Avsluta rekonstruktionen av SAAB

Jag tycker att det är hög tid för samhället att sätta stopp för denna såpa som pågår framför våra ögon, rätten har möjlighet att avbryta utredningen om rekonstruktion av Saab idag, något som skulle vara bra för alla parter.

Man bör överlämna åt ekobrottsmyndigheten att utreda om det förekommit oegentligheter eller rent olagliga handlingar i samband med alla turer kring det gamla bilmärket och de nya ägarna, särskild uppmärksamhet bör då riktas mot Victor Muller och Vladimir Antonov, varav den senare varit häktad i sin frånvaro för misstänkta bedrägerier.

Det vore dessutom skönt att få höra mer om de maffia-
anklagelser som riktats mot Antonov och något eller några av de kinesiska företag som visat intresse för att köpa Saab. Nu har dessutom GM lämnat beskedet att de inte tillåter Saab att säljas till Kina, även om det inte längre handlar om en aktiemajoritet. Det är givetvis tydligt nog och borde innebära att Hovrätten omedelbart avslutar möjligheterna till vidare utredning om en rekonstruktion.

Tyvärr så är det nu klart att alla anställda på Saab i Trollhättan förlorar sina arbeten, något som också gäller i många av de mindre företag som levererat delar till Saab. Det är en situation som givetvis har kunnat förutses av regeringen, så rimligen har man redan färdiga åtgärds-
program som kan starta med kort varsel. Det gäller att omedelbart förstärka arbetsförmedlingen med resurser samtidigt som man ser efter vad Trollhättan och omgivande kommuner har för resurser när det gäller vuxenutbildning.

Trollhättan och de omkringliggande kommunerna kan behöva förstärka sin socialtjänst i upp till ett år, det betyder kraftigt ökande kostnader för försörjningsstöd och personal, rimligen borde staten hjälpa kommunerna med detta.

En annan sak som jag gärna skulle vilja se är en vitbok om Saab, jag är övertygad om att ärendet är illa skött redan från dag ett från regeringens sida, därför vore det bra om man kunde utse en grupp opartiska utredare som får ta reda på vad regeringen gjort – och vad de inte gjort. En sådan utredning skulle gå att ta fram på mindre än ett halvår, frågan är om regeringen Reinfeldt vågar det.

Snart dyker det upp kommentarer som hävdar att staten och skattebetalarna borde ha räddat Saab, en gammal bil som inte människor vill köpa. Ibland verkar det som om delar av det svenska folket kom från Mars..

it Andra om: , , , , , , ab1 sr gp ex12 dn svd12

  3 comments for “Avsluta rekonstruktionen av SAAB

Comments are closed.