Regeringen säljer ut integriteten

Nu berättar media att regeringen håller på att tidigarelägga en lag som anbefalls av EU, en lag som gör det möjligt att spara alla trafikdata, allt för att spionera på medborgarna.

AB: ”Regeringen förbereder en ny kontroversiell lag om lagring av trafikdata. Lagförslaget innebär att information om alla telefonsamtal, e-post, sms och fax ska lagras och kunna krävas ut av polisen och Säpo. Kritiker menar att datalagringslagen är integritetskränkande. – Den finns många faror med det här, säger Anne Ramberg, generalsekreterare i Advokatsamfundet.”

Det har talats en hel del om detta, förslaget kommer ursprungligen från USA där The Patriot Act innebär ungefär samma sak. Nu ska det dock vidareutvecklas eftersom ”EU har bestämt det”. Det säger en hel del om regeringens syn på det svenska folket. Vi är antagligen en hoper skurkar allihopa och förtjänar inte bättre politiker än dem som sitter i riksdagen nu. Det ska bli intressant att läsa vad ”liberalerna” har för inställning till dessa lagar, det ska väl gråtas om mamma nu igen innan de ska röstas igenom.

Och bråttom är det som vanligt.

Jag skrev tidigare i morse och spekulerade i om inte bilindustrins implosion skulle leda till att de som

blir utan arbete åker till Stockholm för att demonstrera. Det känns som om vi alla skulle åka i akt och mening slänga ut dem som kan tänka sig att rösta ja till dessa dumheter. -> AB1 SvD1234 it

Wiktzak Svensson Annarkia Christian Scraber Jonas

Andra om: , , , , , , , , , ,

[tags]Datalagringslagen, IPRED-lagen, FRA-lagen, Storebror, Bodströmsamhället, Patriot act, Högerregeringen, Liberal, Riksdagen, Val 2010, Politik[/tags]

  21 comments for “Regeringen säljer ut integriteten

 1. Ken
  12 december, 2008 at 10:21

  Inte nog med det, regeringen säljer ut hela styrandet av Sverige till andra länder.

  • 12 december, 2008 at 10:25

   Satt just och talade med Lasse via Skype, vi var överens om att vi skulle plocka fram dynggreparna och åka in till stan och rensa bort ogräset från Helgeandsholmen… Hänger du med?

 2. Micke
  12 december, 2008 at 10:44

  Det man kan fråga sig tycker jag är hur långt politikerna är beredda att gå. Nu kommer lustmordet på enskilda människors integritet en liten bit i taget, och politikerna tycks inte fatta vad de håller på med. Om nu den ekonomiska krisen leder till massarbetslöshet och lönesänkningar så är väl risken stor att vi faktiskt får kravaller här i sverige också. Hungerkravaller. Jag tror inte för ett ögonblick på att folk sitter snälla och tar emot hur länge som helst.

 3. Daniel
  12 december, 2008 at 11:01

  Man kanske ska åka till Frankrike och Grekland för studiebesök först?

 4. Nadia
  12 december, 2008 at 11:07

  ”i morgon kanske det är för ett annat ändamål, säger Anne Ramberg. ”

  Anne Ramberg ser den stora bilden som många av oss andra har gjort. Hon tar även det ett steg till för att visa hur enkelt dessa lagar kan missbrukas för att leda till något helt annat än vad som sades i början.

  Jag är allvarligt rädd och orolig över utvecklingen som vi ser. Någon/några håller på att förvandla våra demokratier och länder till en polisstat och diktatur. Planeringen sker högt uppe ovanför våra riksdagsledamöter. Att de som trots allt ska försvara vår demokrati i sitt arbete och får betalt för det inte protesterar mera förvånar mig för all information finns framför oss på vad som händer. Det är en bild av stater som massövervakar sitt folk. Är våra riksdagsledamöter hotade? Eller bryr de sig helt enkelt inte? Eller tror de på fullt allvar att våra ledare som de senaste åren sett till att det brutits mot både internationell lag och mänskliga rättigheter är rätta personerna att ge total övervaknings makt över folket?

  Om och om igen så hänvisas det till att dessa lagar är till för att bekämpa allvarliga brott. På ren engelska så är det ren BULL SHIT.

  I kriget mot terror så har vi set hur ledare i demokratier brutit med sina aktioner mot både internationell lag och lagen om mänskliga rättigheter MEN inte är det det SÄPO och andra myndigheter ska övervaka. Är inte det allvarlia brott? Eller ingår det ett inbyggt makro i dessa lagar att de som styr begår inte brott?

