Ny mätning visar – Inget nytt

Opinionsundersökningarna står som spön i backen, idag är det Svenska Dagbladet som presenterar sin och SIFO:s senaste mätning som gjordes i början av månaden och som omfattade runt 1900 personer. Det säger sig självt att ett så magert underlag inte kan ge särskilt signifikanta utslag, möjligen kan det peka på trender, men det är också allt.

Det som möjligen kan skönjas är att de borgerliga väljarna i allt högre utsträckning ser ut att välja moderaterna, samtliga borgerliga partier utom (M) tappar röster, samtidigt som moderaterna ökar något. Störst är nedgången hos centerpartiet och jag tror att många också begriper varför. Kristdemokraterna tappar minst, men så är det redan innan det minsta borgerliga partiet, de ligger redan under fyraprocentsspärren.

SvD: ”På två månader har Moderaterna ökat med 5 procentenheter från 25,8 till 30,8 procent. Det skulle tala för att gapet borde minska rejält mellan blocken, men så har det inte blivit eftersom de tre andra regeringspartierna inte orkar hålla uppe sina siffror. På den rödgröna sidan är det tvärtom. Där är sänket det stora partiet medan det ser ljusare ut för de två mindre. Sakta men säkert har Miljöpartiet ökat. På ett år har partiet lyft med 4 procentenheter till 10,6 procent. Det är dubbelt så mycket som i valet 2006. Särskilt bra går det bland kvinnor under 50 år där de gröna får 18,4 procent. Även i storstäderna gör MP bra ifrån sig med 14,4 procent. För Socialdemokraterna är det däremot riktigt dystert i storstäderna. I såväl Stockholm som Göteborg och Malmö ligger man aningen över 24 procent.”

Fredrik Mellgren arbetar på en moderat tidning, uppenbarligen har han en tjänst som politisk reporter eftersom han för ett luddigt resonemang om Ilmar Reepalu. För han konstaterar först i texten att det går dåligt för socialdemokraterna i samtliga storstäder, och tillägger:

SvD: ”Men även i Malmö är siffrorna usla för Socialdemokraterna. En förklaring kan vara turerna kring kommunalrådet Ilmar Reepalus uttalande om judar och hatbrott.

Eftersom Malmö definitionsmässigt är en storstad precis som Göteborg och Stockholm, i alla fall om man ser till svenska förhållanden, så blir det märkligt att socialdemokraternas låga förtroende i just Malmö skulle bero på en affär som till stor del är skapad av medierna själva, i första hand kvällstidningen Expressen. Fredrik Mellgrens resonemang saknar därför trovärdighet eftersom vare sig Göteborg eller Stockholm har någon jämförbar ”affär”. Det enda som är jämförbart är socialdemokraternas dåliga siffror.

En annan och mer trovärdig hypotes hade kunnat vara Skånesossarnas motstånd mot Mona Sahlin. Länge gick svallvågorna höga och både partidistriktet och alla fackföreningar var negativa till den nya partiledaren. Men Mellgren väljer Reepalu som orsak och jag kan inte förstå det på annat sätt än att han vill fortsätta den av media skapade pseudodebatten.

Om man undersöker partisympatierna hos bråkdelar av en promille av väljarkåren så får man bara vaga antydningar av opinionsläget. Egentligen vore det skönt om morgontidningarna av nyhetsskäl kunde samarbeta och samma sak med kvällspressen. Statistiska Centralbyrån vore säkerligen den institution som vore bäst lämpad att göra undersökningen, och så här under ett valår kanske man skulle göra den varannan vecka. Nu kommer det undersökningar som av ekonomiska skäl bara betraktar väljarna utomordentligt ytligt, men väljarsympatier är intressanta och därför skulle man tjäna på att satsa mer pengar på färre undersökningar.

