Israel vill annektera Syriens Golanhöjder efter oljefynd.

Det finns många aktörer i Syrien. Då och då har USA:s nära allierade, apartheidstaten Israel bombat landet utan krigsförklaring. Och inte bara det!

Denna artikel från 19/11 2015 är fortfarande aktuell – tyvärr!

Denna artikel har skrivits av journalisten Jonathan Cook och har publicerats med titeln ”Israel to annex Golan Heights after ‘billion barrel’ oil find”Middle East Eye 15/11 2015 Jonathan Cook bor i Nazareth, Israel, sedan 2001 och har tidigare varit journalist på Guardian reporter, och fick Martha Gellhorn Special Prize for Journalism år 2011.
untitled (107)

* Hur ser Du och massmedia på detta medvetna försök till annektering jämfört med Rysslands defensiva införlivande av Krim efter folkomröstning med 95 % stöd?

Artikeln.
Sedan man hittat en massiv oljefyndighet på Syriens Golanhöjder, som ockuperas av Israel sedan 1967, har Israel bett president Obama att erkänna dess annektering av territoriet. Israels användning av vindenergi på Golanhöjderna är förenlig med internationell rätt, men inte oljeutvinning på annat lands territorium. För att konsolidera och stärka sin ställning planerar nu Israel att fyrdubbla antalet bosättare till 100 000.
Oljebolaget bedömer att oljetillgångarna kanske uppgår till ”en miljarder fat”. Eventuella intäkter från sådant fynd i Golan bör återgå till Syrien, men Israel har hittills meddelat att man kommer att ignorera sina rättsliga skyldigheter. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu tog upp frågan vid ett privat möte förra veckan med Barack Obama – deras första på 13 månader – för att få Washingtons välsignelse för Israels olagliga annektering av Golanhöjderna
Källor nära samtalen berättade för Haaretz att Netanyahu hävdade Syrien inte längre är en fungerande stat, vilket möjliggör ”annorlunda tänkande”. Detta verkar vara en del av en samordnad insats från Israel sedan flera månader att påverka Washington. Dagen före Netanyahus möte i Vita huset, publicerade Michael Oren, Israels förre ambassadör i USA en kommentar på CNN:s hemsida där han uppmanade Obama att överväga israelisk överhöghet över Golan.

”Miljarder fat olja”
Varken Oren och Netanyahu torde ha betonat en annan anledning till varför Israel skulle vara angelägen om att få USA:s godkännande av dess effektiva annektering av Golan 1981, då den placerade Golanhöjderna under israelisk lag och administration, i strid med internationell rätt.
Förra månaden meddelade Afek, ett israeliskt dotterbolag till det amerikanska oljebolaget Genie Energi, att man hade hittat betydande reserver av olja under Golan. Genie chefsgeolog i Israel, Yuval Bartov, sade att företaget trodde reservoaren hade ”potentialen miljarder fat” olja. Folkrättsliga experter säger eventuella intäkter från sådant fynd i Golan bör återgå till Syrien, men Israel har hittills meddelat att man kommer att ignorera sina rättsliga skyldigheter.
Det israeliska energi- och vattendepartementet har licensierat Afek att borra 10 försöksbrunnar under tre år i en 400-kvadratkilometer stort område, cirka en tredjedel av Golans totala territorium. Afek hävdar att upptäckterna skulle kunna göra Israel energioberoende, då de uppfyller Israels konsumtion av 100 miljoner fat per år under överskådlig framtid. Detta utöver Israels fynd av enorma mängder naturgas utanför sin Medelhavskust, vilket kan göra Israel till gasexportör. Om USA erkänner Israels olagliga annektering av Golan, skulle det sannolikt bana väg för Israel att plundra alla ekonomiskt bärkraftiga reserver som finns där.
8bn.jpg Netanyahu
Netanyahu verkar ha länge hyst intresse för Golanhöjdernas oljepotential. År 1996, i sin första mandatperiod som premiärminister, godkände han oljeborrning åt israeliska National Oil Company. Efter internationella påtryckningar drogs tillståndet tillbaka.

