Statsministern ger skattepengar till den fasciststödda kuppregeringen i Kiev


Dagens Nyheter skrev natten 11-12 mars att ”Sverige erbjuder Ukraina ett lån på motsvarande 850 miljoner kronor. Lånet är tänkt att hjälpa Ukraina att sanera sin svårt sargade ekonomi – men är samtidigt en signal till övriga EU-länder att stödja det krigsdrabbade landet ekonomiskt.”

Ja, Ukrainas ekonomi är sargad, och mycket sämre än under den oberoende president Janukovitj, vald i av OSSE prisade demokratiska val 2010. Denne gjorde ”felet” i att av omtanke om landet hösten 2013 acceptera ett erbjudande från Ryssland som var 25 gånger bättre än EU:s bud. Då satte hetsen och demoniseringen av Janukovitj igång, parat med folkliga förklarliga protester mot brister i landets skötsel. Stora protester på Maidan, dödsskjutningar som aldrig utretts men där mycket talar för att krypskyttar från fascistiska organisationer spelade en viktig roll. Besöken på Maidan av ledande politiker från USA, EU och Sverige som lät sig fotograferas tillsammans med ledaren för fascistpartiet Svoboda. (Tänk om politiska ledare för EU och Ryssland framträtt på ”Occupy Wall Street”s möten i USA för ett par år sedan).
Ukraina Ashton & Svobodas ledare untitled

Sverige är inte ensam bidragsgivare. IMF ska ge Ukraina en kredit på 17,5 miljarder euros då Ukraina lovat genomföra reformer enligt IMF:s krav. Detta innebär att pensionerna reduceras med 15 %, gaspriserna för uppvärmning med 71 % och subsidier tas bort. Drabbar särskilt de fattiga.

* Sveriges stöd till oligarken Poroshenkos Ukraina är en skandal!! *

Den 11/2 påtalades några stora missar i Regeringens utrikesdeklaration, bland annat i synen på Ukraina och Ryssland. Tio dagar senare gjorde Sverige Regering ett uttalande om Ukraina, som enligt min mening visar stora brister i kunskap om konflikten där, och ett okritisk uppslutning bakom ett synsätt som förs fram av världens enda supermakt, USA, känd för sina brutala krig och tortyr detta millenium, och tidigare.
Löfven och Wallström

Några insiktsfulla personer tog ett bra initiativ till upprop mot detta, vilket presenterades på denna blogg.

Uppropet avslutades med de väl avvägda orden ”Uttalandet nämner också att nära 1,5 miljoner människor har flytt från sina hem. Det nämner däremot inte att flertalet flytt till Ryssland. Regeringen tar ensidigt ställning mot den upproriska lokalbefolkningen i östra Ukraina. Dess lidanden under det senaste året har varit oerhörda, och bristen på empati och humanitär hjälp från väst är en skamfläck, också för Sverige. Regeringen bör snarast tillsätta en kommission för att ge humanitär hjälp till människorna i Donbass.

Det är skrämmande att uppleva att svensk politik avseende konflikten i Ukraina i stort sett överensstämmer med den som fördes när Carl Bildt var utrikesminister.”

Litet bakgrundsinformation.

* USA:s och EU:s stöd till den fascistinfluerade statskuppen dagen efter Janukovitj’s överenskommelse med oppositionen ifrågasätter verkligen stödet till de vanliga demokratiska principerna.
* De ekonomiska sanktionerna mot Ryssland strider mot FN-stadgan och internationell rätt.
* I Ukrainas regering efter statskuppen 22/2 fick fascistpartiet Svoboda 4 ministerposter, bl.a. som vice premiärminister och mer extrema Högersektorn har också män på ledande poster.
* Men Rysslands annektering av Krim med överväldigande befolkningsstöd är brott mot FN-stadgan.
* USA:s långvariga intervention i Ukraina via ursprungligen CIA-avläggaren NED är det sannolikt också.
* Statskuppen och Svoboda har hyllats av bland andra naziststämplade ”Svenskarnas parti”.
* USA och EU har helt avstått från att kritisera fascismen i Ukraina och i stället talat om nationalister.
* I det nya parlamentet sitter minst 29 fascister, bland 410 ledamöter
* En nazist är nu polischef i Kiev.
* Nazister från olika länder, bl.a. Sverige strider tillsammans med Ukrainas armé i östra Ukraina.

