Andreas Carlgrens dimridåer

Regeringen utgår ifrån att EU-kommissionen kommer att kritisera Sverige för att vi tillåter jakt på en rödlistad och utrotningshotad art som vargen. Man oroar sig eftersom det är tydligt för varje människa som tar del av information om vargens situation att regeringen låtit sig styras av en högröstad jägarlobby, och nu börjar den ansvariga ministern få kalla fötter.

Andreas Carlgren i DN: ”Riksdagen har förlängt etappmålet på 200 vargar, som fastställdes år 2002, och begränsat antalet vargar till 210 – i bägge fallen tillfälligt till och med utgången av 2012. Dessutom gör vi nu en tidsbegränsad kraftansträngning för att få in nya vargar. Högst 20 vargar ska införlivas i den mellansvenska vargstammen till och med 2014. Aktiv utplantering av vargar från Finland och/eller Ryssland kommer att behövas för att nå det målet. Förstärkningen, genom i första hand flyttning av naturligt invandrade individer och i andra hand införsel av vargar med annat genetiskt ursprung, förbereddes förra året och påbörjas i år.”

Att införsel av vargar förbereddes förra året och påbörjas i år framgår inte av svaret till EU-
kommissionen från den 16 november 2010. Den skrivelsen ligger bredvid mig och jag har läst den noga och dessutom flera gånger. Jag kan tycka att det finns vissa poäng i resonemangen, men samtidigt så konstaterar jag att Carlgren far med oriktiga uppgifter. Det ska utredas hur en eventuell inplantering ska gå till och man hoppas kunna starta före 2014 års utgång, inte redan i år som han hävdar.

Sedan är hela svaret så vagt hållet att det är till intet förpliktigande. Visserligen kan det stämma att gallring bland de vargar som har sämre genetiska förutsättningar på sikt kan gynna vargstammen som helhet, men för att lyckas så ska man inte börja med att skjuta av för att sedan inplantera nya individer. Avskjutningen är helt och enbart ett sätt att gå jägarlobbyn och varghatarna till mötes, inget annat.

Andreas Carlgren har en vanställd renommé att ta hand om. Har man godkänt vargjakt, valjakt och gett upp sin in-
ställning i kärnkraftsfrågan så börjar miljöpolityren att flagna. För att återigen bli trovärdig så ska mycket till, att i svepande ordalag tala om att förstärka insatserna mot olaga jakt ter sig närmast patetiskt. Vilka direktiv regeringen har gett till Riks-
polisstyrelsen i den frågan framgår inte, troligen för att inga har getts. Nu har vi ett flertal individer som med vapen i hand agerar för att obstruera beslut fattade av Sveriges Riksdag, det är något som omedelbart borde åtgärdas och det är dessutom en fråga som Säkerhetspolisen borde engageras i.

it , , , , , , , , , , dn1 svd1 ab1 ex1

  1 comment for “Andreas Carlgrens dimridåer

  1. Martin i Knivsta
    10 januari, 2011 at 14:18

    Ja Carlgren är en verklig dribbler. Vi hoppas på ett vargrevir närmare oss, vi har ju Gavlen och Riala men i vårt lokala jaktlag så hoppas vi på en egen etablering. Vi har fått täta rapporter de senaste åren om passerande djur, men inga löpspår eller något sådant. De älgar som vargen kan få tag på bjussar vi gärna på. Carlgren är bara pinsam med sitt duckande för olika lobbygrupper.

Comments are closed.