Nuder eller Österberg?

Frågar man mig så tycker jag att bägge är lika illa, högersossar, och den ende som har en egentlig chans att bli ett vallokomotiv är Sven-Erik Österberg av skäl som jag tidigare varit inne på här.

I veckan har jag last flera kommentarer som går ut på att de borgerliga troligen kommer att få behålla regeringsmakten i decennier framåt, själv tror jag att det tyvärr kan ligga mycket i det på grund av stilleståndet inom det som borde vara en aktiv vänster inom både (S) och (V). Att över huvud taget Nuder förekommer i diskussionen är ett grovt underbetyg åt det socialdemokratiska partiet, på samma sätt som talet om partiledarbyte först 2012 är ett underbetyg för Vänsterpartiet enligt min uppfattning.

Karin Pettersson/AB: ”Pär Nuder förnekar att han är kandidat till partiordförande för socialdemokraterna. Han menar kanske vad han säger. En del av Pär Nuder vill förmodligen väldigt gärna bli partiledare. Han vet dock att i samma sekund han öppet kandiderar så plockar motståndarna fram de långa knivarna. Han går in i en gigantisk röntgenmaskin. Allt han gjort, allt han sagt, kommer fram. Socialdemokraterna är svenska mästare på brutala interna konflikter.”

Att politiker värnar om sina egna positioner är inte så märkligt, många av dem kan ingenting förutom det de lärt sig inom politiken. De har endast sällan haft ett riktigt jobb utan istället på olika sätt lyckats bli försörjda av först partiet, och sedan med allmänna medel som yrkespolitiker. Det är inte alla som har ett arbete att gå tillbaka till efter en lång riksdagskarriär som t.ex. Lars Ohly.

Sådant befrämjar tyvärr stelheten, något som Miljöpartiet försökt åtgärda genom att språkrörens mandat per automatik blir tidsbegränsat. Den modellen borde anammas av flera partier kan jag tycka, och det är väl antagligen en bidragande orsak till att Miljöpartiet känns ungt och fräscht.

Samtidigt som de nuvarande charaderna pågår så aktualiseras frågan om antalet riksdagsledamöter. Varför vi ska ha 349 heltidsanställda politiker har jag svårt att förstå. Etthundrafyrtionio stycken borde rimligtvis räcka, och det finns argument som talar för färre än så.

it , , , , , , , , , , , , , svt ex1 ab dn12 svd

  11 comments for “Nuder eller Österberg?

Comments are closed.