Rättvisa åt Irak

Detta inlägg återger det tal vid ett seminarium nyligen på ABF i Stockholm, som hölls av Sigyn Meder, föreningen Iraksolidaritet och en av landets främsta experter på kriget och förhållandena i Irak. Talet är uppdelat i två blogginlägg och här kommer det första.

Sigyn Meders tal – del 1.
Vi har nog alla IS (Daesh) fruktansvärda kulturförstörelse på näthinnan, vi har morden och fördrivningen av människor vare sig de är kristna, sunni, shia, yazidier, shabak på näthinnan liksom de spektakulära avrättningarna.
Men det är en mycket ensidig bild av verkligheten vi får när vi läser våra mainstream media. Javisst vi vet att sanningen är krigens första offer. Den är svår att gräva fram, det är svårt att åtminstone få en mer allsidig bild och analys.

I april 2015, infaller 12-årsdagen av plundringen och förstörelsen av Iraks nationalmuseum i Bagdad.
Donny George Youkhanna, museets legendariske chef sedan lång tid och kristen assyrier, uppmanade förgäves USA:s befälhavare att skydda muséet. Det var inte meningen att museet skulle skyddas. ”Stuff happens”, var Rumsfelds cyniska kommentar. USA lät bygga helikopterplatta på Babylons murar, raserade arkeologiska utgrävningsplatser med sina tanks och lät kulturarvet skövlas. 1000-tals berömda, ovärderliga kulturskatter stals.
Donny George såg förstörelsen, betalade vakter ur egen ficka för att skydda vad som gick att skydda och såg att plundringen var väl organiserad och förberedd.

”Detta är mänsklighetens minne. Vi får inte glömma”, vädjade Donny George till omvärlden medan Iraks skatter bjöds ut på marknaderna. ”Detta är förlorat, borta”. Vi måste göra vad vi kan för att Iraks kulturarv ska räddas och inte glömmas bort”. Han uppmanade världen att tända ljus 1 april för Iraks kulturarv. Han var en bejublad talare på Medelhavsmuseet i maj 2006. Han säger i ett filmat dokument. Vi har alltid bott tillsammans i detta land, mina medarbetare är muslimer, mina vänner är shia, sunni, kristna, alla etniska och religiösa grupper, Vi har aldrig frågat efter folks tillhörighet. Vi har alltid i historien levt tillsammans. Irakier som kommer ihåg, vittnar om detta förhållande och det var det ockupationen avsiktligt slog sönder. Denne kristne assyrier tvingades tidigt i flykt och kom till USA. Då hade han länge tampats med den shiamuslimska milis som fick hand om kulturministeriet och hotats många gånger.
* Det enda USA skyddade var olje-och inrikesministerierna. Övriga lämnades till plundring.

Den irakiska författarinnan Haifa Zangana uttrycker sig på följande sätt om den pågående kulturförstörelsen i Irak: ”Men det är ett brott som också måste ses som en del av kulturell förstörelse sedan invasionen 2003. Detta är en förstörelse som syftar till att radera minne och framför allt kollektiv identitet. De ansvariga för historisk förstörelse, oavsett vilken retorik de använder, måste ställas till svars som krigsförbrytare.”
Irak al-Askari-moskvén untitled

USA:s kulturförstörelse går hand i hand med förstörelsen av hela utbildningssystemet.
Mellan 2003 och 2008 skedde 31 598 våldsamma angrepp på undervisningsinstitutioner rum enligt en UNESCO-rapport. Ett FN-organ konstaterade 2005 att att 84% av Iraks institutioner för högre utbildning bränts, 700 grundskolor hade bombats, 200 bränts ner och över 2000 plundrats. Detta är bara en liten del av förstörelsen.

Att ”göra slut på stater”, kallade Wolfowitz, USA-ockupationens fruktansvärda ödeläggelse av den irakiska staten, en totalkollapsad stat vars hela infrastruktur förstördes från vatten-och elverk till sjukhus och skolor såväl under Gulfkriget och sanktionerna som efter 2003.

