Socialdemokraternas kris – en Nationell kris?


Nu har det Socialdemokratiska Arbetarepartiet hamnat i akut kris, och det tack vare Håkan Juholts brist på omdöme, och/eller totala oförmåga att inse konsekvenserna av att försöka lura systemet. Jag har tvingats radera många kommentarer som jag inte kan släppa fram, inte för att de bygger på felaktiga uppgifter utan på grund av att innehållet rimmar väldigt illa med netiketten.

Det som präglar många kommentarer är den resignation som ofta är uttalad, eller som syns mellan raderna. Vi är många som känner oss drabbade av att regeringen tar från dem som inte har, och transfererar slantarna till dem som redan har. Man kallar det arbetslinjen, och det sker samtidigt som arbetslösheten ökar, skolresultaten sjunker, hatkampanjerna mot muslimer stiger och barnfat-
tigdomen drabbar allt fler barn. Det är fler och fler som hamnar i det utanförskap som regeringen sade sig vilja minska.

Alliansen hävdade att redskapet, arbetslinjen, skulle leda till att fler män-
niskor kom i arbete och att vi därmed skulle inleda en utveckling som alla skulle tjäna på. I praktiken blev det folket som bor på Östermalm och i Danderyd som tjänar på politiken, samt dem som är högavlönade. Pensionärer, sjuka och arbetslösa är förlorarna. Satsningarna på att sälja ut kommunala eller landstingskommunala verksamheter har ökat, och därmed har mer och mer pengar försvunnit till olika skatteparadis där pengarna bokstavligt talat gått upp i rök.

Anders Romelsjö skriver på sin hemsida: ”Alla stora vårdkoncerner utom Praktikertjänst ägs av riskkapitalbolag. Av dessa gav endast Carema vanlig aktieutdelning 2008. Men genom smart manöver med s.k. aktieägarlån till hög ränta hamnar ändå stora belopp av medborgarnas skattemedel i privata fickor. För de stora vårdbolagen Attendo och Capio går vinster via holdingbolag i Luxemburg till skatteparadisön Jersey i engelska kanalen, medan vinster från Aleris går till grannön Guersney.”

Vi har varit många som glatt oss över Håkan Juholts entré som socialdemokratisk partiordförande, inte för att vi haft för avsikt att rösta på (S) utan mer för att ordningen skulle bli återställd i svensk politik. För oavsett om vi varit vänster- eller miljöpartister så är vi många som har känt motvilja mot Alliansens politik, en politik som tycks gå ut på att plundra Sverige. En plundring som i sin förlängning går ut på att sälja av alla statliga företag, och därmed skära bort stora delar av statens inkomster. (forts under reklamen..)

En stor grupp människor som tidigare röstat på alliansen har också varit missnöjda, människor som förr har röstat på socialdemokraterna. Många trodde att Juholts inträde som partiordförande på sikt skulle innebära att alliansen skulle förlora nästa val, något som i sin tur skulle betyda en nystart för en politik som skulle återställa balansen i svensk inrikespolitik. Men idag finns det all anledning att fråga sig om inte denna händelse, som har bestått i medvetet eller omedvetet fusk, fjärmar (S), (V) och (MP) från möjligheten att utse nästa statsminister.

Själv undrar jag vad som händer om politikerföraktet nu ökar istället, samtidigt som klyftorna blir större och större för varje dag som går. Vi har redan sett hur Säpo fått mer och mer resurser, och den bransch som utvecklas mest är livvaktsbranschen, är det en tendens som kommer hålla i sig så är vi riktigt illa ute. Nu har det startat något som kallas den arabiska våren i Mellanöstern, i USA pågår något som påminner om detta, något som också kommer till Sverige med start den 15 oktober.

Nu behövs en svensk vår, helst innan dessa motsättningar når gator och torg runt om i landet.

it Andra om: , , , , , , , , , , , , , , svd1 svt sr1 dn1 ex ab1


15 svar till “Socialdemokraternas kris – en Nationell kris?”

 1. Reinfeldt illa dolda hat mot bidragstagare har ju gjort behovet av en stark och tydlig Socialdemokrati. Tyvärr verkar de skita i oss de också!

 2. Förslagsvis kommer någon eller några som står på socialdemokraternas lista över valda riksdagsledmöter från Uppsala län på att de vill hoppa av, varpå en icke vald kandidat kan träda in som ersättare. Denna person heter Lena Sommestad, och så har hon riksdagsplats och kan bli partiledare, och kan med hjälp av alla positiva krafter sätta igång att rensa i den sophög som SAP har varit länge nu. Det är nog sista chansen för de där tomtarna! Men jag tvivlar på att bunkergänget i partiledningen tar den, de är alldeles för övertygade om sin egen förträfflighet. SAP:s urartning ÄR faktiskt ett nationellt problem!

 3. Ännu är det långt kvar innan det finns någon anledning att spekulera i Juholts avgång. Det eror helt på hur denna ”affär” utvecklas. Initialt har han handlat snbbt och helt rätt.

