Israel vill annektera Syriens Golanhöjder efter oljefynd.


Det finns många aktörer i Syrien. Då och då har USA:s nära allierade, apartheidstaten Israel bombat landet utan krigsförklaring. Och inte bara det!

Denna artikel från 19/11 2015 är fortfarande aktuell – tyvärr! På dagen för exakt 2 år sedan. Oljan finns kvar och Israels folkrättsvidriga politik har inte ändrats.

Denna artikel har skrivits av journalisten Jonathan Cook och har publicerats med titeln ”Israel to annex Golan Heights after ’billion barrel’ oil find”Middle East Eye 15/11 2015 Jonathan Cook bor i Nazareth, Israel, sedan 2001 och har tidigare varit journalist på Guardian reporter, och fick Martha Gellhorn Special Prize for Journalism år 2011.
untitled (107)

* Hur ser Du och massmedia på detta medvetna försök till annektering jämfört med Rysslands defensiva införlivande av Krim efter folkomröstning med 95 % stöd?

Artikeln.
Sedan man hittat en massiv oljefyndighet på Syriens Golanhöjder, som ockuperas av Israel sedan 1967, har Israel bett president Obama att erkänna dess annektering av territoriet. Israels användning av vindenergi på Golanhöjderna är förenlig med internationell rätt, men inte oljeutvinning på annat lands territorium. För att konsolidera och stärka sin ställning planerar nu Israel att fyrdubbla antalet bosättare till 100 000.

Oljebolaget bedömer att oljetillgångarna kanske uppgår till ”en miljarder fat”. Eventuella intäkter från sådant fynd i Golan bör återgå till Syrien, men Israel har hittills meddelat att man kommer att ignorera sina rättsliga skyldigheter. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu tog upp frågan vid ett privat möte förra veckan med Barack Obama – deras första på 13 månader – för att få Washingtons välsignelse för Israels olagliga annektering av Golanhöjderna
Källor nära samtalen berättade för Haaretz att Netanyahu hävdade Syrien inte längre är en fungerande stat, vilket möjliggör ”annorlunda tänkande”. Detta verkar vara en del av en samordnad insats från Israel sedan flera månader att påverka Washington. Dagen före Netanyahus möte i Vita huset, publicerade Michael Oren, Israels förre ambassadör i USA en kommentar på CNN:s hemsida där han uppmanade Obama att överväga israelisk överhöghet över Golan.

”Miljarder fat olja”
Varken Oren och Netanyahu torde ha betonat en annan anledning till varför Israel skulle vara angelägen om att få USA:s godkännande av dess effektiva annektering av Golan 1981, då den placerade Golanhöjderna under israelisk lag och administration, i strid med internationell rätt.
Förra månaden meddelade Afek, ett israeliskt dotterbolag till det amerikanska oljebolaget Genie Energi, att man hade hittat betydande reserver av olja under Golan. Genie chefsgeolog i Israel, Yuval Bartov, sade att företaget trodde reservoaren hade ”potentialen miljarder fat” olja. Folkrättsliga experter säger eventuella intäkter från sådant fynd i Golan bör återgå till Syrien, men Israel har hittills meddelat att man kommer att ignorera sina rättsliga skyldigheter.
Det israeliska energi- och vattendepartementet har licensierat Afek att borra 10 försöksbrunnar under tre år i en 400-kvadratkilometer stort område, cirka en tredjedel av Golans totala territorium. Afek hävdar att upptäckterna skulle kunna göra Israel energioberoende, då de uppfyller Israels konsumtion av 100 miljoner fat per år under överskådlig framtid. Detta utöver Israels fynd av enorma mängder naturgas utanför sin Medelhavskust, vilket kan göra Israel till gasexportör. Om USA erkänner Israels olagliga annektering av Golan, skulle det sannolikt bana väg för Israel att plundra alla ekonomiskt bärkraftiga reserver som finns där.
8bn.jpg Netanyahu
Netanyahu verkar ha länge hyst intresse för Golanhöjdernas oljepotential. År 1996, i sin första mandatperiod som premiärminister, godkände han oljeborrning åt israeliska National Oil Company. Efter internationella påtryckningar drogs tillståndet tillbaka.

