. Förr skötte Statens Järnvägar allt, nu har det splittrats upp i ett ”banverk” och allt fler tågbolag ska trafikera den redan överutnyttjade rälsen.

Regeringen vill konkurrens-
utsätta SJ:s alla lönsamma linjer så att utrikiska miljardärer i stället ska tjäna dessa slantar i.s.f staten. Vad en sådan politik leder till vid nästa vargavinter är lätt att förutse. Tio trafikbolag ska försöka samordna trafiken, när vi redan nu ser vilka problem som några få bolag har.

Tunnelbanan kan inte köra utomhus idag heller, och busstrafiken lider av kraftiga störningar. Bägge dessa trafikslag är numera privatägda och reserver i form av extra bussar eller extrapersonal har man inte dimensionerat för. Det gjorde man då allt var stats- och landstingsägt, men sådant kommer det bli mindre av i framtiden. Tänk bara på hur det kommer se ut från Stockholms Central om några år. Ska man resa till Göteborg, vilket gud förbjude, ja då kan man välja på minst 3-4 olika bolag.

Det värsta i den här soppan är att Socialdemokraterna både grundat och drivit denna privatisering. Nu kan det mycket väl bli en kursändring inom (S), men det är i så fall inte tack vare att partiet ändrats i grunden, utan tack vare Västerpartiet och Miljöpartiet. Men trots allt så kan vi i skrivande stund säga ”- Det är Reinfeldts fel” när vädret hindrar oss att resa dit vi vill. Alltid nåt, eller hur?

intressant Tags : , , , , , , , , , , , , , , , , gp dn1234 svd1234 ab11234 Ilsemarie t


14 svar till “Pendeltågseländet, forts…”

 1. Jag tycker det är bra med en debatt om klimatförändringens orsaker och konsekvenser, även om jag vid något tillfälle uttryckte min förvåning att du, Jinge, är så skeptIsk till orsakerna. Jag tillhör dem som känner en oro för det som syns ske nu, men försöker samtidigt följa upp vetenskapliga rön som talar emot att vi människor orsakar en global uppvärmning. Tyvärr hittar jag inte sådana rön. Att sedan IPCC klantar sig är en annan sak.
  Vad gäller avregleringen av järnvägen delar jag helt din åsikt Jinge. Jag tror uppriktigt sagt inte Åsa Torstensson har en susning om hur ett järnvägssystem fungerar. Vi har nått kapacitetstaket på vårt järnvägsnät och inte blir det bättre då flerra okoordinerade operatörer släpps in. Dessutom saknar vi ett samordnat biljettsystem i Sverige – du kan inte boka och köpa en resa från A till B om resan innebär att du ska åka med olika operatörer. Och hur har man tänkt att operatörerna ska våga satsa nya lok och vagnar? Jag tror inte man har tänkt!

 2. Visst är det Reinfeldts fel att vår ytterdörr gick varken öppna eller stänga igen igår. Han hade inte varit hos oss och skottat. Latmask.

 3. Hela SJ är i sig en felkalkyl. Hur kan politikerna tro att ett befolkningsunderlag på nio miljoner i längden ska löna sig? Särskilt som man nu dessutom privatiserar lönsamma sträckor.
  Inget helhetgrepp eller samhälleligt tänkande. Bara ett önsketänkande om att marknaden löser allt. Det har hittills inte hänt i något sammanhang.
  Näst på tur står apoteken. Där hörde jag att företaget Hjärtat ska få lönsamhet genom bl a minskad personal. Snart får man väl köpa sina apoteksvaror i en sådan där godisautomat de har i vissa vänthallar och på perronger.

 4. Avregleringen av SJ är det dummaste svenska staten har gjort. Man kan inte bara skylla på nuvarande regeringen utan ännu mer på Fet-Perssons förtäckta moderatregering med Björn Rosengren som näringsminister. Att det inte längre går att köpa en hel resa är fullkomligt idiotiskt. Att SJ styckades upp i en mängd småbolag utan samordning är ännu mer idiotiskt och att dessutom släppa in fler aktörer på järnvägen är så i——–te idiotiskt så man börjar gråta!!!! Tänk att fler åker tåg idag än någonsin, och ändå lyckas inte SJ AB, Banverket och de andra aktörerna gå med tillräcklig vinst för att investera i fungerande tåg, mer järnväg etc. Vi har ju tyvärr dessutom en regering som tycker att det är viktigare att satsa på motorvägar som ska bidra än mer till miljöförstöring, och som tycker att marknaden löser alla problem.