  • Handlat snabbt? I intervjuer har han sagt att han känt till felet i ungefär en månad. Om han hade haft självbevarelsedrift och brytt sig om partiet så skulle han betalt tillbaks pengarna innan Aftonbladet publicerade sin artikel. Då hade man kunnat ha fortsatt respekt för honom, javisst han hade gjort fel, men direkt han fick det klart för sig så försökte han göra rätt för sig. Som det är nu så undrar jag om han hade gjort något alls om inte media hade fått nys om hela händelsen.

 4. Det här går runt på Facebook just nu:

  ”Som jag just postade på min egen profil efter att ha gjort en del efterforskningar:

  Undrar stilla om NÅGON av alla dessa tyckare i media och annorstädes, som nu tar i från tårna för att utmå…la Håkan Juholt som fifflare och skurk, verkligen… har LÄST de regler som finns gällande ersättning för logi för statsråd (så kallat ”nattraktamente”)? Det har jag, och de är absolut INTE så glasklara när det gäller ersättning för delat boende som övernattningsbostad som media nu försöker måla upp det som.

  http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____6396.aspx

  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994%3A1065

  http://www.riksdagen.se/upload/Dokument/forvaltningen/rfs2005_9.pdf

  Relevanta stycken:

  ”Övernattningsbostad och hotell
  En ledamot som bor mer än 50 kilometer från Riksdagshuset har rätt till en övernattningsbostad i Stockholm. Riksdagen har cirka 250 övernattningsbostäder som ledamöterna kan använda kostnadsfritt. Den som har en egen övernattningsbostad i Stockholm kan få ersättning för den med högst 8 000 kronor per månad.”

  ”4 § Ersättning för logikostnad i Sverige (nattraktamente) betalas med belopp motsvarande visad kostnad upp till ett högsta belopp som Riksdagsförvaltningen bestämmer. Vid särskild tjänsteförrättning i Sverige mer än 50 km från bostaden betalas dock ersättning för faktisk logikostnad som föranleds av förrättningen.”

  Någon ersättning för logi betalas dock inte
  1. om Riksdagsförvaltningen tillhandahåller logi utan kostnad för ledamoten, eller
  2. vid särskild tjänsteförrättning som äger rum inom 50 km från Riksdagshuset om Riksdagsförvaltningen tillhandahåller logi utan kostnad för ledamoten eller om ersättning för logi betalas för annan bostad belägen inom denna 50 kilometersgräns.”

  ”5 § Kan ledamoten inte visa vilka utgifter han eller hon har haft för logi betalas ersättning för hel natt med hälften av maximibeloppet enligt 12 kap. 11 § inkomstskattelagen (1999:1229).”

  ”Rätt till övernattningsbostad
  11 § Till ledamöter som har rätt till nattraktamente enligt 5 kap. 1 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter skall riksdagsförvaltningen tillhandahålla en övernattningsbostad. Med övernattningsbostad avses en övernattningslägenhet eller ett övernattningsrum i riksdagsförvaltningens bostadsbestånd ELLER MOTSVARANDE BOENDE.” (min fetning)

  ”Närstående person som övernattar
  29 § En ledamot som disponerar en övernattningslägenhet i fastigheten Cephalus 10 med utgång mot Västerlånggatan ELLER UTANFÖR RIKSDAGENS LOKALER (min fetning) får låta en närstående person övernatta i lägenheten. En närstående person får inte övernatta i lägenheten på egen hand annat än under enstaka nätter.”

  ”Kostnad för övernattande person
  32 § Om en person som avses i 29 eller 30 § och som inte har rätt till logiersättning
  övernattar i bostaden, skall logiersättningen för denna tid reduceras till 75 procent.
  Ledamoten skall för sådan övernattning BETALA TILLBAKA UTBETALD LOGIERSÄTTNING (min fetning) med 25 procent av 1/30 per dag.”

  ”Anmälan till riksdagsförvaltningen
  33 § Ledamoten skall på en av riksdagsförvaltningen framtagen blankett anmäla till
  förvaltningen när logiersättningen enligt 32 § skall reduceras. En sådan anmälan skall göras senast inom en månad från det att övernattningen ägde rum. Utifrån de uppgifter ledamoten lämnat om övernattningen skall riksdagsförvaltningen fakturera ledamoten kostnaden enligt 32 §. En ledamot kan i stället välja att varje månad betala tillbaka en bestämd del av logiersättningen för övernattning av en närstående enligt 32 §. Någon anmälan enligt första stycket behöver då inte göras.”

  Glasklart vad som gäller när man delar bostad med någon, eller..? Inte direkt. Men rimligtvis måste ju detta falla under ovanstående regler för vad som gäller om någon annan övernattar i en bostad som en riksdagsledamot får logiersättning för.

  Kontentan av relevanta stycken i regelverken måste ju alltså vara att Juholt har GJORT RÄTT? Han HAR meddelat Riksdagsförvaltningen att han delar bostaden med sin sambo, och det HAR framgått av bifogade hyresavier.

  Riksdagsförvatningen SKA sedan enligt dessa regler betala ut HELA hyreskostnaden för bostaden, upp till maxbeloppet, och SEDAN fakturera ledamoten för tillbakabetalning vid delat boende.

