Rupert Murdochs kriminella metoder
De senaste dagarna har det kommit fram att flera tidningar som Rupert Murdoch äger har ägnat sig åt illegal telefonavlyssning, och idag berättar SvD att man även i hemlighet avlyssnat Scotland Yard.

SvD: ”Fem polisutredare fick sina telefoner avlyssnade kort efter att Scotland Yard 2006 inlett en brottsutredning om skandaltidningen News of the Worlds telefonavlyssning. Nästa vecka ska brittiska parlamentet höra ägaren Rupert Murdoch. Avslöjandet väcker frågor om huruvida poliserna befarade att deras egna hemligheter skulle avslöjas vid en utredning av tidningen. Ofördelaktiga uppgifter publicerades i andra tidningar om två utredare. Den ledande utredaren av telefonavlyssningen avgick 2007.”

Som tidningsägare är förstås Rupert Murdoch ansvarig för de metoder som hans företag använder sig av, han kan inte skylla ifrån sig och hävda att det inträffade har hänt bakom hans rygg. Företaget utser och tillsätter tidningarnas chefer och har inte han meddelat dessa att deras verksamhet ska följa lagen, och att de ska rapportera avvikelser uppåt så är han ohyggligt obegåvad. Murdoch har varit i blåsväder förr, om inte annat för att han äger alldeles för många medieföretag.

Samlar man så mycket makt på en enda person, eller en enda familj, så kommer förr eller senare den familjens egna ekonomiska intressen också att bli koncernens intressen. Men nu är det en gång för alla så att de riktigt rika automatiskt klarar sig undan. Rimligen borde polisen försäkra sig om hans egen medverkan i det fortsatta utredandet, och så skulle det givetvis ha blivit om det kom fram att ägare av några små tidningar gjort samma sak. Men Murdoch står ovanför brittisk lag, ja troligen alla lagar.

Vad engelsmännen tycker om det vet jag inte, men jag kan ju ana. Om en utländsk mediekoncern skulle lyssna på vår statsministers telefon så skulle det storma rejält inom det svenska rättsväsendet. Möjligen skulle en multimiljardär som Murdoch klara sig undan även här, men det får givetvis till följd att alla tidningar och TV-kanaler han äger förlorar i trovärdighet. Om flera tidningar i hans koncern agerar på samma sätt så är det lätt att misstänka att de har försäkrat tig uppåt i organisationen.

Det är gangsterfasoner, och att spionera på en premiärminister i Storbritannien är förstås – Spioneri. Men vi får väl se om han kommer att låsas in på vatten och bröd, jag tvivlar på det. Vi i Sverige borde se över våra egna lagar på området, ska t.ex. en koncern få äga både TV-bolag, dagspress och radiostationer? Vilken sorts konsekvenser kan det leda till på sikt, ett åsikts- eller informationsmonopol?

it Andra om: , , , , , , svd1 dn1 ex1 ab1 sr


5 svar till “Rupert Murdochs kriminella metoder”

  1. om de hade avlyssnat Reinfeldt så tror jag det hade tillkommit någon ny lag om det, för att göra det värre för Murdoch om det händer igen:)

  2. Bonnierkoncernen har idag verksamhet i mer än 20 länder med tonvikt på norra Europa, och innefattar i dagsläget cirka 175 företag. Bland dessa märks Dagens Nyheter, Expressen, Dagens Industri, Stockholm City, Bonnier Tidskrifter, Svensk Filmindustri, TV4-Gruppen och MTV Oy.

  3. […] För en vecka sedan skrev jag och föreslog att Rupert Murdoch skulle sättas i fängsligt förvar, det hoppas jag fortfarande på. Det finns alldeles för mycket slaskprogram i TV helt utan hans vidriga lögnfabrik Fox News. De andra kanalerna han äger håller ungefär samma klass. […]