Resurser plundrade
Idag bor 22000 syriska druser i fem byar, tillsammans med ungefär lika många judar i 30 illegala bosättningar.
Enligt en undersökning 2010 av Haaretz visade att Israel hade genomfört systematiska förvisningar av 130 000 syrier 1967 och förstört 200 byar.
Nizar Ayoub, chef för Marsad, ett drusisk människorättscentrum i Golan, berättade för Mellanöstern Eye att Israel sedan länge hade tagit resurser från Golan: ”Israel har alltid behandlat Golan som ett territorium som kan utnyttjas och plundras, från dess vatten till jordbruk och turism. Israel har helt enkelt ignoreras sina skyldigheter enligt internationell rätt.”
Regnvatten från Golan rinner till Jordanfloden och svarar för en tredjedel av Israels behov. Den bördiga vulkaniska jorden tillåter Israel att odla vingårdar, fruktträdgårdar, och betesmarker för boskap. Den höglänta terrängen har också gjort Golan till en magnet för semester, med bland annat skidåkning på berget Hermon. Under de senaste åren har Israel också godkänt byggandet av en serie av stora vindkraftparker. (se bild).
398168
Ayoub sade Israel hade dragit nytta av konflikten i Syrien för att främja oljeborrning i Golan. Lokala druser menar ”Även om Netanyahu kunde övertala amerikanerna att komma överens [om erkännande], men endast det syriska folket kan besluta om Golans status.”

Fyrdubbling av judiska bosättare till 100.000.
Tjänstemän nära Netanyahu har främjat en förändring av Golans status sedan början av sommaren.

I juni sa Naftali Bennett ledare för den pro-bosättare partiet ”Jewish Home” och utbildningsminister i Netanyahus nuvarande koalitionen att han tog upp frågan om Golanhöjdernas framtid vid ett årligt möte med Israels politiska, akademiska och säkerhets-elit. Vid konferensen deltog också högre amerikanska tjänstemän. Bennett uppmanade det internationella samfundet ”att visa sin etik” genom att erkänna Israels suveränitet i Golan. Han tillade: ”Till denna dag, har ingen stat i världen erkänt Golan som en del av Israel, ej heller vår vän Förenta staterna. Det är dags att världen står på rätt sida, på Israels sida.” Israel ska försöka fyrdubbla Golans befolkning till 100 000 med hjälp av ekonomiska incitament, sade han.

En månad senare skrev Zvi Hauser, Netanyahus förre kabinettssekreterare, i Haaretz att Israel bör ta sin första chans sedan 1967 ”för att föra en konstruktiv dialog med det internationella samfundet över en förändring i Mellanöstern gränser.” Erkännande av israelisk överhöghet över Golanhöjderna kunde presenteras som en del av ett ”globalt intresse för att stabilisera regionen.”
Hauser tillade att Israel borde kräva Golanhöjderna som ”kompensation” för Obamas kärnkraftsavtal med Iran. Ett sådant påstående skulle kunna grundas, sade han, på ett ”löfte” 1975 från USA:s president Gerald Ford att Israel ”måste stanna kvar på Golanhöjderna, även i fredstid”.
I hans inlägg på CNN sade Oren, en allmänt respekterad figur i Washington, att utan israelisk överhöghet över Golan skulle Golan bli en bas för väpnande attacker mot Israel av Iran och Hizbollah.