  Alltså: Enligt de regler som finns skrivna så har Juholt gjort rätt – och om något så är det Riksdagsförvaltningen som har sjabblat. Men det är Juholt som får löpa gatlopp i media och bli kallad fifflare och fuskare.

  Länk: Resor och boende – Riksdagen
  http://www.riksdagen.se
  Sveriges riksdags webbplats.”

  • Säger Riksdagens revisorer samma sak? Underligt att inte ens AB har tagit upp den saken isf… :-P

   Varför skriver du under alias?

  • Alltså, om detta stämmer så är det ju inte J som gjort fel utan de som skulle fakturerat honom. Det framgår ju dock inte med särskild tydlighet vad som händer om en riksdagledamot flyttar in hos sambo vilken redan har logi vilket dessa två delar och riksdagledamoten kvitterar ut ersättning. De regler du redovisat, åtm om man inte orkat kika på alla länkar, talar ju bara om närstående som övernattar, inte om riksdagsledamoten ’övernattar’ hos närstående. Förvisso i detta fall så lär ju J ha lämnat in hyresavtal varför man får anta att det är sambo som ’övernattat’ inte J som ’övernattat’ hos sambo, eller?! Men i vilket fall passar det ju som hand i handske att en förvaltning under en ledning so(m) vill svartmåla någon råkar ’(m)issa’ en sådan liten detalj… Fast man undrar ju trots allt. Tycker nog egentligen att de regler du redovisat är tämligen klara, förutom ovan nämnda detalj, men ju fler kockar etc…

   • Självklart är det någon so(m) (m)issat en liten detalj. Eftersom man inte hittade någon skit på karln så var man ju tvungen att hjälpa till med att kleta ner honom. Naiv är den som tror att diktatorn och hans bulvaner inte har något med saken att göra. Och vem tror på att SVT är oberoende när de gick Alliansens ärende och placerade SD bredvid S, V och MP i Agenda, när SD i själva verket är en del av regeringen som röstar på regeringsalternativen i 9 fall av 10.

  • Ni drar felaktiga slutsatser.

   Juholt har angivit HELA hyran som sin fast att han delar hyreskontraktet med sin sambo. Det är det som är problemet. Paragraferna 29 och 32 handlar om personer som inte är skrivna på adressen. Reglerna finns för ”normal”-riksdagsledamoten som lever med sin familj på hemorten och behöver en övernattningslägenhet i Stockholm. I Juholts fall är det lite speciellt då sambon bor i Stockholm och inte hos han på hemorten.

   Jag tycker dock att det finns förmildrande omständigheter eftersom han lämnat in avtal och hyresavier (enligt media)… men att pengarna skall tillbaka och att fel har begåtts är för mig solklart.

   • Han har redan betalat tillbaka 130 000:- så han har visat att han vill rätta till felet som uppstått. Men frågan kvarstår: Varför var det inte någon som sa till honom att han hade fyllt i blanketten fel? Han har ju inte precis smugit med sitt samboskap. Och varför betalades hela summan för hyran ut när han faktiskt hade uppgivit samboskap och att både hans och sambons namn stod på inlämnade bilagor? Skulle Annie Lööf vara bättre då som fifflat medvetet? Varför går man inte lika hårt åt henne???

    • I alliansen är man immun mot mediedrev. Varför? De backas upp av det borgerliga media. Här handlar det om business. Det enda som förvånar mig är att folk faktiskt går på sån här skit.

 5. […] Igår skrev jag: ”Vi har redan sett hur Säpo fått mer och mer resurser, och den bransch som utvecklas mest är livvaktsbranschen, är det en tendens som kommer hålla i sig så är vi riktigt illa ute. Nu har det startat något som kallas den arabiska våren i Mellanöstern, i USA pågår något som påminner om detta, något som också kommer till Sverige med start den 15 oktober. Nu behövs en svensk vår, helst innan dessa motsättningar når gator och torg runt om i landet.” […]

 6. Notera gärna hur avsättningsstrategin förefaller vara upplagd:

  Först släpps de sanna uppgifterna. Dessa hanterar Juholt förvånande väl. Han slingrar sig inte, han erkänner att han gjort fel och betalar omgående tillbaka pengarna. Diverse experter berömmer honom för hyggligt god krishantering.

  När det är uppenbart att Juholt inte låtit sig luras in i en dementispiral släpps snabbt nya uppgifter (om 2009). Dessa uppgifter har tvivelaktig sanningshalt och Aftonbladet kalkylerar förmodligen iskallt med att de inte stämmer. Men de behöver smida medan järnet är varmt – för att fälla honom krävs att han dementerar och hamnar i svaromål. Strunt samma om han råkar tala sanning, att ”ord står mot ord” undergräver ändå förtroendet ytterligare.

  Idag tycks alla som utpekas av Aftonbladet förneka de senare uppgifterna. Ett tillfälligt bakslag för strategin så nu står hoppet till den chefsåklagare som beslutat om förundersökning. Om den inte genast läggs ner kan medierna under tiden fortsätta att misstänkliggöra Juholt utan att behöva få alla uppgifter rätt.