Tag Archive for Janez Potocniks

EU Brottsanmäler vargjakten

Nu blir Sverige ett fall för EU-domstolen på grund av regeringens handläggning av vargjakten. EU:s miljökom- missionär är mycket kritisk till Andreas Carlgrens syn på frågan.