Israels förstärkta grepp.
Innan striderna började i Syrien, visade opinionsundersökningar att mellan 60% och 70% av israelerna avvisade Golan skulle återlämnas till Syrien, även om detta skulle säkra fred med Damaskus. Procentsatserna är troligen högre nu.
Vita huset officiella talesperson sa till Haaretz att erkännandet av Israels annektering skulle störa USA:s politik genom att signalera att den syriska opposition som stöds av USA var ”allierade med människor som vill ge upp Golan”.
Ett uttalande av en annan talesperson, Syrienexperten Fredrik Hof, antyder att USA håller på att ändra uppfattning i frågan. Man hade tänkt ha Golan som lockbete för att få Assad att lämna posten som president.
På sin webbplats, skriver oljebolaget Afek hävdar att dess borrning i de ockuperade Golanhöjderna kommer att utvinna ”israeliska olja”.
Genies grundare Howard Jonas, en amerikansk judisk miljonär, bidrog till Netanyahus senaste kampanj i Likudpartiets primärval. Dess strategiska rådgivande panel inkluderar Dick Cheney, USA:vicepresident under George Bush, arkitekten bakom den amerikanska invasionen av Irak 2003.
Mediemagnaten Rupert Murdoch är också rådgivare. Han kontrollerar stora delar av högerinriktade engelskspråkiga medier, inklusive Fox News.
murdoch
Även f.d. finansminister och presidentrådgivaren Larry Summers och James Woolsey, före detta neokonservativ CIA-chef ingår. Ordföranden i Afek, Genie: s israeliska dotterbolag, är Effi Eitam, en högerextrem tidigare general och minister som bor i en illegal bosättning i Golan. Han vill utvisa både palestinier från de ockuperade områdena och den stora minoriteten av palestinska medborgare från Israel. Sedan Eitam lämnat det israeliska parlamentet under 2009, Netanyahu skickade honom som en ”särskild emissarie” runtom i USA.

Internationell rätt kränks
Hala Khoury Bisharat, professor i internationell rätt sa att det skulle vara svårt att övertala USA att erkänna Israels olagliga annektering av Golanhöjderna. ”Internationell rätt anger klart att det är aldrig tillåtet att förvärva territorium genom krig”, sade hon till Middle East Eye. ”Det skulle vara mycket problematiskt för USA att göra detta.”
Hon tillade att Israel, som en ockupant, var skyldig enligt Haagkonventionen från 1907 för att ”skydda det ockuperade områdets naturresurser och inte hade rätt att utvinna någon olja i Golan för egen vinning.
Israel har borrat cirka 530 prospekteringsborrningar, men ingen har producerat kommersiellt gångbara mängder olja. Oljefält som Israel erövrade i Sinai 1967 svarar för två tredjedelar av inhemska behov. Men Israel tvingades lämna tillbaka oljefälten till Egypten.
Samtidigt har Israel upptäckt stora naturgasfyndigheter i Medelhavet, vilket underblåser spänningarna med grannländerna, i synnerhet med Libanon, som menar att Israel borrar i omtvistade områden.
Israeliska domstolar kommer troligen inte att resa hinder i vägen för borrning i Golan. I en dom i slutet av 2011 skapade Israels högsta domstol en ny princip om ”långvarig ockupation” för att motivera stöld av palestinska resurser på Västbanken. Ett prejudikat som skulle kunna utvidgas till Golan. Den enda oppositionen hittills har kommit från israeliska miljögrupper. De har uttryckt oro över att utvinningen av olja, särskilt om fracking används, kan förorena grundvattnet eller utlösa jordbävningar i ett seismiskt instabil region.

Yuval Arbel, en grundvatten expert hos EcoPeace Mellanöstern sade att oljan på Golanhöjden sannolikt var svår att utvinna, vilket skulle öka riskerna för oljespill in i den närliggande Galileiska sjön, Israels viktigaste källa för dricksvatten.