Resurser plundrade
Idag bor 22000 syriska druser i fem byar, tillsammans med ungefär lika många judar i 30 illegala bosättningar.
Enligt en undersökning 2010 av Haaretz visade att Israel hade genomfört systematiska förvisningar av 130 000 syrier 1967 och förstört 200 byar.
Nizar Ayoub, chef för Marsad, ett drusisk människorättscentrum i Golan, berättade för Mellanöstern Eye att Israel sedan länge hade tagit resurser från Golan: ”Israel har alltid behandlat Golan som ett territorium som kan utnyttjas och plundras, från dess vatten till jordbruk och turism. Israel har helt enkelt ignoreras sina skyldigheter enligt internationell rätt.”
Regnvatten från Golan rinner till Jordanfloden och svarar för en tredjedel av Israels behov. Den bördiga vulkaniska jorden tillåter Israel att odla vingårdar, fruktträdgårdar, och betesmarker för boskap. Den höglänta terrängen har också gjort Golan till en magnet för semester, med bland annat skidåkning på berget Hermon. Under de senaste åren har Israel också godkänt byggandet av en serie av stora vindkraftparker. (se bild).
398168
Ayoub sade Israel hade dragit nytta av konflikten i Syrien för att främja oljeborrning i Golan. Lokala druser menar ”Även om Netanyahu kunde övertala amerikanerna att komma överens [om erkännande], men endast det syriska folket kan besluta om Golans status.”

Fyrdubbling av judiska bosättare till 100.000.
Tjänstemän nära Netanyahu har främjat en förändring av Golans status sedan början av sommaren.

I juni sa Naftali Bennett ledare för den pro-bosättare partiet ”Jewish Home” och utbildningsminister i Netanyahus nuvarande koalitionen att han tog upp frågan om Golanhöjdernas framtid vid ett årligt möte med Israels politiska, akademiska och säkerhets-elit. Vid konferensen deltog också högre amerikanska tjänstemän. Bennett uppmanade det internationella samfundet ”att visa sin etik” genom att erkänna Israels suveränitet i Golan. Han tillade: ”Till denna dag, har ingen stat i världen erkänt Golan som en del av Israel, ej heller vår vän Förenta staterna. Det är dags att världen står på rätt sida, på Israels sida.” Israel ska försöka fyrdubbla Golans befolkning till 100 000 med hjälp av ekonomiska incitament, sade han.

En månad senare skrev Zvi Hauser, Netanyahus förre kabinettssekreterare, i Haaretz att Israel bör ta sin första chans sedan 1967 ”för att föra en konstruktiv dialog med det internationella samfundet över en förändring i Mellanöstern gränser.” Erkännande av israelisk överhöghet över Golanhöjderna kunde presenteras som en del av ett ”globalt intresse för att stabilisera regionen.”
Hauser tillade att Israel borde kräva Golanhöjderna som ”kompensation” för Obamas kärnkraftsavtal med Iran. Ett sådant påstående skulle kunna grundas, sade han, på ett ”löfte” 1975 från USA:s president Gerald Ford att Israel ”måste stanna kvar på Golanhöjderna, även i fredstid”.
I hans inlägg på CNN sade Oren, en allmänt respekterad figur i Washington, att utan israelisk överhöghet över Golan skulle Golan bli en bas för väpnande attacker mot Israel av Iran och Hizbollah.

