Obehaglig kampanj inom Vänsterpartiet

I dagens upplaga av vänster-
tidningen Flamman går dess chefredaktör Aron Etzler ut med en artikel där han påpekar att Dror Feiler kan peta bort Ali Esbati från en plats i Sveriges Riksdag.

Orsaken är nämligen att Esbati står som femte namn på listan, medan Dror Feiler först står på nionde plats. Dror Feiler var valberedningens förslag, men det ändrades av partiets val-
konferens som hellre ville se Esbati som en av partiets riksdagsledamöter. Personligen undrar jag varför man i hela friden ska ha en valberedning om partiet ändå ska besluta vilka som duger, eller vilka som inte ska anses duga som partiets representanter i landets lagstiftande församling.

Aron Etzler/Flamman: ”Jag är rätt kluven till detta. Det är inte fel att ha inslag av primärvalssystem. Men problemen med denna kampanj (Dror Feilers personvals-
kampanj) är två: den fortsätter på en av de bittraste striderna inom Vänsterpartiet i huvudstaden på mycket länge. Feiler var på valberedningens förslag, men petades ned av Vänsterpartiets valkonferens. Nu stryks ett streck över det kollektiva beslutet och nästa valkonferens blir en riktig huggsexa.

Problem två är att en poäng för en del som stöder Feiler, är att han kan peta Ali Esbati från en plats i riksdagen. Det sägs dock inte öppet. Om man nu hade ett öppet primärval, hade det inte varit något problem – då skulle folk kunna ta ställning till vem av dessa man stöder i riksdagen. Esbati som varit drivande i skapandet av Vänster-
partiets nya ekonomiska politik. Eller Feiler, som betraktar riksdagen främst som en tribun.”

Det känns obehagligt att Etzler ger sig på Feiler med ett rent personangrepp, dess-
utom försöker han påverka ett antal vänsterväljare att bortse från den möjlighet de har att kryssa fram en kandidat som de anser vara bättre än dem som är placerade före på valsedeln. När han dessutom tar upp att det fortsätter ”en av de bittraste striderna inom Vänsterpartiet i huvudstaden” utan att informera läsarna om vad dessa strider bestått av så tycker jag att det är oetiskt.

Säga vad man vill om Ali Esbati, men någon okontroversiell representant för partiet är han inte. Dessutom har han väl själv varit en av deltagarna i de ”bittra strider” som nått ända fram till mina öron, detta trots att min aktivitet i partiet har varit nästan noll. Nu ger sig Etzler in i debatten och han gör det på ett obehagligt sätt, och det säger jag inte för att jag öppet deklarerat att jag redan har kryssat Dror Feiler i mitt val som jag gjorde redan första dagen. Mitt personkryss på Feiler är ifyllt utan en sekunds tanke på Esbati, och jag tror inte heller att andra tänker så.

Aron Etzlers inhopp i debatten riskerar att skada partiet som jag ser saken, först duger inte valberedningens förslag, sedan duger inte medlemmarna själva och deras personvalskampanjer.

Kommentarsmöjligheten avstängd!

it , , , , , , , ab123 svd123 dn123 ex123 Läs gärna: pamflett k&å annarkia anna hampus lennart dror lasse ulf zaramis svt

  18 comments for “Obehaglig kampanj inom Vänsterpartiet

Comments are closed.