i Andra om: , ,, , Syrien, , , , , , ,

Artikeln SvT Oljeborrning på Golan
Clartebloggen http://www.fib.se/utrikes/item/5067-attacken-i-paris>FIB 17/11 Ab 15/11 Middle East Online ABNA news Japan Times Reuters Eva Bartletts hela artikel Eva Bartletts blogg Vinden viskar mitt namn DN 30/10 M Wallström Syrian Observatory Barrel bombs i Syrien – med referenser Rapport om civila dödsoffer Synapze-artikeln Newsnow McCain SvD 1/10 Globalresearch 1/9 2015 Guardian 28/9 Washington Post Holland om Putins fredsplan Guardian DN 27/9 Press TV 21/9 Counterpunch 23/9 Ryssland planerar flygattacker mot ISISRyska uttalanden 24/9 Foreign Policy SR Bo-Inge Andersson 25/9 Pål Steigan 19/9
Blogginlägg 13/9 Ryssland hjälper Syrien New York Times 17/9 Opednews DN 3/9 Russia Today Christian Science Monitor 8/9 The Guardian ABC News Pål Steigan 1/9 DWN USA & Co stödjer ISIS! Intervju med general Flynn Pål Steigan 3/8 Senator Black Todayszaman Aftonbladet 28/7 EU-observer 28/7 Pål Steigan 27/7 Al-monitor Pål Steigan 29/7 Globalresearch om DIA-rapporten Zero-hedge om DIA-rapporten Om DIA-rapporten Pål Steigan 25/5 Daily Mail 26/5 DN 13/5 Pål Steigan 5/5 Clarkes CNN-intervju Newsweek 12/1 Globalresearch 19/2 om ”kriget mot IS” DN 26/2 Joe Bidens medgivande New Eastern Outlook Sveriges radio 20/11 Reuters 7/11 ABC 21/11 Globalresearch 30/9 Daniel Ellsberg SvD 6/10 DN 11/9

  13 comments for “Israel vill annektera Syriens Golanhöjder efter oljefynd.

 1. Brådskande!
  19 november, 2015 at 09:52

  Israel ligger bakom mycket elände vi ser i MÖ och i förlängningen i världen. Är det inte dags att världen vaknar och tar hand om detta?

 2. Thomas
  19 november, 2015 at 12:34

  Delar av Golanhöjderna tillhörde förr släkten Rotschild, men förlorade området när Syrien bildades. De var där uppe och prospekterade direkt när inbördeskriget i Syrien startade.

  • Bondfångeri roten till problem in MÖ
   20 november, 2016 at 18:12

   Marktjuvarna är och har varit Mellanösterns (MÖs) största problem sedan 1897, då dåvarande brittiske utrikesminister Balfour ”skänkte” Palestina för att skapa ett ”hem till det judiska folket” – något han hade inte rätt till att göra. Flera andra områden fanns med på marktjuvarnas önskelista. Exempelvis Uganda och Mauritius men även Argentina var på tapeten. Men marktjuvarna gjorde anspråk på Palestina med hänvisning till ”deras gud” hade lovat till de. Snacka om bondfångeri!

   Sedan marktjuvarna började invadera Palestina har MÖ inte upplevt fred. Marktjuvarna har använt varje knep i destabilisering – terrorism, fördrivning, etnisk rensning, regelrätta mord, false flag, skapa religiösa och etniska motsättningar, utomrättsliga avrättning, bombningar (Irak, Syrien, Lebanon), invasioner och krig (antigen via ombud som nu i Syrien eller genom marktjuvarnas armé av Egypten, Lebanon, Syrien). Så länge marktjuvarna håller sitt grepp om Palestina kommer det aldrig att bli fred i MÖ.

 3. Thomas Åkerblad
  19 november, 2015 at 13:39

  ”Hala Khoury Bisharat, professor i internationell rätt sa att det skulle vara svårt att övertala USA att erkänna Israels olagliga annektering av Golanhöjderna. ”Internationell rätt anger klart att det är aldrig tillåtet att förvärva territorium genom krig”, sade hon till Middle East Eye.”

  När kommer då Ryssland att återlämna Viborg till Finland?

  ”Rysslands defensiva införlivande av Krim” Måste vara en helt egenuppfunnen term. Har i varje fall inget juridiskt stöd.