  Att i en demokrati implementera lagar att folket ska massövervakas borde väl verkligen vara det allvarligaste brott som kan begås mot demokratin och folket?

  Men det är tydligen inte den sortens brott man är efter.

 5. Pingback: Magnus E
 6. Pingback: Matte
 7. 12 december, 2008 at 11:57

  Vill man skylla på någon är det rimligen han som ska stå i skottgluggen.

  Menar du att de som genomför idiotierna och skriver in dessa i lagboken är oskyldiga?

 8. Sara G
  12 december, 2008 at 12:24

  Borgarbrackorna tar aldrig ansvar för någonting, utan är det något som är fel eller fallerar så beror det alltid på den förra regeringen…
  Åratals systemfel hos sossarna var det visst sist när moderötterna misslyckades.
  Nu förhåller det sig faktiskt så att det var alliansen som genomdrev FRA, inte Bodström. Hur gärna man än vill att det vore så!!

  Och man kan bara gissa vilka starka krafter som ligger bakom FRA-lagens genomförande..,
  Kan Bild, USA:s lille springpojk ha varit pådrivande?
  För det gick väldigt fort!

 9. Mr Biz
  12 december, 2008 at 12:26

  Vi har redan en lagbok som reglerar allt detta i grundlagen och de kan inte skriva in något utan att först ta bort följande:

  Regeringsformen 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter:

  2 §: Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende.

  3 §: Anteckning om medborgare i allmänt register får ej utan hans samtycke grundas enbart på hans politiska åskådning.
  Varje medborgare skall i den utsträckning som närmare angives i lag skyddas mot att hans personliga integritet kränkes genom att uppgifter om honom registreras med hjälp av automatisk databehandling

  6 §: Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat ….. undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.

  12 §: Begränsningen [av denna lag] får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Begränsning får ej göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.

  Mot bakgrund av hur de integritetsskyddande bestämmelserna i regeringsformen är utformade anses främst fyra allmänna principer gälla för användande av tvångsåtgärder mot enskilda. Dessa är:

  Legalitetsprincipen finns direkt uttryckt i 2 kap. 12 §.
  Ändamålsprincipen innebär att en myndighets befogenhet att använda tvångsmedel ska var bunden till det ändamål för vilket tvångsmedlet har beslutats.
  Behovsprincipen innebär att en tvångsåtgärd inte bör företas, om det inte är nödvändigt med hänsyn till syftet med åtgärden och en mindre ingripande åtgärd är tillräcklig.
  Proportionalitetsprincipen innebär att ett tvångsmedel får tillgripas endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär, dvs. om tvångsåtgärden i fråga om art, styrka, räckvidd och varaktighet står i rimlig proportion till vad som står att vinna med åtgärden.

  Jag påstår att deras beslut strider mot såväl legalitet, ändamål, behov som proportionalitet.

 10. lasse wilhelmson
  12 december, 2008 at 12:48

  Jinge,

  Bodström och sossarna drog igång hela skiten och vi har nu två politiska block som båda står bakom denna utveckling mot ett Storebrorssamhälle.

  Det är dags att demokratiska krafter både till ”höger” och ”vänster” enas mot denna utveckling.

  MVH

  Lasse W

 11. 12 december, 2008 at 14:43

  äsch: det handlar ju om pioner

  att fångra pioner: inte gamla bloggrare som det växer mössor på

 12. lasse wilhelmson
  12 december, 2008 at 15:21

  Bra Mr Biz, upp med fakta på bordet! Det är för mig obegripligt att en del gör smånassar av olika kulör till huvudmotståndare, alltmedan svedala upphör att vara ett rättssamhälle, med mer eller mindre aktivt stöd från alla partier i riksdagen.

  MVH

  Lasse W

 13. Sara G
  12 december, 2008 at 17:46

  Det är kanske som Marx sa, efter kapitalismens sammanbrott kommer fascismen; den är helt enkelt
  inbyggd i det kapitalistiska systemet.
  Hur som helst så verkar uppslutningen hos både svenska och utländska politiker runt förstörelsen av demokratins total…

  När det gäller Bodström är hans utveckling i den
  förra regeringen verkligt talande och symptomatiskt. Han började som ung och entusiastisk vänsteradvokat med ett öppet och leende ansikte och slutade som en hårdför marknadsliberal högerpolitiker och terroristbekämpare med en både cynisk och sluten uppsyn. Munnen som ett streck.
  Jag antar att han fick svårigheter med sömnen efter utlämnandet av de två egyptierna till säker tortyr – och kraven på att skissa ramarna kring den nya helt absurda avlyssningslagen från Bush och hans Patriot Act.
  Undrar hur många gånger han hann besöka Bilderbergarna?

