Obamas halvsanningar

Det är fullt möjligt att det finns krafter inom olika befrielseorganisationer, motståndsrörelser och andra underjordiska hel- och halvmilitära grupper, som agerar för att få tag i material för att bygga en smutsig bomb, en bomb som med sin radioaktivitet skulle kunna döda tusentals eller hundratusentals oskyldiga människor. Ingen kan veta säkert, men det är möjligt.


Expressen:
”- Två decennier efter kalla krigets slut står vi inför en grym historisk ironi: risken för en kärnvapenkonfrontation mellan nationer har minskat – men risken för en kärnvapenattack har ökat, sade president Barack Obama på toppmötet som avslutades på tisdagen. Obama varnade för terroristers försök att få tag i ingredienser till kärnvapen: – Skulle de lyckas med det vore det en katastrof för världen.”

Om en nation har kärnvapen så ska dessa givetvis förvaras så att ingen har möjlighet att komma åt dem på något sätt, inte ens i samband med en militär attack mot platsen där de förvaras. Den sortens säkerhet krävs givetvis också när det gäller förråd eller industrier som innehar plutonium, uran och andra metaller som kan användas för att sprida en långvarig radioaktiv strålning. Samma sak borde gälla de länder som använder utarmat uran i sina projektiler. Idag vet vi att folk i Irak, Afghanistan och nu även i Gaza, kan förvänta sig att medellivslängden sjunker eftersom de har beskjutits med ammunition som trots sin ”utarmning” är dödlig långt efter det att konflikten upphört.

En annan sak som jag personligen stör mig på är USA:s roll i världen. När Barack Obama talar om risken för en kärnvapenattack så glömmer han medvetet och avsiktligt USA:s egen roll i detta. Om Amerikas förenta stater kunde backa ett par steg från sina egna hegemoniska strävanden så skulle risken för den sortens händelser minska. Dessutom så skulle den minska rejält. De skäggiga individer som slåss mot

Usama bin Laden

ockupationen av Afghanistan skulle inte ha någon anledning att bekämpa annat än varandra om inte landet var ockuperat av hundratusentals slätrakade utlänningar, soldater som är beväpnade till tänderna.

Hillary Clinton sade igår på samma möte att ”– Frånvaron av en fredsprocess i Mellanösternkonflikten är det absolut största hotet mot en fred i hela Mellanöstern”, fritt citerat från Ekot. Jag är övertygad om att hon har rätt, och ska man bry sig om världens olika konflikter och olika presumtiva terroristers agerande, så ska man börja med att agera i den konflikt som sedan decennier skapar mest osämja och split i världen. Den konflikt som används som argument av odödliga vålnader som t.ex. Usama bin Laden och hans efterföljare. Mellanösternkonflikten är central för världsfreden, den är ingenting som berör bara två folkgrupper i Palestina och Israel.

intressant Tags: , , , , , , , ex dn12 svd12 ab12 t

  4 comments for “Obamas halvsanningar

Comments are closed.