Israels förstärkta grepp.
Innan striderna började i Syrien, visade opinionsundersökningar att mellan 60% och 70% av israelerna avvisade Golan skulle återlämnas till Syrien, även om detta skulle säkra fred med Damaskus. Procentsatserna är troligen högre nu.
Vita huset officiella talesperson sa till Haaretz att erkännandet av Israels annektering skulle störa USA:s politik genom att signalera att den syriska opposition som stöds av USA var ”allierade med människor som vill ge upp Golan”.
Ett uttalande av en annan talesperson, Syrienexperten Fredrik Hof, antyder att USA håller på att ändra uppfattning i frågan. Man hade tänkt ha Golan som lockbete för att få Assad att lämna posten som president.
På sin webbplats, skriver oljebolaget Afek hävdar att dess borrning i de ockuperade Golanhöjderna kommer att utvinna ”israeliska olja”.
Genies grundare Howard Jonas, en amerikansk judisk miljonär, bidrog till Netanyahus senaste kampanj i Likudpartiets primärval. Dess strategiska rådgivande panel inkluderar Dick Cheney, USA:vicepresident under George Bush, arkitekten bakom den amerikanska invasionen av Irak 2003.
Mediemagnaten Rupert Murdoch är också rådgivare. Han kontrollerar stora delar av högerinriktade engelskspråkiga medier, inklusive Fox News.
murdoch
Även f.d. finansminister och presidentrådgivaren Larry Summers och James Woolsey, före detta neokonservativ CIA-chef ingår. Ordföranden i Afek, Genie: s israeliska dotterbolag, är Effi Eitam, en högerextrem tidigare general och minister som bor i en illegal bosättning i Golan. Han vill utvisa både palestinier från de ockuperade områdena och den stora minoriteten av palestinska medborgare från Israel. Sedan Eitam lämnat det israeliska parlamentet under 2009, Netanyahu skickade honom som en ”särskild emissarie” runtom i USA.

Internationell rätt kränks
Hala Khoury Bisharat, professor i internationell rätt sa att det skulle vara svårt att övertala USA att erkänna Israels olagliga annektering av Golanhöjderna. ”Internationell rätt anger klart att det är aldrig tillåtet att förvärva territorium genom krig”, sade hon till Middle East Eye. ”Det skulle vara mycket problematiskt för USA att göra detta.”
Hon tillade att Israel, som en ockupant, var skyldig enligt Haagkonventionen från 1907 för att ”skydda det ockuperade områdets naturresurser och inte hade rätt att utvinna någon olja i Golan för egen vinning.
Israel har borrat cirka 530 prospekteringsborrningar, men ingen har producerat kommersiellt gångbara mängder olja. Oljefält som Israel erövrade i Sinai 1967 svarar för två tredjedelar av inhemska behov. Men Israel tvingades lämna tillbaka oljefälten till Egypten.
Samtidigt har Israel upptäckt stora naturgasfyndigheter i Medelhavet, vilket underblåser spänningarna med grannländerna, i synnerhet med Libanon, som menar att Israel borrar i omtvistade områden.
Israeliska domstolar kommer troligen inte att resa hinder i vägen för borrning i Golan. I en dom i slutet av 2011 skapade Israels högsta domstol en ny princip om ”långvarig ockupation” för att motivera stöld av palestinska resurser på Västbanken. Ett prejudikat som skulle kunna utvidgas till Golan. Den enda oppositionen hittills har kommit från israeliska miljögrupper. De har uttryckt oro över att utvinningen av olja, särskilt om fracking används, kan förorena grundvattnet eller utlösa jordbävningar i ett seismiskt instabil region.

Yuval Arbel, en grundvatten expert hos EcoPeace Mellanöstern sade att oljan på Golanhöjden sannolikt var svår att utvinna, vilket skulle öka riskerna för oljespill in i den närliggande Galileiska sjön, Israels viktigaste källa för dricksvatten.

i Andra om: , ,, , Syrien, , , , , , ,


25 svar till “Israel vill annektera Syriens Golanhöjder efter oljefynd.”

