EU Brottsanmäler vargjakten


Nu blir Sverige ett fall för EU-domstolen på grund av regeringens handläggning av vargjakten. EU:s miljökom-
missionär är mycket kritisk till Andreas Carlgrens syn på frågan.

[column width=”49%” padding=”2%”]
DN: ”På måndagen tröt miljökommissionären Janez Potocniks tålamod med den svenska vargpolitiken. Potocnik och hans kommissionskolleger kommer att anmäla Sverige för brott mot EU:s miljölagstiftning. EU:s direktiv om livsmiljöer accepterar i princip inte vargjakt. Ska jakt förekomma måste den vara mycket begränsad och snävt reglerad…
…Potocnik har krävt svar på ett antal frågor från Carlgren. Kommissionären är kritisk bland annat mot att ett tak för antalet vargar satts och att vargens utbredningsområde minskar i takt med att renskötselområdet utvidgas. Potocnik menar att Sverige jagar varg utan att ha säkrat att vargstammen kan bevaras.”

Jag har själv läst Miljödepartementets svar till EU-kom-
missionen och man slås av bristen på insikt när man å ena sidan säger sig värna om den genetiska mångfalden, och å andra sidan väljer att minska vargstammen. En särskilt glädjande synpunkt är den om renskötselområdet. Det är illa att skattebetalarna ska finansiera en olönsam verksamhet samtidigt som denna tar allt större landområden i anspråk. Närmare en tredjedel av landet är på väg att bli renskötselområde, samtidigt som det råkar vara landets turistiskt mest intressanta områden.

DN: ”De svenska myndigheternas agerande ger mig få andra val än att föreslå till EU-kommissionen att starta ett formellt förfarande mot Sverige för brott mot EU:s miljölagstiftning, skriver därför Janez Potocnik i ett uttalande på måndagen.”

[/column]
[column width=”49%” padding=”0”]Varg

Dessutom ser det ut som om vargjakten är ett brott mot EU-fördraget, enligt Erik Degerbeck, som är presskontakt på EU-kommissionen.

it , , , , , , , , dn ab12 ex1 svd123 svt
[/column]


9 svar till “EU Brottsanmäler vargjakten”

    • Ja, äntligen var ordet! I media kan man måhända smita ifrån sitt ansvar, men inte kommer Carlgren att kunna försvara sitt och regeringens agerande inför domstol!

      • Carlgren borde lämna sin post självmant, för karln har visat stora brister minst sagt i många frågor. Det har gått en namninsamling där man kräver hans avgång.

  1. ”bli av med inavel” säger man. Lösningen på detta är knappast att begränsa stammen till 200 djur, säger sig självt att djuren blir sjuka. Importera femhundra vargar och ställ in jakten (”attacker på tamdjur”? sluta skjuta av vargens naturliga mat då!), de sjuka försvinner av sig själva.

      • Hur ska man förstå den svenska vargpolitiken? Jag fattar inte ett dyft! I det tätbefolkade Italien har man plats för vargar. Ja, jag vet! Jag bor i London, och vi har inga vargar här. Men jag älskar ändå vargens ylande i vinternatten! Jag komer ju från Lappland i alla fall…

  2. Röstfisket av Allianspartierna ute i ”jaktstugorna” innan valet där det utlovades jakt även iår medverkade till att de nu sitter på regeringsmakten. Det känns ganska uppenbart att de kalkylerade med ”risken” att så småningom bli fällda. Det blir ju ändå vi skattebetalare som får svida för det och det enda De förlorar är Carlgrens ”heder”.