  Vare sig man är skeptisk till just klimatkrisen eller ej, så är det ett faktum att världen blir varmare som helhet. Det är ett faktum att alltfler platser på jorden blir överbefolkade och brist på rent dricksvatten är ett jätteproblem. Avskogningen och massdöd bland djur- och växtarter är också ett problem. Man behöver inte tro på FN:s klimatpanel för att tro på att vi människor förstör vår jord. Det är viktigt att ha en öppen diskussion om klimathotet, och det är vettigt att tänka kritiskt. Det är ju däremot så att det inte är något annat än en liten minoritet av klimatforskare som ifrågasätter den människopåverkade klimatförändringen. Sen att vi har naturliga förändringar är inget konstigt, men även om det är naturligt så finns problematik som vi måste ta itu med och kriser som kommer uppstå i och med att jordens medeltemperatur stiger. Det är inget vi kan blunda för och vi måste göra vårt bästa för att möta dessa kriser på bästa möjliga sätt samtidigt som vi måste göra vårt bästa för att sätta ett stopp för vår huvudlösa exploatering av jordklotet!

 5. Det kan du ha rätt i Max att en kall vinter inte är ett starkt argument mot klimatuppvärmningen. Däremot brukar det höras lite andra tongångar om det bli en varm sommar eller om det regnar mycket då. Då är det minsann ett bevis på klimatuppvärmning. Så det här innebär att vi slipper höra det i sommar då om det blir mycket varmt eller regnar ordentligt?
  Och det är väl rätt så klart nu att det kommer bli en hel del översvämningar i vår också med den här snön. Och då slipper vi höra att det är klimatuppvärmningens fel det med?

 6. Du tror inte riktigt på den globala uppvärmningen, jag tror att den är ett faktum. Det dystraste är väl att frågan om global uppvärmning inte kan avgöras i en uppfriskande diskussion där olika åsikter bryts mot varandra. Den liksom fortgår, eller inte fortgår, vilket som nu är fallet, vad vi än anser eller tror om saken.

  Sedan minns jag en person som ansåg att vaccinering mot svininfluensan var en så angelägen sak att han inte alls var benägen att tycka att det var käckt och sunt att somliga hyste en annan åsikt i den saken än han. Det var jättefarligt ansåg han och de som inte vaccinerade sig utsatte resten av befolkningen för en förfärlig risk. Så hur ska vi ha det, är det trevligt, bra eller sunt med olika åsikter, eller är det inte?

  • Du tror inte riktigt på den globala uppvärmningen, jag tror att den är ett faktum.

   Jag vet inte riktigt vad jag tror, men jag blir alltid tveksam när alarmismen går för fullt. Det bevisar bland annat historien om svininfluensan som du tar upp. Vi kan nog kanske enas om att svininfluensan var lika farlig som den globala uppvärmningen då?

   F.ö. kan vi kanske konstatera att svinflunsan beskrevs som ett allvarligt hot här och nu, globala uppvärmningen har ett femtioårsperspektiv minst…

   • Vad man inte kan förneka är att vi, med vår förbränning av fossila bränslen, nu släpper ut gaser (koldioxid) i mängder som inte funnits i atmosfären på några årmiljoner eller så, alltså inte funnits där under den tid det liv som finns nu har funnits. Detta torde påverka livet på jorden så föreställningen att vi med denna förbränning åstadkommer skada finner jag förnuftig, ja oomtvistlig. Frågan är egentligen hur mycket av detta jorden tål och hur lång tid det tar innan vi når en nivå där det tippar över, samt också exakt vad som händer när denna nivå har nåtts. Och egentligen är det detta somliga forskare har olika uppfattningar om.

    Så sent som på sextiotalet trodde man allmänt att det som släpptes ut i luften försvann ut i en oändlig rymd. Senare insåg man två ting, att atmosfären runt jorden bara är en tunn hinna, som hålls kvar här av gravitationen, samt därmed att vad som släpps ut i luften blir kvar här och påverkade atmosfär och jord på olika sätt. Och så är det och detta kan inte pratas bort.

    Sedan handlar det vidare om vilka risker vi vill ta för vilka fördelar. Ska vi riskera förfärliga konsekvenser för kommande generationer för att kunna fortsätta som vi lever nu, eller ska vi ta det säkra före det osäkra (som handlar om exakt vad som kommer att hända och när det blir allvarligt hotande) och börja skära ner på utsläppen?

    Under alla omständigheter kan man inte stirra på dagens (februari 2010) snömängder och sluta sig till att hela idén om global uppvärmning är galen. Det är den inte.

    Dessutom är olja och gas ändliga resurser som man inte borde slarva bort för kortsiktiga profiter, som man gör nu.

    • Under alla omständigheter kan man inte stirra på dagens (februari 2010) snömängder och sluta sig till att hela idén om global uppvärmning är galen.

     Är det någon som gjort det?

     • Jodå, det finns ganska många som tror att årets vinter motbevisar teorin om global uppvärmning och tvivlarna är annu fler, just pga nuvarande vinterväder.

      • Jo men du framför det här och i en diskussion med mig?

       Såg igår på en av otaliga läsarundersökningar att 80% (!!) tvivlade efter detta väder, men jag har redan förklarat min inställning och räknar inte med att behöva göra det i varannan kommentar.