 14. Pingback: AaW
 15. 13 december, 2008 at 18:23

  Att det går så snabbt kanske hjälper utvecklingen mot anonymisering på Internet. Även om jag gärna ser en värld där staten inte vill bevaka sina medborgare och ogärna skulle chansa på att det blir lättare att gömma sig (det är inte värt risken) så föredrar jag en värld där stater inte KAN övervaka sina medborgare, vilka lagar de än inför. Det vore en positiv utveckling även om alla dessa nya övervakningslagar rivs upp imorgon.
  Därmed inte sagt att vi ska sluta demonstrera och vara besvärliga och jag hoppas innerligt att nästa regering river upp både ipred, fra och datalagringsjoxet illa kvickt när de tillträder. Gärna det första de gör.

 16. Sara G
  13 december, 2008 at 18:55

  På sjuttiotalet var jag av vissa privata skäl rätt ofta i Bukarest – och där var hela befolkningen bevakad av Sekuritate, som med terror fick grannar att bevaka andra grannar – eller sina egna familjemedlemmar. Klimatet där var så infekterat och folket så uppskrämt, att det bara behövdes en obetydlig sak för att få en stor stark man att hejdlöst brista i gråt. Just det hände flera gånger.
  Jag tycker att vi börjar närma oss det brutala övervakningssamhälle som Rumänien en gång var. Det är bara att vi har bättre teknik och man utför avlyssningen på ett mera raffinerat och osynligt sätt.

 17. Nadia
  13 december, 2008 at 20:02

  ”Jag tycker att vi börjar närma oss det brutala övervakningssamhälle som Rumänien en gång var. Det är bara att vi har bättre teknik och man utför avlyssningen på ett mera raffinerat och osynligt sätt.”

  Håller med dig Sara. Jag är allvarligt oroad över utvecklingen.

  Snart får vi väl nya brevlådor som scannar av alla brev och där man är tvungen att lämna sitt finger avtryck för att få ner brevet i lådan. Hur får man igenom den lagen? Jo ”allvarliga brottslingar och terrorister” har börjat använda snail mail : (

 18. alor
  13 december, 2008 at 23:03

  Nadia:Vad får dig att tro at vår post (snailmail) inte kollats tidigare, jag bor i en del av landet som har många vänstersymptisörer, och det är allmänt känt bland dom att brev öppnas och läses av säpo. Så har det vari sen 50 talet och det är nog så nu också.

  Sara G:
  Jag var i Rumänien på slutet av 70 talet och vet vad du menar

  alor

 19. 14 december, 2008 at 02:37

  Bara alla nya övervakningslagar är på plats gissar jag att en hel del av de kommentarer som syns ovan blir olagliga och kommer att betraktas som anstiftan till uppror och terrorism :-(.

 20. Nadia
  14 december, 2008 at 12:30

  Alor jag blir verkligen ledsen när jag läser det du berättar.

  Alla åren jag bodde i Irak var det till stor hjälp att jag visste att det fanns ett bättre alternativ till övervakningen där.

  Sedan jag kom hem till Sverige, har tyvärr bit för bit rivits från demokratin.

  Visst jag var redan tidigt medveten att i demokratier så offras mycket (helst andra länder) om det är pengar som man kan tjäna. Men det är så mycket mera från demokratins lagar som visat sig bara vara tomma ord och vackra ord på pappret även på hemmaplan.

  Det är nog bara sedan ett år jag fick veta att övervakning av vänsterpersoner var mångt och mycket som övervakningen var i Irak. Jag blir verkligen ledsen, men sådan verkar verkligheten ha varit här också : (

  Visst demokratin har många brister men det är det bästa alternativet av andra system vi har har jag tyckt. Men i senaste årens utveckling bygger våra ledare bakom presenningar om vår demokrati. Man hävdar titta (på utsidan) ser allt lika ut, för den som bara lyfter liiiiiite på presenningen ser att polisstaten med övervakning är det som är nya grunden.

  Kerstin, visst har du rätt att med övervakningslagar och dess drivande ledares syn på samhället så skulle många av vår åsikter ses som anstiftan till uppror och terrorism.

  Visst var det i England man debatterade om bara förklaringen till varför terrorism finns och varför utför de aktioner de gör skulle bli fall man kunde bli åtalad för. Vet inte vad som hände med den debatten. Men jag vet att även Australiens ledare funderade över den lagen. Så dina tankar är helt på sin plats.

Comments are closed.