Ny mätning visar – Inget nytt

Opinionsundersökningarna står som spön i backen, idag är det Svenska Dagbladet som presenterar sin och SIFO:s senaste mätning som gjordes i början av månaden och som omfattade runt 1900 personer. Det säger sig självt att ett så magert underlag inte kan ge särskilt signifikanta utslag, möjligen kan det peka på trender, men det är också allt.

Det som möjligen kan skönjas är att de borgerliga väljarna i allt högre utsträckning ser ut att välja moderaterna, samtliga borgerliga partier utom (M) tappar röster, samtidigt som moderaterna ökar något. Störst är nedgången hos centerpartiet och jag tror att många också begriper varför. Kristdemokraterna tappar minst, men så är det redan innan det minsta borgerliga partiet, de ligger redan under fyraprocentsspärren.

SvD: ”På två månader har Moderaterna ökat med 5 procentenheter från 25,8 till 30,8 procent. Det skulle tala för att gapet borde minska rejält mellan blocken, men så har det inte blivit eftersom de tre andra regeringspartierna inte orkar hålla uppe sina siffror. På den rödgröna sidan är det tvärtom. Där är sänket det stora partiet medan det ser ljusare ut för de två mindre. Sakta men säkert har Miljöpartiet ökat. På ett år har partiet lyft med 4 procentenheter till 10,6 procent. Det är dubbelt så mycket som i valet 2006. Särskilt bra går det bland kvinnor under 50 år där de gröna får 18,4 procent. Även i storstäderna gör MP bra ifrån sig med 14,4 procent. För Socialdemokraterna är det däremot riktigt dystert i storstäderna. I såväl Stockholm som Göteborg och Malmö ligger man aningen över 24 procent.”

Fredrik Mellgren arbetar på en moderat tidning, uppenbarligen har han en tjänst som politisk reporter eftersom han för ett luddigt resonemang om Ilmar Reepalu. För han konstaterar först i texten att det går dåligt för socialdemokraterna i samtliga storstäder, och tillägger:

SvD: ”Men även i Malmö är siffrorna usla för Socialdemokraterna. En förklaring kan vara turerna kring kommunalrådet Ilmar Reepalus uttalande om judar och hatbrott.

Eftersom Malmö definitionsmässigt är en storstad precis som Göteborg och Stockholm, i alla fall om man ser till svenska förhållanden, så blir det märkligt att socialdemokraternas låga förtroende i just Malmö skulle bero på en affär som till stor del är skapad av medierna själva, i första hand kvällstidningen Expressen. Fredrik Mellgrens resonemang saknar därför trovärdighet eftersom vare sig Göteborg eller Stockholm har någon jämförbar ”affär”. Det enda som är jämförbart är socialdemokraternas dåliga siffror.

En annan och mer trovärdig hypotes hade kunnat vara Skånesossarnas motstånd mot Mona Sahlin. Länge gick svallvågorna höga och både partidistriktet och alla fackföreningar var negativa till den nya partiledaren. Men Mellgren väljer Reepalu som orsak och jag kan inte förstå det på annat sätt än att han vill fortsätta den av media skapade pseudodebatten.

Om man undersöker partisympatierna hos bråkdelar av en promille av väljarkåren så får man bara vaga antydningar av opinionsläget. Egentligen vore det skönt om morgontidningarna av nyhetsskäl kunde samarbeta och samma sak med kvällspressen. Statistiska Centralbyrån vore säkerligen den institution som vore bäst lämpad att göra undersökningen, och så här under ett valår kanske man skulle göra den varannan vecka. Nu kommer det undersökningar som av ekonomiska skäl bara betraktar väljarna utomordentligt ytligt, men väljarsympatier är intressanta och därför skulle man tjäna på att satsa mer pengar på färre undersökningar.

Dessutom bör givetvis media vara noga med vilka journalister som ska skriva om dessa och inte låta sådana med egen agenda vässa pennorna.

intressant Tags : , , , , , , , , , svd dn ex ab t

  4 comments for “Ny mätning visar – Inget nytt

Comments are closed.