Krigen i Mellanöstern – ett tragiskt pussel med många bitar

Även i år deltog jag i Nordiska fredssamtal i Degerfors 12-14/8.
* Detta arrangerades av Stockholmsavdelningen av Folket i Bild Kulturfront *

Liksom förra året var det mycket givande och trevligt, fullt med bra föredrag av kunniga talare, livliga diskussioner i ett utmärkt arrangemang med hjälp på platsen av kommunalrådet Jan Ask och dennes medarbetare.

Stämningen var inte pessimistisk trots nederlaget för freden och Sveriges folk med Värdlandsavtalet. En del talare var mer kända som de tidigare regeringsledamöterna Maj Britt Theorin och Thage G Peterson, riksdagsmannen Stig Henriksson, skriftställaren Jan Myrdal och regissören Stina Oscarsson medan andra var mer okända för en bredare allmänhet. Jag hoppas kunna återkomma med Youtube-upptagningar av vissa föredrag.
Programmet har presenterats i tidigare blogginlägg Nordiska fredssamtal i Degerfors

Bakgrund:
Fred och avspänning i Norden blir en allt mer angelägen och brännande fråga. På kort tid har det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde – Nordatlanten, Nordkalotten och Östersjön – skärpts betydligt.
Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde ökar behovet av ett fördjupat nordiskt samarbete. Men säkerheten i regionen är inte enbart – kanske inte ens i första hand – en fråga om militärt försvar. Det är en politisk fråga, som kräver diskussion och aktivitet inom breda skikt av folket i de nordiska länderna.
Folkets kulturkonf-uppsala
Därför anordnar Folket i Bild Kulturfront för femte året i rad nordiska fredssamtal i Degerfors.
Frågor som kommer …att tas upp är bland andra:
• Vad innebär Natos framflyttade positioner och aktiviteter – däribland utökad aktiv militär verksamhet och ett svenskt värdlandsavtal – för freden och säkerheten i regionen?
• Vilken betydelse har den väststödda statskuppen i Kiev, Ukraina, inbördeskriget i Donbass, västmakternas respektive Rysslands agerande och den ryska annekteringen av Krim för säkerheten och stabiliteten i Europa och Norden?
• Hur bör de nordiska länderna förhålla sig till den USA-ledda insatsen i Irak och Syrien, som sägs syfta till att ”förebygga och besegra terrorism och bekämpa ISIS”?
• Hur kan vi bidra till ett stopp för de nordiska ländernas deltagande i kriget i Afghanistan?
• Hur ska man folkrättsligt se ingripandet i Mali, som de nordiska länderna stödjer med roterande system för transportflygplan?
• Vilken roll spelar FN i pågående konflikter?
• Hur kan Nordens folk och länder försvara FN-stadgans och folkrättens principer, särskilt förbudet mot angreppskrig?

I sessionen Pågående konflikter och krig under lördag eftermiddag deltog:
Markus Limmergård: Ukraina-prejudikat, händelseförlopp och inverkan på närområdet
Hans Öhrn, Mali: Islamistisk terror eller fransk imperialism – vad hotar Afrika?
Patrik Paulov: Så blev svenskt bistånd stöd till terror i Syrien
Mattias Cederholm: Krigen idag i Mellanöstern – de pådrivande och deras ombud, ett tragiskt pussel med många bitar

Denna Youtube återger Mattias Cederholms föredrag:

i , , , , , , , , , , ,

  1 comment for “Krigen i Mellanöstern – ett tragiskt pussel med många bitar

  1. Kärnfrågan
    25 september, 2016 at 11:37

    Elefanten i rummet inte bara vad det gäller det som händer i Syrien, utan även i MÖ och vidare i stora delar av världen är zionismen, dels i form av Israel men även den sionistiska lobbyorganisation som kallar sig AIPAC. Så länge denna rörelse och dess anhängare finns så kommer det ALDRIG att finnas fred. Faktum kvarstår att alla så kallade ”analyser” som inte sätter Israel i centrum för det som pågår i MÖ är irrelevanta, rent av kanske menade att vilseleda.

Comments are closed.