Tag Archive for Andronov

Avsluta rekonstruktionen av SAAB

Jag tycker att det är hög tid för samhället att sätta stopp för denna såpa som pågår framför våra ögon, rätten har möjlighet att avbryta utredningen om rekonstruktion av Saab idag, något som skulle vara bra för alla parter. Man bör överlämna åt ekobrottsmyndigheten att utreda om det förekommit oegentligheter eller rent olagliga handlingar i…