 1. Israel ligger bakom mycket elände vi ser i MÖ och i förlängningen i världen. Är det inte dags att världen vaknar och tar hand om detta?

 2. Delar av Golanhöjderna tillhörde förr släkten Rotschild, men förlorade området när Syrien bildades. De var där uppe och prospekterade direkt när inbördeskriget i Syrien startade.

  • Marktjuvarna är och har varit Mellanösterns (MÖs) största problem sedan 1897, då dåvarande brittiske utrikesminister Balfour ”skänkte” Palestina för att skapa ett ”hem till det judiska folket” – något han hade inte rätt till att göra. Flera andra områden fanns med på marktjuvarnas önskelista. Exempelvis Uganda och Mauritius men även Argentina var på tapeten. Men marktjuvarna gjorde anspråk på Palestina med hänvisning till ”deras gud” hade lovat till de. Snacka om bondfångeri!

   Sedan marktjuvarna började invadera Palestina har MÖ inte upplevt fred. Marktjuvarna har använt varje knep i destabilisering – terrorism, fördrivning, etnisk rensning, regelrätta mord, false flag, skapa religiösa och etniska motsättningar, utomrättsliga avrättning, bombningar (Irak, Syrien, Lebanon), invasioner och krig (antigen via ombud som nu i Syrien eller genom marktjuvarnas armé av Egypten, Lebanon, Syrien). Så länge marktjuvarna håller sitt grepp om Palestina kommer det aldrig att bli fred i MÖ.

 3. ”Hala Khoury Bisharat, professor i internationell rätt sa att det skulle vara svårt att övertala USA att erkänna Israels olagliga annektering av Golanhöjderna. ”Internationell rätt anger klart att det är aldrig tillåtet att förvärva territorium genom krig”, sade hon till Middle East Eye.”

  När kommer då Ryssland att återlämna Viborg till Finland?

  ”Rysslands defensiva införlivande av Krim” Måste vara en helt egenuppfunnen term. Har i varje fall inget juridiskt stöd.

  • Helt sant Thomas. Man kan också fråga sig när Ryssland lämnar tillbaka Kaliningrad föredetta Köningsberg också det förvärvat genom krig.

   När det gäller Golanhöjden vore nog det mest rättvisa att ha en folkomröstning där befolkningen kan övgöra vilket land de vill tillhöra.

   • Eller USA land till indianerna och militärbaser de pressat på svagare, beroende länder runtom etc.

    Det finns även andra typer av övergrepp:

    Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många militärkupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
    -Mossadeq i Iran 1953;
    -Arbenz i Guatemala 1954;
    -Lumbumba i Kongo 1960;
    -Sukarno i Indonesien 1965;
    -Allende i Chile 1973;
    -Sihanouk i Kambodja 1970;
    -USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
    -USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
    -Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
    -Zelaya i Honduras 2009;
    -Statskuppsplaner mot al-Assad omkring 2012-2013;
    -Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
    -Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014
    -Statskuppsförsök i Venezuela 2015.

   • Undrar om herr Thomas (en israel kramare) och herr Christian (en höger apologet) skulle hänvisa till Krim eller föreslå folkomröstning om Israel ockuperade Skåne?

    • @ Gycklarnas logik

     För saklighetens skull så går det inte att jämföra alls.

     Krims ryska folk valde demokratiskt att tillhöra Ryssland, såsom det en gång gjorde och givetvis borde. Egentligen inget märkligt att det sker, speciellt när Ukrainas demokrati störtats och tas över av högerextrema krafter. Golanhöjdernas folk har inte valt Israel demokratiskt.