* Ukrainas generalstabschef Viktor Muzhenko uppgav i ett nyhetsprogram 29/1 i Ukrainas kanal 5 att inga ryska trupper strider mot den ukrainska regeringens styrkor i tidigare ukrainska, men nu separatistkontrollerade områden. General Muzhenko uppger att de enda ryska medborgare som strider i det omtvistade området är bosatta där, eller i Ukraina, och även några ryska medborgare som ”är medlemmar i olagliga väpnade grupper”. Han säger med eftertryck, att ”ukrainska armén inte slåss med reguljära enheter i den ryska armén.” Detta förnekar inte att kanske några andra länders medborgare kämpar där, och legosoldater från USA och andra länder (t.ex. Sverige) strider på den ukrainska regeringens sida.
* Han har därmed förnekat själva grunden för USA:s och EU:s sanktioner mot Ryssland

Generallöjtnant Ben Hodges, U.S. Army, chef för LANDCOM för NATO var i Kiev nyligen och delade ut US ”Army Europe medallions for excellence” till skadade i Ukrainas armé. Han meddelade också att en kontingent militärer från USA skulle stationeras i Ukraina för att träna landets armé. USA har också försett Ukraina med tunga vapen. USA är alltså direkt involverat i kriget, och i maj förra året talade president Poroshenko inför USA:s kongress och anhöll om militärt stöd.

Kiev januari

Ukraina demontrationer

Utan statskuppen mot den folkvalde presidenten Janukovitj 22/2, dagen efter en av EU och USA i ord lovordad överenskommelse med oppositionen hade:
* Den demokratiska legitimiteten har betydligt högre hos demokratiskt sinnade runtom i världen
* Krim hade tillhört Ukraina
* Inget krig eller separatism hade sett i östra Ukraina
* Det ekonomiska läget och framför allt framtidsutsikterna varit betydligt bättre
’ Risken för krig mot Ryssland varit mindre.
Eller hur?

Mer b akgrundsinformation (skrivet 28 juli 2014), men relevant idag.
Summering
1. Janukovits valdes till president 2010 i ett val som prisades för OSSE som ett mönster för demokrati, närmare 70 % valdeltagande.
2. USA har sedan flera år satsat 5 miljarder dollar (vice utrikesminister Nuland) för att få ökat inflytande i Ukraina och gav öppet stöd åt fascistpartiets ledare före statskuppen.
3. Protesterna på Maidan mot korruption, oligarkernas makt, vanstyre är förståeliga. Dominerade av fredliga demonstranter men med ökande inslag av beväpnande av högerextremister.
4. 20/2 ingick en överenskommelse mellan den valde presidenten och oppositionen med stöd av USA, EU och i närvaro av bland andra Tysklands utrikesminister, entusiastiskt hyllat i massmedia som DN. Överenskommelsen hade kunnat bana vägen för minskade spänningar mellan olika sociala och etniska grupper, minskat inflytandet från högerextremisterna och givit klart bättre möjlighet till ekonomisk utveckling med Rysslands ekonomiska stöd som var 25 gånger större än EU:s bud.
5. Följande dag skedde en statskupp ledd av högerextremistiska grupper bland alla demokratiskt sinnade på Maidan. Presidenten flydde, hotad till livet, medan Carl Bildt kallade honom en ”Quisling”. Statskuppen stöddes genast av USA & EU, som därmed svek demokratin, liksom dominerande massmedia som DN.
6. I den nya regeringen fick fascistpartiet Svoboda 4 ministerposter, bl.a. posten som vice premiärminister. Utbildningsminister Kvit står nära den än mer extrema (jämfört med Svoboda) Högersektorn, vars man Parubly leder nationella säkerhetsrådet, där man även återfinner Högersektorns ledare Jarosh.
7. Statskuppen och Svoboda har hyllats av bland andra naziststämplade broderpartiet ”Svenskarnas parti”.
8. Sedan Sovjetunionens sammanbrott har en inringning skett av Ryssland, med svikna löften av bl.a. USA. NATO tillkom som en militärallians mot Sovjetunionen och dess allierade. Då Sovjetunionen föll sönder kunde NATO ha upplösts. USA (president G Bush den äldre) lovade att INTE expandera NATO:s gränser österut. Men NATO:s ansvarsområde har kraftigt ökat och NATO framstår som en krigsorganisation i tjänst hos USA och dess strävan efter kontroll över andra länder och områden.

En kolossal försvagning har skett av Rysslands geopolitiska situation:
RyssKrig-768954

Flera före detta allierade till Sovjetunionen har blivit medlemmar i NATO: Albanien (2009); Bulgarien (2004); Polen (1999);Slovakien (2004); Tjeckien (1999); Ungern (1999); Rumänien (2004). Tjeckien och Slovakien var delar i Tjeckosolvakien. Estland (2004), Litauen (2004) och Lettland (2004) ingick i Sovjetunionen medan Kroatien (2009) och Slovenien (2004) var delrepubliker i Jugoslavien som Sovjetunionen hade goda relationer till. Bulgarien, Polen, Ungern, Rumänien och Tjeckoslovakien var allierade med Sovjetunionen i Warszawaapakten, men ingår nu i NATO. Stater som kan gå med i NATO är Makedonien, Georgien, Bosnien & Hercegovina och Montenegro.
9. Ryssland har starka skäl att se Ukraina, och särskilt Krim, som en del av sin intressesfär, bortsett från att Ukraina varit en del av Ryssland/Sovjetunionen i 200 år fram till 1991.
10. Folkomröstningen på Krim skedde i strid med FN-stadgan, liksom den långvariga inblandningen av USA i Ukrainas inre angelägenheter. Folkomröstningen på Krim saknar stöd i Ukrainas författning men är i sig klart mindre odemokratisk än statskuppen 21/2 mot en överenskommelse mellan en demokratisk vald president och representanter för partier som valt i fria demokratiskt val. Det finns stora likheter men också skillnader med tillkomsten av Kosovo. Mot bakgrund av detta och den omfattande militära uppladdningen mot Ryssland de senaste 20 åren bör alla godkänna resultatet av folkomröstningen med mer än 96 % stöd i acceptabla val enligt valobservatörer för anslutning till Ryssland.
11. Sanktionerna mot Ryssland är en aggressiv handling i strid med FN-stadgan.

