det nya (M)iljöpartiet

Idag kan vi konstatera att det svänger om svensk inrikespolitik. Det gamla Centerpartiet är på väg ut ur Riks-
dagen, och skulle det faktum att vi har en minoritetsregering skapa en situation med ett nyval så riskerar två borgerliga partier att åka ut ur Riksdagen, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Situationen för statsministern är därför akut och Miljöpartiet visar tydligt att de gärna byter ut sina gamla kamrater.

Katrin Kielos/AB: ”Någonting har onekligen hänt med miljöpartiet. När det senast var budgetdebatt i riksdagen inledde den dåvarande ekonomiska talespersonen Mikaela Valtersson med att prata om ensamstående arbetslösa mammor. I veckan stod i stället Per Bolund i talarstolen. Då var värdeorden budgetregler, f-skattesedlar och eurokris orsakad av sydeuropeiska länder som inte ”skötte sig” (finanssektor och bostadsbubblor verkade inte ha med saken att göra).

Tre dagar tidigare hade Bolund tvingats förklara i radio varför han på lång sikt vill se platt skatt på lön i Sverige. Skatt ska alltså inte utjämna inkomstklyftor och förutom de nyliberala delarna av centerpartiet finns nästan ingen i svensk politik som antagit en sådan extrem högerposition. Bolund förklarade utspelet (som för övrigt görs i en antologi publicerad av arbetsgivarorganisationen Almega) med att det är viktigt att som politiker ”tillåta sig att lyfta blicken”.”

I media spekuleras det om vem som ska efterträda Andreas Carlgren som anses vara helt förbrukad efter att ha svängt i kärnkraftsfrågan och som inte längre är naturvän. Han har blivit kärnkraftsförespråkare och vill dessutom utsätta utrotningshotade arter för jakt, och han talar öppet i TV-intervjuer om att lura den Europeiska Unionen för att slippa undan sådana besvärligheter som EU:s habitatdirektiv. Igår beslöt Hovrätten att ge Saab ytterligare en chans till rekonstruktion trots att den gamla misslyckats så totalt. Många tror att regeringen var indirekt inblandad i det mycket märkliga beslutet.

Tidningarna och radio/TV hade inte väntat sig ett sådant utslag, och på nätet påstods det att det var karriärer som stod på spel, och att hovrätten säkerligen visste om det. Att Maud Olofssons karriär är över förstår alla, men det viskas om att centerpartiets nya ordförande Annie Lööf är aktuell för posten som ny miljöminister. Regeringschefen är dock medveten om Centerpartiets usla opinionssiffror och han har därför fört samtal med en av stöttepelarna i det nedlagda rödgröna samarbetet, ett parti som i ett samarbete garanterar att Reinfeldt får behålla jobbet. (forts nedan..)

Det är i det sammanhanget man ska se de citat som presenteras av Katrine Kielos i Aftonbladet. Miljöpartiets kursändring är ett faktum och de nya språkrören vill givetvis ha betalt i form av platser i regeringen vid den regerings-
ombildning som många väntar sig ska komma inom kort.

it Andra om: , , , , ab123 ekot ex12 svd12 dn123 om MP igår

  10 comments for “det nya (M)iljöpartiet

Comments are closed.