Wikileaksavslöjandena visar tydligt att USA var den verkliga organisatören av terrorn i Irak, där torterade människor med drillhål genom huvudet dök upp i travar på Bagdads gator.< Terror och dödsskvadronsexperterna, ambassadör John Negroponte general James Steel och Steven Castel, ansvariga för 80-talets dödsskvadroner i Centralamerika, dök upp i Bagdad. Redan 2004 hade USA öronmärkt 3 miljarder dollar för att skapa paramilitära grupper i Irak. USA-rådgivare befann sig på 8e våningen i inrikesministeriet och tortyrcentra på den 7e. Irak var framgångsrikt och sekulärt, hade nationaliserat sin olja och gas till förmån för utbildning och sjukvård. Detta tillåter inte Carterdoktrinen.
Oljeflödena ska vara öppna för USA:s kontroll och Irak stod starkt på palestiniernas sida. Det tålde inte heller USA-imperialismen.
Med ockupationen fördes extremt religiösa partier som Dawapartiet och dåvarande SCIRI till köttgrytorna, partier med miliser som Badr-milisen som då och nu härjar bland sunnimuslimer och andra som motsatte sig ockupationen och sedan de olika klientregimerna.
Irak-möte 141126

USA skapade förutsättningarna för såväl al Qaeda som IS vare sig det sker direkt eller indirekt. Terroristerna kom med ockupationen.

USA införde medvetet ett sekteristiskt kvotsystem, en splittrande konstitution och ren uppdelning på religiös och etnisk grund med hjälp av Bremerbeslut, etnisk rensning, mord och tortyr. Vicepresident Biden förespråkar varmt en uppdelning av Irak. Sekteristiska ministater är mer lättkontrollerade och ett led i att skapa ”the Greater Middle East” som förespråkas även i äldre USA-Israeliska projekt med ett Irak vars nationaliserade olja skulle öppnas för USA:s och andras intressen.

Första höga muren med checkpoints för att etniskt rensa Bagdads blandade kvarter, byggdes runt historiska Adimiya av USA:s 82d Airborn Division, vars Panterbrigad nu är tillbaka i Irak med runt 1300 militärer.

Fördrivningen av Iraks kristna och andra grupper inleddes med ockupationen. Vare sig USA eller deras klientregimer sökte på allvar hindra detta. En stor del av Bagdads sunnibefolkning mördades eller fördrevs. De kristnas och andras flykt tog fart i och med ockupationen, men ökade redan under de förödande sanktionerna.
Den sunnitiska befolkningen liksom minoriteterna marginaliserades totalt och har fått nog. Oppositionella shiamuslimer straffas. Hela kvarter i Karbala bombades av al-Maliki förra året för att komma åt protesterande shiiter. Dödsskvadronerna är tillbaka. Det som sker nu är ingenting nytt!

Men USA:s roll förtigs och USA utmålas snarare som ”räddaren i nöden” med en koalition av NATO-stater som bombar Irak, en koalition Sverige säger sig stödja på grund av deras insatser i norra Irak enligt ett uttalande nyligen från regeringskansliet och dessutom vilja sända soldater till.

De många protesterna från norr till söder i Irak under 2011 mot fattigdom, korruption och den av USA påbjudna politiska processen slogs ner i blodig repression liksom de fredliga sits-in och protesterna i Anbarprovinsen under slutet av 2012 och hela 2013. Sit-in-torgen i Falluja och Ramadi jämnades med marken.

När inga fredliga försök att förhandla om förbättringar för människor gav resultat och Al-Maliki istället inledde de dagliga bombningarna av Falluja och Anbar i årsskiftet 2013-2014, möttes Al-Malikis militär och SWAT-stykor till sist av väpnat uppror.

Folk hade fått nog av fängslanden, tortyr, kvinnor som oskyldiga torterades och våldtogs, massakrer på fredliga demonstranter som den i Hawija i april 2014 när mer än 50 människor mejades ner och nog av den politiska processen med den av USA tillsatte premiärminister al-Maliki.
Al-Malaki och Obama 1 untitled
Al-Maliki gjorde sig omöjlig i alla politiska kretsar, även sina shiamuslimska allianspartners och USA bytte ut honom med Irans stöd. Premiärminister Hader al-Abadi lovade 14 september 2014 att stoppa bombningarna av Falluja. Det varade 1 dag. Sedan fortsatte de. Ingenstans kan vi läsa att Falluja allmänna sjukhus under de senaste 15 månaderna bombats och/eller raketbeskjutits minst 36 gånger av regeringen med stor förstörelse som följd, att anställda har dödats och en stor del av personalen flytt. Enligt folkrätten rubriceras detta som krigsbrott. Sjukhuset har även beskjutits med ”barrel bombs”. ”Läkare utan gränser” vittnar om bombade sjukhus och vårdkliniker. Såväl organisationens VC för internflyktingar som Tikrits allmänna sjukhus bombades. HRW vittnar om dödade civila. Minst 31 flyktingar, varav 24 barn dödades i en skola i september utanför Tikrit. Internflyktingar vittnar för USA Today om hur de flyr regimens bombningar.