12. NATO:s uppladdning måste avvisas. Situationen var väl värre i samband med främst Jugoslavien under 1990-talet. NATO:s vapenskrammel är naturligt med tanke på organisationens stadgar och image.

13. Alla eventuella ryska framstötar för att söka införliva andra områden måste bestämt avvisas. USA:s myndigheter har nyss erkänt att alla slutsatser om att Ukraina har beskjutits från Rysslands territorium är grundade på information från sociala nätverk. Dessutom har informationen om att ryska militärer lärde hemvärnet använda luftvärnkomplexen Buk inte heller några andra bekräftelser än internet.

14. Allt undermineringsarbete av USA, CIA och dess NGO:er måste avvisas.
15. Fredlig lösning i stället för brutalitet för att bilägga motsättningarna i östra Ukraina.
16. Att USA:s och NATO:s aggressiva utrikespolitik med krig i Irak, Afghanistan, Libyen och interventionen i Syrien stöter på patrull är bra för världsfreden.
17.En klar fara är att krigsorganisationen NATO inte bara förstärker inte bara Ukraina med dess illegala fascistinfluerade regering utan går vidare.
18. Avskaffa de olagliga sanktionerna mot Ryssland.


intressant.se Ukraina, , , , , , , , , ,

DN 12/3 Namnuppropet Krypskyttarnas massaker på Majdan Britta Ring i Kunut Lindelöfs blogg 10/2 Peter Wolodarskis ledare 8/2 DN 8/2 Intervju med Merkel Lavros uttalande Hollandes uttalande Sveriges Radio 7/2 Pål Steigan Globalresearch 6/2 Robert Parry 6/2 Parrys bok Huvudstadsbladet 5/2 E Zuesse på Globalresearch 31/1 Åtta dagar 29/8 2014DN 24/1 The saker Globalresearch 22/1 Globalresearch 23/1 OSSE:s hemsida Hans lilla gröna Oliver Stone på FacebookNyhetsbanken Ryssland fördömer USA & EU:s nej till resolution mot nazismen Talesman för Ryssland Nej från USA & Co mot nazism-resolution FN-resolutionen 2012 DN 23/11 SvD 23/11 Orangea revolutionen Michael Roberts blog Från Poroshenko till Putin – en nedförsbacke Pål Steigan 15/11 DN Debatt 13/9 M Hudson i CounterpunchPål Steigan Counterpunch om USA:s UkrainapolitikYatsenjuk och Nuland DN 30/7DN 23/2 DN 19/2 SvD 19/2 Moscow Times Youtube-klipp Artikel med bild av Nuland och oppositionsledaren Globalresearch DN 23/1 Nyhetsbanken 26/1 DN 25/1 Kildén & Åsman Infowars 23/1 AB-intervju med Bildt omkring 25/1 DN 19/12 2013 Globalresearch Nyhetsbanken 5/12 Nyhetsbanken 11/12 Proletären 20/12 SvD 5/1 2014 Sveriges Radio 17/12
Rozoff i Globalresearch

  29 comments for “Statsministern ger skattepengar till den fasciststödda kuppregeringen i Kiev

 1. sparven
  12 mars, 2015 at 19:22

  Herregud, löfven är ju mer farlig än moderaterna var! Vad är det som händer egentligen?

 2. aa
  12 mars, 2015 at 21:23

  Oliver Stone gör tydligen en film om det:

  Oliver Stone says Ukrainian coup has CIA fingerprints
  http://www.sott.net/article/290768-Oliver-Stone-says-Ukrainian-coup-has-CIA-fingerprints

 3. Lajma
  12 mars, 2015 at 22:26

  Löfvens besök i Kiev är en skam för Sverige,

 4. Anne Rajakontu
  12 mars, 2015 at 23:27

  Så vår regering ger pengar till en samling människor som med våld tog makten i ett land, vilka har bombat sönder och samman en del av det landet, och dödat dess invånare.
  Jag hoppas att det är politikernas pengar och inte folkets, för vi har inte frågats om vi stödjer regeringar som bombar sina egna.
  Det här känns som Löfven vill betala för det heroiska mördandet av Ukrainas befolkning, som sk. president karamellkungen Poroshenko har åstadkommit. Fy på dig Löfven och resten av regeringen.
  Anne

 5. Martin
  13 mars, 2015 at 08:48

  Med tanke på ändamålet, hur mycket av de där pengarna kommer gå till Swedbanks intressen i landet tror ni?

