Risken ökar i Afghanistan


Sverige har som bekant skickat mängder av soldater till Afghanistan de senaste åren. Just nu har vi över fem hundra soldater på plats och vi kan inte räkna med att alla återvänder i oskadat skick.

DN: ”De svenska soldaterna i Afghanistan har inte lyckats öka säkerheten i sina områden. Tvärtom har situationen blivit avsevärt sämre i flera av de regioner som Sverige ansvarar för. FN tar med jämna mellanrum fram kartor över Afghanistan som används som underlag vid riskbedömningar av olika slag. Landets samtliga distrikt bedöms på en fyragradig skala, från ”låg risk” till ”mycket hög risk”.

Trots ökade anslag och optimistiska tongångar – inte minst från president Obama – tycks situationen bli allt sämre…

…”Dessa distrikt utgör nu de mest riskfyllda i PRT:s område. Bedömningssteget ’medium’ har passerats inom loppet av sex månader”, konstaterar Kungliga krigsvetenskapsakademiens blogg ”Försvar och säkerhet”.”

Inte heller berättar försvarsmakten hur det gått för dem som nu kan kalla sig veteraner. Hur många av dessa som måste ha psykiatrisk vård vet vi inte, inte heller vet vi hur många som ständigt måste konsumera nerv- eller sömntabletter. Erfarenhetsmässigt vet vi att alla inte kan återgå till ett vanligt arbete, de klarar helt enkelt inte av det. Ohälsan är större än bland andra i samma ålder, men den sortens uppgifter är inget som försvarsmakten sprider.

Idag får vi enbart fantisera om följderna av krigandet, man säger inte ens hur många afghaner som svenskarna har dödat. Det enda som inte kan förtigas är antalet svenska ungdomar som dött i kriget.

it Andra om , , , , , , , , dn1 svd1 ab1 ex


3 svar till “Risken ökar i Afghanistan”

  1. Konsumtion av psykopharmaca är en del i bilden. Krig är business.
    Det finns metoder att rehabilitera veteraner så snabbt att det ”inte lönar sig”. Att döda en artfrände ackumulerar enormt mycket mental laddning. Att göra handlingen ogjord går inte, men att ladda ur laddningen går mycket snabbt med fungerande kunskap. Därefter är den personen omöjlig som soldat. Tekniken är enkel då man vet att ”låg” emotionell laddning laddar ur mot estetik eller beundran.

  2. Läste för ett tag sedan att danska soldater som skadats och då istället ska jobba från Danmark hos armen utsättts för vad som liknar mobbing. Allt för att få dem att sluta. Deras närvaro väcker oönskade tankar/känslor.

  3. Har sjælv varit FN-Soldat i flera omgångar, men då har det alltid handlat om att skydda civilbefolkning, æven om resultatet inte varit det ønskade. Men Afghanistan ær och førblir ett skæmt. Nu dør o skadas Danska barn i parti o minut och varfør??????? Med all den militærmakt som finns i de olika regionerna borde Taliban inte finnas, men dom væxer, varfør??????? Men om Svenska barn børjar att dø i parti o minut, ja då kommer nog debatten hårdna mer o mer.