     Så det är lite annorlunda med Golanhöjderna. israel attackerades faktiskt av Syrien innan Israel ockuperade Golanhöjderna i Sexdagarskriget, även om Israel inledde kriget genom en attack mot Egypten. https://en.wikipedia.org/wiki/Six-Day_War#Syria.27s_attack

     Sverige har mig veterligen inte attackerat Israel. Men om Sverige gjorde det eftersom Israel attackerade broderlandet Finland och en ockupation av Skåne skulle trygga Israels existens, vore den då inte rimlig ur Israels synvinkel, även om både svenskar och skåningar givetvis skulle vara fly förbannade och t.o.m. tillbedja guden Tor kanske rentav några skulle kalla judar för apor och planera för återtagandet?

     Om Israel plötsligt dessutom skulle påbörja oljeutvinning i Skåne skulle det sannolikt locka till ytterligare en attack från Sverige, kanske med det verkliga syftet att roffa till sig ännu mer land längre in i Sverige, enligt samma princip som förut.

   • För att nu inte glömma USA i sammanhanget, mycket land att återlämna, bortsett från alla de protektorat man skapat :( citat av Saker)

    By the time the USA entered WWII it had already committed the worse crime in human history, the poly-genocide of an entire continent, followed by the completely illegal and brutal annexation of the lands stolen from the Native Americans. Truly, Hitler would have been proud. But that is hardly all, the Anglo invaders then proceeded to wage another illegal and brutal war of annexation against Mexico from which they stole a huge chunk of land which includes modern Texas, California, Nevada, Utah, Arizona and New Mexico! Yes, all this land was illegally occupied and stolen by your side not once, but TWICE! And do I even need to mention the horrors of slavery to add to the “moral tally” of your side by the time the US entered the war? Right there I think that there is more than enough evidence that your side was morally worse than either the Nazis or the Soviets. The entire history of the USA is one of endless violence, plunder, hypocrisy, exploitation, imperialism, oppression and wars. Endless wars of aggression. None of them defensive by any stretch of the imagination. That is quite unique in human history. Can you think of a nastier, more bloodthirsty regime? I can’t.

    • Ja, utrotningen av indianerna var kanske en mer omfattande Förintelse än Förintelsen utförd av Nazi-Tyskland. Men Västmedia tiger.

 4. Och kurder är lierade med Israel som är i maskopi med IS samtidigt som kurder slåss mot IS

 5. Mycket välbehövliga sanningar av Cook, sedan många år bosatt i israelockuperade Västbanken. Sanningar vi aldrig får höra i helt sionistkapade svenska allmänmedier, inklusive public service. Så glöm Israel som ”innocent bystander” i förstörelsen av Syrien, dito Irak, Libyen och Libanon. Ingen av dessa länder utgör något ”hot” till USA men väl Israel. Allt detta slugt planerat av Israel och dess amerikanska neocon-lobby – de senare t o m skryter öppet om hur smarta de är i att ”destabilisera” Mellanöstern/Nordafrika. Även de senaste attacken med massinvasion av immigranter mot Europa samt attentaten i Paris bär Mossad/CIAs fingeravtryck. Läs P C Roberts påminnelse om Natos operation Gladio som under falsk flagg massakrerade tusental civila (OBS! civila!) i Europa under kalla kriget – något helt unikt; under hela historien har ”äkta” terrorister alltid koncentrerat sig på direkta politiska motståndare. Hur kriget i Syrien slutar vet vi inte men redan har Israels planer på ett protektorat i form av en väststödd flygförbudszon i norra Syrien grusats av ryssarna. Om nu Assad med ryskt bistånd lyckas återskapa full suveränitet inom Syriens lagliga gränser – vad händer då med av Israel olagligen ockuperade Golan? Inte undra på att det nu brinner i knutarna i Israel! Vilka fler desperata ”game changers” kan vi nu vänta från det hållet?

 6. Den här artikeln är inte direkt aktuell. Israel annekterade Golanhöjderna redan 1981.

  Enligt Israel hade de stöd för annektionen genom en tolkning av FN:s resolution nr 242. FN fördömde senare annektionen genom resolution nr 497, men Israel har inte ändrat sig.