 6. aa
  13 mars, 2015 at 10:54

  Bara en sak som verkar ha kommit i skymundan:

  —————————

  ”Två män häktades på onsdagen misstänkta för mordförsök efter nazistattacken i Malmö i lördags som lämnat en man medvetslös med svåra skallskador och flera knivskurna.”

  ”Researchgruppen talat med – att nazisten är väl känd i Malmö och att han nyligen kommit hem från en uppmärksammad resa till Ukraina, där medlemmar i SvP hjälpt ukrainska nazister att patrullera gatorna i huvudstaden Kiev.”

  ”Hon ger exakt samma signalement den knivhuggne mannen: den blå mössan med gul text, enligt uppgift det ukrainska nazistpartiet Svobodas symbol.”

  ”Enligt Researchgruppen rör det sig alltså om en ledande person i Malmös nazistkretsar som just kommit hem från Ukraina, dit svenska nazister åkt för att hjälpa systerpartiet Svoboda.”

  http://arbetaren.se/artiklar/naziattacken-tidningen-gav-nazisternas-version/

 7. 13 mars, 2015 at 12:15

  Vänsterpartiet har ingen kritik mot den fascistinfluerade statskuppen eller USA:s långvariga undermineringsverksamhet i Ukraina. Den som vill stöda V kan inte göra det efter dess syn på utrikespolitik eller demokrati i alla fall, eller hur?

  ”Vänsterpartiet står tydligt upp för ett demokratiskt Ukraina och Ukrainas territoriella integritet. Vi försvarar landets rätt att själv göra sina egna vägval. Vi har därför tydligt fördömt Rysslands annektering av Krim och understöd till de så kallade separatisterna i Östra Ukraina. Rysslands agerande strider mot folkrätten och Vänsterpartiets hållning är att varje folkrättsbrott måste få konsekvenser. Därför har vi stött EU:s sanktioner mot Ryssland.

  Flera år innan krisen i Ukraina sökte VIF, Vänsterpartiets biståndsstiftelse, kontakt med flera olika vänsterrörelser i Ukraina, bland annat studentorganisationer. Det gjordes för att stödja en bred vänster med fokus på jämställdhet och lika rättigheter. VIF inledde ett samarbete med det lilla ukrainska vänsterpartiet Borotba som bildades utifrån dessa rörelser. Vi hoppades att vårt samarbete skulle bidra till att Borotba skulle utvecklas till ett modernt och demokratiskt vänsterparti, men också till att stärka ett flerpartisystem i Ukraina.

  Projektet utvecklades inte på det sätt vi önskat och det avslutades 2012. Borotba utvecklades inte till det breda och moderna vänsterparti som vi hade önskat och det visade sig svårt att få till stånd ett välfungerade gemensamt arbete.

  Idag har Vänsterpartiet inget samarbete med Borotba. Media har publicerat uppgifter om att medlemmar i Borotba idag skulle stödja de så kallade separatisterna i Östra Ukraina och Rysslands agerande. Vänsterpartiet tar tydligt avstånd från detta. Det har skett efter att Vänsterpartiet avslutat allt samarbete med Borotba.

  VIF:s projekt med Borotba avslutades 31 december 2012, sedan dess har inget nytt kontrakt tecknats och inga pengar betalats ut. Uppgifter om att samarbetet avslutades under 2014 bygger på att den programperiod med Sida som projektet ingick i då formellt slutade, men det betyder inte att projektet pågått fram till dess.

  Beträffande uppgifter om oegentligheter med revisionsrapporter är VIF:s styrelse angelägen om att få fram sådan information, men har inte fått ta del av något som visar att sådana skulle ha förekommit. Externa revisorer granskar VIF:s projekt och har inte hittat några oegentligheter.

  För frågor om Vänsterpartiets utrikespolitik:
  Hans Linde, utrikespolitisk talesperson Vänsterpartiet, 070-290 07 40

  För frågor om VIF:
  Ann-Margarethe Livh, ordförande VIF, 076-122 91 03”

 8. Thomas Nilson
  14 mars, 2015 at 13:52

  Herregud är ni på riktigt eller? Vad har gått fel med er? Jag har vänner i Ukraina och får dagligen information vad som händer där. Era hjältar dom rysk stödda terroristerna har under en lång tid slaktat oskyldiga människor allt med hjälp av Putin. Över 1 miljon människor är på flykt i östra Ukraina. Människorna i Ukraina var trötta på all korruption och vill bara ha ett normalt land att leva i. Men som sanna kommunister ni är så tror ni på allt som sägs ifrån Ryssland. Ni borde fanimej skämmas att publicera artiklar som från början bara är ren nonsens.

