Obama i Vietghanistan


Nu berättar media att Barack Obama plötsligt rest till Afghanistan för att hälsa på USA:s soldater. Orsaken är det alltmer sviktande stödet för kriget i USA där enligt rapporterna färre än hälften stöder kriget. Knappast speciellt överraskande eftersom tendensen står sig genom alla länder som har sänt soldater till landet. Folk ogillar att deras ungdomar far iväg för att sedan komma hem i en flaggprydd kista, och måste det ske så ska det i alla fall ha varit något värt att kämpa för.

DN: ”Den amerikanska underrättelsetjänsten CIA föreslår i en hemlig rapport att opinionen i Tyskland och Frankrike ska ”förses med” information som gör dem mera positivt inställda till ett fortsatt deltagande i kriget i Afghanistan. I rapporten, som publicerats på sajten Wikileaks hemsida, ((http://file.wikileaks.org/file/cia-afghanistan.pdf)) oroar sig CIA:s analytiker över att den holländska regeringens fall i februari, till följd av en oenighet om landets deltagande i Afghanistankriget, också ska kunna sprida sig till länder som Tyskland och Frankrike.”

Obama har otvivelaktigt en stor talang som folktalare, när han väl stod framför tusentals amerikanska soldater i Kabul så blir hans inledande ord: ”- Det är ju så att det amerikanska folket låter mig använda det här planet, Air Force One, så jag tänkte att jag skulle titta över för att säga hej!”, något som säkerligen kan upplevas som käckt av dem som dagligen riskerar livet av ytterst diffusa orsaker.

Den sortens pedagogiska känsla, och sinne för dramatiska effekter skulle Tolgfors behöva. Han får allt svårare att övertyga folkopinionen i Sverige om varför vi ska vara i Afghanistan, inte konstigt kanske med tanke på att försvarsministern själv är värnpliktsvägrare. Samtidigt visar det på hur tunn rekryteringsbas regeringen har, måste man ta en värnpliktsvägrare till försvarsminister så kan man absolut hitta fler diskvalificerade i samma regering. Och det kan man, jag behöver knappast rapa upp namnen.

Intressant är förstås att USA och Pentagon nu producerat en PDF med sin taktik om hur man ska göra européerna mer positiva till kriget i Afghanistan. Det har kanske hänt förr, men det enda jag kan påminna mig på rak arm är den israeliska Hasbara ((http://en.wikipedia.org/wiki/Hasbara_Fellowships)) som producerats för att samla argument och taktik för att Israels försvarare ska ha en god grund att stå på. Undrar hur länge det dröjer innan Folkpartiet gör något liknande här hemma?

intressant Tags : , , , , , , , , , dn1 svd x ab t


2 svar till “Obama i Vietghanistan”

  1. I fallet Israels och Afghanistan osv, gäller här principen om den s.k. repressiva krigföringen: som går ut på att förklara krig mot opinionen, eller det väpnade motståndet i en nationslatat. Begreppet repressiv krigföring (läs hämndlysten) grundades av fransmännens krigföring i Algeriet. Det gällde alltså för armén att gå från en s.k. klassiskt krigföring, med kanoner, stridsvagnar osv på ett slagfält mot en fiende, till ett effektivt krig mot en organiserad ”fiende” inom landet. I enkla ordalag handlar det om massgripanden samt genom förhör (tortyr) lägga ut pusslet hur det organiserade motståndet ser ut i landet och avlägsna ledargestalter samt hålla opinionen i schack med sträcken som vapen. Se hur Chiles samt Argentinas militärdiktaturer såg ut.

    En repressiv krigföring är, eller blir, alltid smutsig och får sällan eller aldrig spontant stöd av någon opinion. Detta då motståndsmän, och kvinnor, alla har anhöriga i landet. Att försöka få stöd i en demokrati för en repressiv krigföring mot den egna befolkningen går bara om makten via medierna totalt kan vilseleda befolkningen – vilket Tolgfors med & nästan lyckats med. Skärmande eller hur? Det är ju en av mediernas viktigaste uppgifter; att rättfärdiga ett kallt krig mot den egen befolkningen genom att styra opinionen mot det håll makten för tillfället har behov av.

    Se svenska medier hur de agerar när svenskar militärer dör i Afghanistan. Ifrågasätter de kriget i sig, eller det faktum att vi har soldater i landet?

  2. Undra om han överlever. Skulle han dö så skulle Joe Biden bli president, Republikanernas ”anti-sjukvård åt alla” lobbygrupper skulle vara på honom som blodiglar och de skulle använda propagera om kriget mot terrorn ännu mer. Sen vinna nästa val med en stormseger.