 7. Frågan är väl om Donald Trump och Republikanerna kommer tillåta Israel att stjäla oljan, såsom de stulit största delen av Palestina. Eller ännu bättre fråga: Kommer Trump kräva att Israel följer FN:s beslut om gränsdragningen? Rent historiskt har inte USA:s veton mot FN:s beslut sett helt helt bra ut. Trump skulle kanske klara av att ta beslut i linje med FN, men skulle kongressledamöterna klara av det? Det kan bli ett djävla liv om inte israelerna får fortsätta med den gudibehaglige Demiurgens tillåtna stöld. Den som lever får se.

 8. Golans drusiska befolkning klagar verkligen inte på att området tillhör Israel. Deras släktingar i Syrien skulle gärna vilja ta sig dit för att slippa det sekteristiska våldet.

  https://www.timesofisrael.com/filmed-crossing-into-israel-with-sick-kid-mother-says-all-syrians-want-to-come/?utm_source=The+Times+of+Israel+Daily+Edition&utm_campaign=3722edd268-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_20&utm_medium=email&utm_term=0_adb46cec92-3722edd268-54599413

  • Inte desto mindre är Israels annektering olaglig. Trots rapporten i tidninge från Israel som olagligt bombar bl.a. Syrien och Gaza då och då.

   • Varför är israels annektering olaglig medan du inte har några invändningar mot den ryska annekteringen av Krimhalvön? Syrien förlorade Golan som resultat av ett angreppskrig mot Israel. Man har sedan vägrat att sluta fred eller förhandla med Israel. Egypten däremot slöt fred med Israel och fick tillbaka den ockuperade Sinai-halvön. På nära håll har vi ju gamla Ostpreussen som Ryssland annekterade och där man fördrev 1,8 miljoner tyskar. Det blev bara 80.000 kvar. Har inte sett några synpunkter på din blogg om att Ryssland borde lämna tillbaks Ostpreussen.

    ”…olagligt bombar i Gaza”. Eftersom det är fråga om svar på stridshandlingar från Hamas m fl har jag svårt att se det olagliga i det?

    • Det finns stora skillnader.
     Krim avskildes odemokratiskt från Ryssland under 1950-talet och placerades som del av Ukraina. Återinförlivningen skedde fredligt efter en folkomröstning med stort deltagande och där en stor majoritet röstade för detta.
     Israel har lagt beslag på Golanhöjderna i krig.

     Wikipedia informerar ”Golanhöjderna (arabiska: الجولان; hebreiska: רמת הגולן), förr Syriska höjderna, är en högslätt i sydvästra Syrien. Under sexdagarskriget år 1967 erövrades Golanhöjderna av Israel, som år 1980 annekterade området. Varken FN eller något annat land har erkänt annekteringen och FN:s säkerhetsråd har i resolution 497 ogiltigförklarat annekteringen då detta anses strida mot internationell rätt.”

     Israels bombningar av Gaza utförs av Israel, inte av Hamas som dock ibland skjutit raketer mot Israel, vilket jag anser vara ett avsevärt mindre fel än USA:s bruatala krig mot Gaza då det passar.

    • Tom Wiki medger att 1967-kriget var Israels verk: “Menachem Begin, the first Likud Prime Minister of Israel, also said: “In June 1967, we again had a choice. The Egyptian Army concentrations in the Sinai approaches do not prove that Nasser was really about to attack us. We must be honest with ourselves. We decided to attack him.”
     Flera medverkande Israeler har sagt liknande saker. Israel skickade falska meddelanden till araberna och Usas Spionfartyg försökte varna araberna, varvid president Johnson uppmanade Israel att anfalla det.
     Det är nog sant att ’Syrien passade på’ men utan Israels vilja till konflikt som inte delades av Israels ledare just innan, men däremot av Dayan som fick sin vilja igenom, hade nog ingen väpnad konflikt överhuvudtaget ägt rum.
     Israel är angloamerikanska imperiets buffertstat vilket planerades ända sen Napoleon-tiden.
     Hamas (framsprunget ur MB) var enligt Rabin understödda av Israel med förhoppningen att försvaga det sekulära PLO. Även detta går i linje med den Brittiska agendan av stöd till Britternas skapelse Muslimska Brödraskapet där syftet förutom NWO, dvs nedrivande av nationalstater, är att radikalisera araber för att försvåra rationell reformism.
     Hade Israel inte varit en buffertstat med en aggressiv roll och beskydd av Usa skulle sannolikt Israel ha präglats av klok diplomati och konstruktiva affärsrelationer. Det vi ser är resultatet av att judarna först genom Brittiska intriger under hundra år skrämdes in i zionistisk isolering och sen har styrts för angloamerikas räkning.