  • 14 mars, 2015 at 16:08

   Vänligen läs mina sammanfattande punkter ovan. Nu strider alltså olika fascistiska och nazistiska grupper för Kiev-regeringen mot befolkningen i östra Ukraina, som massmedia rapporterat flera gånger. De är dessa grupper som främst är terrorister, de som t.ex. bränt ned fackföreningarnas hus i Odessa, med 42 dödsoffer. Hyllade av nazistiska ”Svenskarnas parti”. Under USA:s EU:s och Sveriges tystnad. Ja, folk är på flykt inte minst till Ryssland då Kiev, pressad av USA sökt krig i stället för fredlig lösning. Ska vi acceptera statskupper? Fascism?

   • Thomas Nilson
    14 mars, 2015 at 16:51

    Jag har läst dina punkter. Du ljuger från början till slut!!! Det jag inte förstår är varför? Vad tjänar det till att hitta på en massa osanningar. Jag berättade detta för mina vänner i Luhansk. Jag vill inte ens skriva vad deras svar var, men dom blev chockade, dom trodde att människor som du inte fanns i verkligheten. Jag tänker inte ens kommentera dina angrepp på USA, för att skylla på dom när det är ryssarna som stödjer terroristerna är häpnadsväckande. Du skriver om statskupp. Vet du vad en statskupp är? Det som hände var att det Ukrainska folket var trött på all korruption från en Ryss styrd president eller Ryss styrd mafioso. De enda dom vill är att få leva i fred och kunna få bättre levnadsvillkor. Ska vi acceptera fascism, nej men vi ska heller inte acceptera kommunism eller nazism. Självklart ska vi i Sverige ge hjälp till Ukraina dom behöver det akut. I östra Ukraina får inte pensionärerna några pensioner eftersom era mördande vänner har stoppat hela bankväsendet. Dom svälter där!!!! Sen har vi ett parti i Sverige som stödjer dessa mördare med pengar ett parti som du står bakom Anders. Jag skäms att vara Svensk när det finns Svenskar som du Anders!

    • Martin Kullberg
     14 mars, 2015 at 18:34

     Porochenko beslutade att inte betala ut pensioner till östra Ukraina. Stoppet omfattade till och med regioner utanför fronten så som den låg på dagen för beslutet. Den dagen gav Porochenko upp all legitimitet som nation för de som levde i regionerna i östra Ukraina.

     På tal om maffia. Porochenko styr med hjälp av paramilitära nazistgäng som terroriserar, fängslar och mördar oppositionella. Några kommentarer på det? Det skäms du naturligtvis inte för att stödja.

    • Jan Hagberg
     14 mars, 2015 at 19:10

     För att förstå kommentatorn Thomas Nilson vill jag veta något relevant om honom. Vem är han, vad gör han? Han tar munnen väldigt full men åberopar inte ett enda sakargument. Det blir bara en radda av stämplingar. Det är i och för sig en tröttsamt vanlig teknik bland lagom anonyma nättroll utsända för psyops. Det som tillämpas är en variant på den journalistiska tekniken med gatusample; via en intervju med mannen eller kvinnan på gatan försöker journalisten skapa en aura av objektivitet kring sina egna åsikter, utan att en sekund bekymra sig om representativitet eller allmängiltighet i det som framförs. Här är det (den begränsade) bekantskapskretsen som det refereras till.

   • 14 mars, 2015 at 17:30

    Nej, jag ljuger inte. Och jag noterar att du INTE har några kommentarer eller kritik till de fakta jag publicerat.
    Och notera att inga uppgifter finns om minskad korruption, om utredning av händelserna på Maidan.
    Janukovitjs första utlandsresa gick till EU, den andra till Moskva.
    Rysslands ekonomiska bud hösten 2013 var 25 gånger bättre än EU!. Ingen ansvarsfull politiker kunde sagt nej till detta.
    Efter statskuppen är det ekonomiska läget mycket sämre i Ukraina. Den som är beroende av en utländsk makt är ju oligarken Porohenko. Ser du inte detta??
    Du och dina bekanta är förda bakom ljuset.
    Här från ett blogginlägg för ett år sedan. ”Dagens Nyheter skrev på bästa nyhetsplats 21/2”Det lät för bra för att vara sant. President Viktor Janukovytj accepterade på fredagen oppositionens främsta krav. Landet ska återgå till tidigare författning med en vingklippt exekutivmakt. En övergångsregering ska styra i väntan på nyval i höst av både president och parlament. Oppositionsledaren Julia Tymosjenko friges ur fängelset. Alla anklagelser mot övervåld skulle utredas. Presidenten verkar inte ägna sig åt nya finter. Det blir mycket svårt att svika de givna löftena.” Undertecknandet bevittnades av utrikesministrarna från Tyskland, Frankrike och Polen. USA och EU välkomnade detta dokument, där alltså även våldet på Majdan skulle utredas.

