Lettström gräver en grop åt Kungen


Idag går Anders Lettström ut i en debattartikel i Dagens Nyheter med olika påståenden om media, det är möjligt att han har rätt i vissa avseenden, men sammantaget så tror jag att han förvärrar situationen för kungahuset.

Lettström i DN: ”I omgångar har sedan dessa kriminella i främst kvällspress portionerat ut avsnitt och delar av de samtal jag haft. Det var samtal där jag med olika påståenden och argument försökte komma fram till vad som egentligen låg bakom denna förtalskampanj. Jag insåg dock snart att det bara handlade om en sak – pengar.

Det har påståtts att jag agerat på kungens vägnar – det är inte sant. Jag handlade på eget initiativ och på egen hand. Precis som jag tidigare sagt offentligt var kungen vare sig inblandad eller informerad, inte heller någon av mina övriga vänner har medverkat.”

Påståendet att kungen inte var informerad har Lettström själv motbevisat sanningshalten av. Aftonbladet har tillgång till bandinspelningar där han sagt vid upprepade tillfällen att han hade talat med kungen om den uppkomna situationen, något som Aftonbladet har spelat upp på sin hemsida och som även spelats upp i etermedia. Man har dessutom låtit undersöka äktheten, något som i ljuset av Lettströms påståenden i DN snarare innebär att snaran dras åt kring Lettström själv – och kungen.

Han beskyller dessutom journalisten Nuri Kino för att han skulle ha kontakter med kriminella, det är intressant, främst därför att han berättar i boken ”Den svenske gudfadern” hur det kommer sig att han är bekant med Milan Sevo och varför han tog kontakt med honom inför bokskrivandet. I det sammanhanget skulle man kunna fråga sig hur många grävande journalister som skulle stryka en man som Sevo i sin egen telefonbok?

Själv tycker jag att Lettströms artikel är rörig, och ger ett intryck av att vara ogenomtänkt. Hans debattartikel kommer istället att kasta ytterligare ved på brasan även om den var tänkt att till en del flytta fokus från kungen.

Lettström i DN: ”Ivern att komma åt kungen har enligt min mening lett till att en del medier hamnat i en skadlig symbios med kriminella och okritiskt gjort sig till tolk för dem. De som är utsatta för skvallret utmålas som skurkar och kriminella lyfts fram som sanningsvittnen… …Mediernas många gånger oseriösa journalistik har lett till att somliga okritiskt tagit till sig denna rapportering och därför överreagerat.”

Den skadliga symbios med kriminella som Lettström talar om består i att Nuri Kino är uppväxt i en förort till Stockholm. Alla ungdomar i förorten lyckades inte bli välbetalda läkare eller journalister utan några kom att beträda brottets bana. Det är nog många journalister som har kommit i kontakt med folk som senare visat sig ha begått brott av olika slag, och vad Lettström egentligen uttrycker med sitt sätt att resonera avstår jag från att recensera närmare.

it Andra om: , , , , , dn1 svd ab ex1 svt


4 svar till “Lettström gräver en grop åt Kungen”

 1. Överheten är inte van vid att ifrågasättas, de är vana vid att inte ens behöva ljuga bra.

 2. I överklasskretsar är Lettströms situation en total katastrof. Som gammal och nära vän till kungen torde han ha befunnit sig på det högsta pinnhålet som är möjligt att nå, utan att själv vara kunglig. På kort tid har han störtat från att vara en som alla ville känna till en som folk numera förmodligen förnekar att de någonsin känt.

  Det må vara hur det vill med de där misstagen han säger sig ha begått – en riktig överklassnubbe begår inte sådana på ett så indiskret och flagrant vis. Det är nog i ljuset av detta som hans inlägg ska betraktas. Lettström kan inte ha mycket kvar att förlora. Nu kan han bara försöka förklara sig, i förhoppning om att alla de gamla vänner som vänt honom ryggen läser Dagens Nyheter.

  • Den typ av överklass som han tillhör är väl den som lever efter Wallenbergs devis, styra utan att synas styra. De gillar inte folk som figurerar i tidningarna, så för den innersta kretsen är han kanske redan uträknad. Men han klarar sig, men han får väl nöja sig med att umgås med uppkommlingar i framtiden.

 3. Jag är i grunden för kungahuset även om det baseras på känslomässiga argument (tradition, kungalängd, turism etc). Å andra sidan så blir det klararare och klarare att ”Kalle Sexton” borde ha abdikerat till förmån för sin dotter på hennes 20-årsdag.

  Å tredje sidan, sas, så anser jag att grundanklagelserna (om otrohet mm) egentligen är irrelevanta; de påverkar inte ämbetet utan borde vara mellan honom och Silvia, precis som alla egentligen borde skita i vad Tiger Woods eller Angelina Jolie sysslar med.

  Det är när man blandar in kriminella som det blir problem på riktigt.

  Vad gäller herr Lettström så finns det bara två val: antingen ljuger han, eller också är han mycket korkad. Att kontakta kriminella för att ”förbättra” kungens situation är otroligt korkat, det är som att be om en extra ryggsäck när man redan är till midjan i kvicksand.