Vi får inte veta att de civila offren för regimens bombningar av bostadskvarter, skolor och moskéer, räknas i tusentals. ”Kriget mot terrorismen” skördar civila offer. Enligt dr. Ahmed Shami Jassem på Falluja undervisningssjukhus har under de 15 månaderna fram till den 17 mars 2399 döda förts till sjukhuset. Av dem var 184 kvinnor och 332 barn. 4080 skadade, varav 381 kvinnor och 484 barn fördes också till sjukhuset.

Många har på grund av avspärrningar och strider inte kunnat ta sig till sjukhuset. Inga offer i Ramadi och andra städer finns medräknade. Det finns ingen ”body count” för Anbar. Vi får inte heller veta att många civila dödas på grund av USA-koalitionens och regimens bombattacker som också driver människor i flykt. Vi får en bild av kliniskt precisa bomber som bara dödar IS-terrorister. Genom den ensidiga bilden som bara knapphändigt tar upp regeringsstyrkornas, regerings-och Irantrogna milisers terror, mord och fördrivning av människor, ökar allmänhetens stöd för bombningar i USA och enligt den senaste undersökningen stöder för första gången en majoritet, 57%, att USA sänder marktrupper till Irak.

USA-koalitionen genomförde 1673 bombuppdrag mellan 8 augusti 2014 och 23 mars 2015 enligt officiella siffror. Många civila har dödats och stor förstörelse åstadkommits. 482 av dessa flygattacker har utförts av koalitionsmedlemmar fram till 20 mars. CentCom anger numer medbombande länder som ”partner nation forces”.
Danmark, Nederländerna, Belgien och Australien vägrar att ange var de bombar i Irak och Storbritannien bara till viss del. USA har troligtvis inte angett alla sina bombuppdrag. Storbritannien, Australien och Nederländerna är de ”partner nations” som utfört flest bombningar. Enligt statistik från ”Iraq Body Count” har 292 civilpersoner dödats av USA-koalitionen under denna period. IBC kräver 2 fristående källor för sin statistik som enligt irakiska vittnen är alldeles för låg. Irakiska sociala medier rapporterar långt fler civila döda och meddelar att fotografering och filmning av offren förhindras.
IrakSol

Bort med USA:s och all utländsk inblandning! Bort med alla proxykrig i Irak!
Med en nationell regering skulle irakierna ta itu med IS och befria sitt land!

Nej till straffrihet för USA och medskyldiga!

Nej till den av USA påtvingade och splittrande politiska processen!

För ett enat, oberoende, demokratiskt och icke-sekteristiskt Irak!
Det irakiska folket har rätt att befria sitt land!

Inga svenska soldater till Irak!

Stor svensk satsning på humanitär hjälp!

Rättvisa för Irak- Ställ de skyldiga till ansvar!

i Andra om: , ,, , Syrien, , , , , , , , ,

Sverige & USA går i krig i Irak SvD 20/3 Aftonbladet US News DN 11/1Newsweek Telegraph Daliy Mail Deutsche Welle Yle Iraqinews Wikipedia. Ny USA-ledd intervention i Irak Regeringens hemsida Clarkes CNN-intervju Newsweek 12/1 Globalresearch 19/2 om ”kriget mot IS” DN 26/2 Joe Bidens medgivande New Eastern Outlook Sveriges radio 20/11 Reuters 7/11 ABC 21/11 Globalresearch 30/9 Daniel Ellsberg SvD 6/10 DN 11/9 Pål Steigans blogg M ChossudovskyTehran Times DN Debatt 27/8Daniel PipesIndependent 24/8Ron Pauls artikelRune Lanestrands blogg
DN 8/8 DN 13/8 Tampa Bay News 12/8 Svensson-bloggen 26/7 New York Times 27/6 2013 New York Times 27/6 DN 26/6 SvD 26/6 John Kerry i Kairo Russia Today om ISIS DN 24/6 Globalresearch 18/6 2014 Globalresearch 11/6 DN 12/6 Iraksolidaritet Mike Powers, Iraksolidaritet DN 14/4 Seymour Hersh Blogginlägg om gasattacken 5 april Daily Star Dailykos om Turkiet