Dessutom bör givetvis media vara noga med vilka journalister som ska skriva om dessa och inte låta sådana med egen agenda vässa pennorna.

intressant Tags : , , , , , , , , , svd dn ex ab t

  4 comments for “Ny mätning visar – Inget nytt

 1. 14 mars, 2010 at 10:10

  50.2% mot 45.2% men det är ju inte hela sanningen. Borgarna kan ju inte godgöra sig KD i och med att dom är under 4% i senaste mätningen så vad som ”bara” är 5% mellan blocken är i själva verket nästan 10% :) Å snälla tomten låt C och KD få under 4% .. Det är nästan som det vore värt demokratirötan att få SD in i riksdagen om dessa två icke-partier försvinner och tynar bort till ingenting.

 2. 14 mars, 2010 at 11:49

  Här är en länk till där jag skrivit om Henrik Oscarssons partistödstolkartabell

  http://begrundatoplitat.blogspot.com/2010/03/henrik-oscarssons-partistodstolkartabel.html

  Oscarsson är valforskare och i tabellen får man ut konfidensintervall, den bygger på partiernas storlek och på storleken på stickprovet.

 3. Eva
  14 mars, 2010 at 12:27

  Nu ska jag som kalenderbitare komma med lite siffror. Under valen 1998, 2002 och 2006 så har sossarna i Malmö hovrat kring 25 % hela tiden. Att de även nu ligger på ca 25 % i Malmö är alltså ingen direkt förändring om man ser 12 år tillbaka i tiden. Värt att notera är att Centern i princip inte existerar i Malmö. Det gör det rätt säkert att Federley inte kommer in i riksdagen även om Centern hankar sig kvar i riksdagen efter valet. Det är nästan så man undrar om de inte försöker göra sig av med honom och varför han med hull och hår gav sig in i drevet mot Reepalu. All publicitet är bra publicitet, eller något sådant. Det här drevet mot Reepalu är en stockholmsgrej och inget annat. Inte ens Sydsvenskan var särskilt intresserade av att sjunga med i kören, vilket ju säger en del hur man ser det hela här i Skåne, även från borgerligt håll.

 4. Tom
  14 mars, 2010 at 16:54

  Det politiska spelet är verkligen fascinerande! Det är ett schackparti med drag och motdrag hela tiden eller som en tennismatch. Just nu är dragen på den rödgröna sidan intressantast.

  RUT: Mp och delar av (s) är positiva. Mona är tveksamt positiv. Resultat: Mona sätter ner foten och säger NEJ. Setboll: Ohly. Mona viker ner sig samtidigt som (s) i Stockholm är oroliga eftersom RUT är populärt inom den lättrörliga medelklassen i Stockhoms innerstad. Och som konstaterats på åtskilliga bloggar – många av de tongivande dagspressjournalisterna är RUT-användare!

  LAS: Mona sätter ner foten och säger att det inte är så angeläget att ta bort undantagen för småföretag som (v) och LO länge velat ta bort men Mp vill ha kvar. Setboll: Mp.

  Folkmord-mröstningen: Egentligen tror jag inte att rödgrönt ville vinna den omröstningen utan bara ha frågan uppe för att markera. (s)-kongressen körde ju över Mona & Co i den här frågan och beslöt mot ledningens förslag att driva den turkiska folkmordsfrågan. Urban Ahlin (den tyngste? (s)-politikern i utrikesfrågor) lät sig kvittas ut för att undvika att ta officiell ställning i frågan (enligt uppgifter från flera håll).
  Så denna seger kan kanske kosta mer än den smakar – är antalet förb-de väljare med turkiskt påbrå fler eller färre än glada armenier/syrianer? Enligt mina göterborgska släktningar är saken stor i lokalradion där nere med turk-svenskar som hoppar av från (s).
  Gürcan Ozaksels inlägg på Newsmill ”Jag och 100000 andra turk-svenskar kommer aldrig mer rösta på S” verkar vara representativ för stämningen. Gürcan har också varit aktiv i lokalradion i Göteborg.
  Setboll: Ingen.

  http://xxx

  Intressant spel! Undrar vilka nya drag det blir de närmaste veckorna?

Comments are closed.