    Ja, DN hade rätt – det var ”för bra för att vara sant” . En statskupp ägde rum följande dag, utan protester bland dem som sa att de gillade överenskommelsen dagen inna. När oppositionsledaren Klitscho meddelade överenskommelsen på Majdan stormades scenen av högerextremister och Yarosh, en av högersektorns ledare förklarade att man inte tänkte lägga ned vapnen förrän presidenten avgick enligt New York Times. Beväpnade aktivister från Maidan intog sedan snabbt parlamentet och presidentens residens. President Janukovitj försvann, rädd för att bli arresterad eller dödas sedan hans bil hade beskjutits.

    Bilderna nedan visar Ukrainas två presidenter. Den enas segrade vid val 2010 med 69 % valdeltagande i ett val som den europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationen OSSEs valobservatörer på plats berömde som en ”imponerande uppvisning i demokrati”, medan den andre tillsatts med stöd av beväpnade högerextremistiska/fascistiska grupper utan val. Vad föredrar du?

    Turtjynov untitled
    Janukovytj untitled

    Under trycket av massvåld lämnade 72 ledamöter från Janukovitjs Regionernas parti partiet. Diverse omröstningar skedde i radan, Ukrainas parlament med decimerad numerär på omkring 326 av 450 ledamöter. Man kan ifrågasätta hur fria de var. Utanför dörrarna stod beväpnade människor. Självförsvarshundraden, som hållit centrala Kiev i sitt grepp i månader påstod snabbt att de kontrollerar hela huvudstaden. Ny riksåklagaren kom från fascistpartiet Svoboda, liksom vice talmannen. Parlamentets talman Rybak misshandlades tills han gick med på att avgå, och flera andra folkvalda parlamentariker har också misshandlats, fått bostäder brända eller har hotats.
    Svoboda ordförande Oleh Tyahnybok untitled

    * Den israeliska tidningen Haaretz rapporterade att rabbi Azman i Kiev förra helgen bad Kievs judar att lämna staden och om möjligt Ukraina. Då han fruktar våld mot Ukrainas 200 000 judar ber han Israel om assistans med säkerheten.”

    * Ser gärna fakta i kommande kommentar.

    • Martin
     14 mars, 2015 at 18:45

     Bekymra dig inte med att övertyga försvarsrepresentanten ”Thomas Nilson”. Han är inte här för debattens skull…

  • Benny
   15 mars, 2015 at 11:09

   Herregud, det ät nog du som inte är på riktigt! Jag läser om vad som verkligen händer i Ukraina och det är mycket riktigt 1 miljon som är på flykt, men det är undan Poroshenkos krig och terror! Man flyr alltså till Ryssland om du nu missat det! Så mycket förtryck och korruption som under Poroshenko har man inte ens sett i Ukraina tidigare och det säger väl en del om tillståndet i landet. Det enda som är nonsens är ditt inlägg som bär alla kännetecken på en psyops. Skäms på dig själv för att du sprider desinformation!

 9. Thomas Nilson
  14 mars, 2015 at 20:13

  Så enligt sann kommunistisk anda så blev mitt senaste inlägg inte publicerat. Är inte förvånad. Jag är inte journalist, hur kan jag vara det när dom flesta är kommunister eller miljömuppar. Jag är en vanlig flygkapten som bara blir förbannad när ni sprider lögner. Varför ska jag bemöta dina argument när det bara är osanningar. Jag tror att du också vet detta. Jag och många andra i Ukraina ber dig bara att sluta med dessa lögner.
  Martin du skriver att Porochenko beslutade att inte betala ut pensioner till östra Ukraina. Hur fan kan du bara skriva något sådant. Det finns ju inga fungerande banker att betala dessa pensioner till. Ta reda på fakta innan du sprider dessa lögner. Martin försvarsrepresentant skriver du att jag är, jag vet inte riktigt vad du menar men det vet du väl inte själv heller antar jag. Martin väx upp!!!

 10. Mats Larsson
  14 mars, 2015 at 21:07

  Under tiden ni (blogginnehavaren och Jan Hagberg) hetsar upp er
  över Thomas Nilssons kommentarer, kan jag passa på att informera
  om att Rysslands största TV-kanal (Pervyj kanal) redan börjat ladda upp inför
  70-årsdagen av Röda arméns och det sovjetiska folkets seger
  över Hitlertyskland.

  För alla Ryssland-intresserade av denna blogg vill jag påminna
  om att den som, i likhet med mig, vill fira 9 maj i Minsk (närmare,
  lite mindre än Moskva) bör starta visumprocessen redan nu.
  Tack vare (eller på grund av) vår tidigare regering så har Sverige inga diplomatiska
  relationer med Vitryssland.

  • Thomas Nilson
   15 mars, 2015 at 14:04

   Hej Mats

   Det är trevligt att se att några hetsar upp sig på mina kommentarer. Så du ska resa till Vitryssland.
   Europas sista diktatur får vi hoppas. När du är där så hälsa till människorättsaktivisten Ales Bialiatski, vice ordförande i International Federation for Human Rights och chef för Viasna. Han sitter fängslad tillsammans med 11 andra politiska fångar sedan 2013. Vitryssland är det enda landet i Europa som fortfarande har dödsstraff.
   2010 genomfördes ytterligare ett riggat presidentval i Vitryssland. Vladimir Nekljajev poet och presidentkandidat, stoppades under valdagen utanför sitt kontor av ”okända män” (av regimen utsända) och misshandlades till medvetslöshet.

