Och de fattiga barnen då Reinfeldt & Borg?

Idag skriver Elisabeth Dahlin och Agneta Åhlund från Rädda Barnen en debattartikel på SvD Brännpunkt som handlar om fattiga barn vars antal nu ökar från år till år. Jag har ännu inte hört någon respons från regeringen, men klart är att deras politik leder till ett ökande utanförskap, och att det är barnen som drabbas hårdast.

SvD/Brännpunkt: ””Jag känner varje dag att jag vill göra saker som andra gör men som jag inte har råd med. Jag är tyst om det. Folk kan tycka att det är konstigt om man säger att man vill göra en massa saker och sedan inte gör någonting. Jag säger alltid att jag inte vill följa med när kompisarna gör saker som kostar.”

Så säger en tonåring i Rädda Barnens undersökning Ung röst 2011, där nästan vart femte barn uppger att de är oroliga för föräldrarnas ekonomi. I dag när vi presenterar vår årliga barnfattigdomsrapport kan vi visa att många barn har fog för oron. 13 procent av alla barn i Sverige, eller 248000 barn, lever i fattigdom. Det är 28000 fler barn än i förra årets rapport där andelen fattiga barn låg på 11,5 procent.”

Författarna skriver att man såg tendensen till ett ökat ekonomiskt utanförskap för något år sedan, och att de saknar exempel på politisk handlingskraft och konkreta löften. Igår hörde jag finansminister Anders Borg säga att bankernas inlåningsränta är för låg, och jag har vid ett flertal tillfällen konstaterat att finansministern ofta uttalar sig i fördömande ordalag i olika frågor, men var och en av oss kan konstatera att han faktiskt – inte gör någonting alls, han bara pratar och pratar.

Det som man från regeringens sida kallar arbetslinjen har inneburit ett frontalangrepp på välfärden, man har nästan pulveriserat a-kassan, man har höjt högkostnadsskyddens summor för både medicin och läkarvård, kollektivresorna har blivit mångfalt dyrare och de ersättningar som går till sjukskrivna och pensionärer har försämrats högst avsevärt, i alla fall i jämförelse med de skattesänkningar som har gått till dem med hyfsade inkomster, men framförallt till dem med villor i Danderyd, bostadsrätter på Östermalm och dem med stora förmögenheter. (forts..)

Det handlar om en förmögenhetstransferering som är helt i linje med traditionell högerpolitik, det enda man har gjort är att byta ut ett antal ord och namnet, nu kallar man sig det ”nya” arbetarpartiet. Det handlar om ett långtgående bedrägeri och de som drabbas allra mest är barnen, barn till ensamstående föräldrar, arbetslösa eller sjuka föräldrar.

Nu är väl frågan om Socialdemokraterna verkligen vill ändra på detta om de hamnar i regeringsställning, det ser ut som om arbetslinjen kommer att fortsätta oförändrad, inklusive Rutavdrag och liknande transfereringar till dem som redan har. Någon ”återställarpolitik” kommer det inte bli frågan om enligt vad de säger själva. Stackars barnen säger jag…

it Andra om: , , , , , , svd svt sr ab1 dn1

  44 comments for “Och de fattiga barnen då Reinfeldt & Borg?

Comments are closed.