Vi spyr på opinionsmätningar!

Även om just du skulle tillhöra den skara som gläds av dagens spådom, på grund av märk-
liga partisympatier, så är jag övertygad om att de flesta är innerligt trötta på dessa undersökningar. Men varför då skriva om eländet undrar man?

Precis som med kungafjanteriet är svårt att negligera, så är dessa ständigt återkommande opinionsmätningar omöjliga att undkomma. Hur man än beter sig så möts man av dem, ibland flera gånger i veckan. Marknaden tycks vara helt otrolig såhär i valtider. Hade jag bara tänkt på detta för något år sedan så hade jag startat ett eget litet opinionsinstitut.

Undersökningarnas kvalitet och tillförlitlighet är ofta under all kritik, och det är bara att göra ett tankeexperiment:

Vill du att Reinfeldt/Borg ska sitta kvar? (Ja/Nej)
Vill du att Hägglund/Odell ska sitta kvar? (Ja/Nej)
Vill du att Björklund/Sabuni ska sitta kvar? (Ja/Nej)
Vill du att Olofsson/Carlgren ska sitta kvar? (Ja/Nej)

Högst 35-40 procent skulle svara ja på någon av dessa frågor, och då är det en absolut majoritet av alternativ nummer ett som får jakande svar. Någon enstaka skulle kanske kryssa för de andra partierna, men skulle Olofsson/Carlgren ens bli kvar i Sveriges Riksdag efter valet så är det svenska folket mentalt handikappat som Reinfeldt skrev i sin bok.

Jag ska undersöka om jag inte kan ordna ett flervalsalternativ till bloggen och låta dessa frågor ligga uppe i trettio dagar.

På grund av dessa opinionsmätningar, som jag innerst inne tvivlar på, så har jag funderat på vad som händer om de rödgröna inte vinner valet. Jo, varenda en av partiledarna byts ut. Språkrören byts automatiskt och Ohly och Sahlin åker på extrainsatta partikongresser.

Vad skulle det få för inverkan på valet 2014? Fyra helt nya partiledare?

i , , , , , , dn svd ex ab1 t

  32 comments for “Vi spyr på opinionsmätningar!

Comments are closed.