   Trevlig resa!

   • 15 mars, 2015 at 14:30

    Vid valet fick denna presidentkandidat 1,77 % av rösterna, drygt 100 000. Knappt 10 kandidater med olika program ställde upp. Jämför med presidentvalet i USA där i praktiken endast 2 kandidater har möjlighet att komma fram, då enormt mycket pengar behövs, vilket innebär beroende av storfinansen, varför de två kandidaterna har liknande program och ej kritiserar storfinansen. Detta har medfört att demokratin i valet enligt seriös bedömare ersatts av dollarocracy eller plutokrati. Expresident Carter menar att valen ej längre är demokratiska, vilket förstärks av det låga valdeltagandet. Detta innebär inte att valen i Vitryssland inte har sina brister. En beskrivning av val i USA och Kuba skedde i blogginlägg för drygt en vecka sedan.

   • Benny
    15 mars, 2015 at 15:25

    Vitryssland må vara en diktatur men jämfört med det nuvarande Ukraina är det ett drömland! I Ukraina genomfördes förra året ett riggat presidentval efter en statskupp som bekostades av USA. Hur många politiska fångar det finns i Ukraina vet väl ingen men de är nog långt fler än i Vitryssland och de politiska fångarna i Ukraina är sällan långlivade när de slängs ut till Azovbataljonen för behandling! Så ser den politiska verkligheten ut i Ukraina Thomas Nilson, eller vem du nu är i verkligheten, för ingen kan väl idag vara så oinsatt om vad som verkligen pågår i Ukraina och världen! Möjligen bara om man bara läser skämtblaskan DN och bildar sin världsbild på Wolodarskis lögner…

 11. Thomas Nilson
  15 mars, 2015 at 14:53

  Anders

  Så om en president kandidat bara får 1,77% av rösterna så kan man misshandla denna ? Det är alltså helt ok att misshandla Gudrun Schyman eftersom FI bara fick 2% av rösterna? I min kommentar nämnde jag inte USA en enda gång. Skulle inte Mats åka till Vitryssland?

  • 15 mars, 2015 at 16:03

   Naturligtvis inte. Blogginlägget handlar främst om den USA-ledda destabiliseringen av Ryssland.

   • Нешко
    15 mars, 2015 at 21:33

    Anders, du ser hur Thomas Nilson kan svara med sina argument/”argument” där de eventuellt finns men inte annars för då blir han stum.
    Det är välkänt bland insatta att serbiska Canvas http://www.canvasopedia.org/who-we-are som har varit involverat i samtliga ”färgade revolutioner”, i praktiken statskuppar stödda och organiserade av USA, har varit aktiv i Vitryssland där de försökt organisera en upprepning av samma scenario som skett i Serbien, Georgien, Algeriet, Egypten, Syrien … senast i Ukraina (för andra eller tredje gången) samt håller på i Ryssland.
    I Egypten betraktas medlemmarna i kanvas numera som terrorister, utländska medlemmar är permanent förvisade från Vitryssland och de är mest aktiva i Ryssland idag.

    I Thomas demokratiska Ukraina har man svårmisshandlat presidentkandidater direkt efter TV-debatten i Kiev (så att de hoppade av) i ryggade valet och det finns videor om det.
    Politiker som var i Regionernas parti (sista legitima presidentens parti) under s.k. Maidan och efteråt utsattes för mordbrand och de senaste 2-3 veckorna har 3 av Janukovichs närmaste män begått ”självmord” i den fascistkontrollerade delen av Ukraina.

    Ser man på bilderna vid fångutväxlingen mellan Ukraina och Novorussia är bilden frapperande:
    Alla gånger kommer befriande fångarna som var i Ukrainas förvar svårt misshandlade, utmattade, hungriga och trötta/sömnlösa och det finns fall att de avlidit efter utväxlingen (samtliga officerare från det förband som tillfångatagit och misshandlat fångar som dött efteråt har av rebeller offentligt fördömts och förklarats som laglösa dvs. de kan inte räkna med att tas som fångar utan kommer avrättas i stället).
    Nästan alltid kommer tillsammans med krigsfångar en stor del civila (en hel del kvinnor) som på olika sätt har fängslats i fascistkontrollerade Ukraina anklagade för samröre med ”terroristerna” exempelvis vårdpersonal som vårdat skadade rebeller i Slavjansk, Kramatorsk eller Lisichansk.
    Utväxlade fångarnas beskrivningar av de olika tortyrmetoder de utsattes för är liknande tortyrmetoderna som lärts ut av School of the America http://en.wikipedia.org/wiki/Western_Hemisphere_Institute_for_Security_Cooperation och använts av latinamerikanska och afrikanska diktaturer.
    Å andra sidan är Ukrainska soldater välnärda, utvilade, vårdade samt varmt klädda.