 9. Israel har carte blanche till att i princip göra vad de vill eftersom det finns starka judiska maktfraktioner i USA med en Israaelvurm inom finans, media, politik. Och USA underligger IMF, FN och stora delar av världens finansiella system. Det har inget att göra med antijudiskhet att påstå detta faktum. Nog om det.

  Vad gäller oljefynden i Golan så finns det anledning att ta dem med en nypa salt. Det är israeliska uppgifter och rapporterar om oändliga oljemängder som det saknas utvinningskostnader för är en ständigt återkommande följetong i medier som drivs av intressenter att ge sken av det finns obegränsat med olja och att de helst ser priset gå ner. Det finns också orsaker till att överdriva effekterna om man vill locka till sig kapital och bosättning tll området. Det kan absolut vara sant att det finns miljarder fat konventionell olja i området men en viss skeptisism är nog på sin plats tills vi vet mer.

  En liten sidostory till olja och rapportering om reserver. Kommer ni ihåg det här Wikileaksscopet? Saudis oljereserver mindre än rapporterat. Inte kort efter Libyen och Syrien och en geopolitiskt karusell utan motstycke sedan andra världskriget. Vad ska man tro? Vi vet att Saudierna har flaggat för en IPO, utförsäljning, av delar av det statliga Aramco och det indikerar kanske att det finns mindre olja än vad som proklameras. Varför de sänkte oljepriserna sensommaren 2014 i samband med sanktionerna mot Ryssland ger en förklaring om ekonomisk press mot alliansmisshagliga länder som Ryssland, Iran och (för USAs del) Venezuela. Det som stärker de misstankarna, oljevapnet användes också från 1985 och framåt för att knäcka Sovjetunionen, är också att Obamas handelstrevare gentemot Iran just här och Irans olja började flöda in på marknaden och sätta press på priset ytterligare. Finns det någon chans att USA faktiskt öppet försökte utmana Saudierna och bryta petrodollarn? Nej, glöm det och därför är förklarningen ovan den mest logiska förklaringen.

  Så, ett peak oil scenario ligger kanske närmare i tiden än 2040. Jag har läst att vissa analytiker menar att innan 2020 så kan de första effekterna få fäste. Det är också möjligt att uppgifterna om USAs största skifferoljefält, Permian i Texas, ska peaka just 2020.

  En talande konklusion från artikeln nedan:

  ”Jeremy Leggett, convenor of the UK Industry Taskforce on Peak Oil and Energy Security, said: ”We are asleep at the wheel here: choosing to ignore a threat to the global economy that is quite as bad as the credit crunch, quite possibly worse.”

  För övrigt ska alla påminna sig om att EU importerar 54% av sin energi. Då tänker jag på tre saker: Libyen, Syrien och Ukraina.

  https://www.theguardian.com/business/2011/feb/08/saudi-oil-reserves-overstated-wikileaks

 10. Israel behåller Golan av rent militära skäl; om motståndare kontrollerar Golan kan de när som helst dela Israel med artilleri. Därför kommer Israel aldrig att återlämna Golan, oberoende av vad någon säger eller röstar, och om där finns olja eller ej.