    Ukrainsk sida vägrar släppa en hel del krigsfångar med olika bortförklaringar som att de inte finns registrerade, att de vet inte var dessa är osv. osv. men regelbundet inför varje fångutväxling tillsynes på måfå fängslar civila och sedan utväxlar dem mot krigsfångar.
    Det har gått så långt att Novorussia numera ber Ukrainska krigsfångar spela in meddelanden och publicerar på Internet där krigsfångarna vädjar till sina anhöriga att demonstrera och sätta press på Ukarinska myndigheter så att dessa går med på att utväxla krigsfångar mot krigsfångar och inte civila.

    Den barbariska och hänsynslösa massiva artilleribeskjutningar av städer i Novorussia sedan första dagen av kriget är inget som Thomas vill kännas vid heller. Antal skadade och döda civila i Novorussia är långt fler än militärpersonal. För bara några dagar sedan på den dagliga presskonferensen hörde jag att just den dagen dog 9 (7?) civila av fascisternas artilleribeskjutning och det råder ”vapenvila”.

    Ett par dagar efter kuppen i Kiev reste några hundra Krim-bor s.k. antimaidan som var i Kiev för att demonstrera till stöd för Janukovich och mot ”Maidan” hem med bussar och stoppades utanför Herson där de misshandlades i timmarna, förnedrades (exempelvis tvingades dem att äta krossat glas vilket finns inspelat), bussarnas brändes, besköts och där om jag nu minns rätt 7 personer dödades (inget spår finns efter dem).
    De som satt och väntade (mobben/Pravi sektor) har sagt att de väntat i 3 dagar på dem och att de kommer frisläppas men att Pravi sektor kommer till Krim där de kommer rensa alla moskaler (öknamn för de ryska befolkningen i Ukraina).
    Överlevande har i många fall (inklusive tjejer) fått bestående fysiska men som ryggskador, skadad syn, hörsel, inre organ osv.
    Relativt nyligen har man gjort intervjuer med överlevande och klippts ihop med mobbens filmer till en film om händelsen. Det sägs att denna händelse var avgörande för att Krims befolkning fattade läget (innan dess var de oftast rätt så passiva) och det tippade att stor majoritet röstade för Krims återanslutning till Ryssland.

    Vad skall man säga, Internet har sina fördelar i kombination med metoden att skrämma folk till lydnad. De som deltar i pogromer idag spelar in och publicerar detta för att få bättre spridning. Samtidigt som det sätter skräck i folk gör det också mycket enklare idag att dokumentera alla dessa hemska händelser.
    Därför kan inte personer som Thomas Nilson avvisa det som lögner när det är så väl dokumenterat och därför blir han tyst när man sätter hans svammel mot fakta.

  • Martin Kullberg
   15 mars, 2015 at 23:47

   Men precis det är ju ett beteende som du accepterar och stödjer vad gäller juntan i Kiev. Du bekymrar dig då inte alls för förbjudna partier, trackasserier och mord på oppositionella. Sådana saker är vardagsmat i ett land du anser vara ”fritt”. Du tar ett fall där du kommer med tvivelaktiga antaganden utan inblick i fallet som bevis för diktatur i ena fallet, men bortser från identisk väldokumenterad praktik i det andra fallet, där man inte ens behöver göra några antaganden om vilka det är som ligger bakom, då gärningsmännen lyder under Ukrainas inrikesministerium.

   Varför skulle du vara trovärdig när dina anekdoter uppenbarligen snarast är valda för att skapa ett på förhand bestämt narrativ, än som en metod för att avgöra vad som är demokrati respektive inte demokrati.

 12. 16 mars, 2015 at 13:30

  Ovan finns i en ”Pingback” en kritisk kommentar av Thomas Nilsson, som har några kommentarer publicerade här.

  Jag har skrivit ett svar på hans inlägg som väntar granskning på Politiknu: Den lyder

  ”Personen som skrivit detta har skrivit delvis mycket nedsättande och oförskämda kommentarer och mail till mig igår. Trots detta släpptes 3 kommentarer fram. Jag har kommentatorsregler som andra bloggare. Har flera gånger bett personen – som angivit ett namn för sina kommentarer – vg. se blogginläggets kommentarer – att skriva sakliga kommentarer.
  Och jag tillhör INTE Vänsterpartiet.

  • Martin Kullberg
   16 mars, 2015 at 14:57

   Fascinerande snubbe. Han bemödade sig att skapa en blogg enbart för sin kränkthet här. Men när han inte bara kommenterar, utan producerar sina egna alster, så presenterar han inga som helst fakta och skriver om möjligt mindre sakligt än hans kommentarer här. Dessutom ljuger han i sitt första inlägg. Han talar om yttrandefrihet, men det enda han själv yttrar är ”håll käften”, gång på gång, med olika formuleringar.

Comments are closed.