  • Christian
   20 november, 2016 at 09:16

   Helt sant Thomas. Man kan också fråga sig när Ryssland lämnar tillbaka Kaliningrad föredetta Köningsberg också det förvärvat genom krig.

   När det gäller Golanhöjden vore nog det mest rättvisa att ha en folkomröstning där befolkningen kan övgöra vilket land de vill tillhöra.

   • 20 november, 2016 at 10:33

    Eller USA land till indianerna och militärbaser de pressat på svagare, beroende länder runtom etc.

    Det finns även andra typer av övergrepp:

    Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många militärkupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
    -Mossadeq i Iran 1953;
    -Arbenz i Guatemala 1954;
    -Lumbumba i Kongo 1960;
    -Sukarno i Indonesien 1965;
    -Allende i Chile 1973;
    -Sihanouk i Kambodja 1970;
    -USA invaderar militärt och störtar den demokratiska Bishopregeringen i Grenada 1983;
    -USA understödjer statskupp en i Venezuela 2002, och erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Problemet för USA var att kuppen misslyckades;
    -Den folkvalde presidenten Aristide kidnappas i Haiti av USA 2004 och skickas till Afrika. En statskupp genomförs, med USA:s stöd och många Aristide-anhängare mördas eller fängslas;
    -Zelaya i Honduras 2009;
    -Statskuppsplaner mot al-Assad omkring 2012-2013;
    -Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
    -Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014
    -Statskuppsförsök i Venezuela 2015.

   • Gycklarnas logik
    20 november, 2016 at 10:44

    Undrar om herr Thomas (en israel kramare) och herr Christian (en höger apologet) skulle hänvisa till Krim eller föreslå folkomröstning om Israel ockuperade Skåne?

    • 23 november, 2016 at 00:55

     @ Gycklarnas logik

     För saklighetens skull så går det inte att jämföra alls.

     Krims ryska folk valde demokratiskt att tillhöra Ryssland, såsom det en gång gjorde och givetvis borde. Egentligen inget märkligt att det sker, speciellt när Ukrainas demokrati störtats och tas över av högerextrema krafter. Golanhöjdernas folk har inte valt Israel demokratiskt.

     Så det är lite annorlunda med Golanhöjderna. israel attackerades faktiskt av Syrien innan Israel ockuperade Golanhöjderna i Sexdagarskriget, även om Israel inledde kriget genom en attack mot Egypten. https://en.wikipedia.org/wiki/Six-Day_War#Syria.27s_attack

     Sverige har mig veterligen inte attackerat Israel. Men om Sverige gjorde det eftersom Israel attackerade broderlandet Finland och en ockupation av Skåne skulle trygga Israels existens, vore den då inte rimlig ur Israels synvinkel, även om både svenskar och skåningar givetvis skulle vara fly förbannade och t.o.m. tillbedja guden Tor kanske rentav några skulle kalla judar för apor och planera för återtagandet?

     Om Israel plötsligt dessutom skulle påbörja oljeutvinning i Skåne skulle det sannolikt locka till ytterligare en attack från Sverige, kanske med det verkliga syftet att roffa till sig ännu mer land längre in i Sverige, enligt samma princip som förut.

 4. Peter Grafström
  19 november, 2015 at 15:37

  Och kurder är lierade med Israel som är i maskopi med IS samtidigt som kurder slåss mot IS

 5. Åke W Bergh
  19 november, 2015 at 15:44

  Mycket välbehövliga sanningar av Cook, sedan många år bosatt i israelockuperade Västbanken. Sanningar vi aldrig får höra i helt sionistkapade svenska allmänmedier, inklusive public service. Så glöm Israel som ”innocent bystander” i förstörelsen av Syrien, dito Irak, Libyen och Libanon. Ingen av dessa länder utgör något ”hot” till USA men väl Israel. Allt detta slugt planerat av Israel och dess amerikanska neocon-lobby – de senare t o m skryter öppet om hur smarta de är i att ”destabilisera” Mellanöstern/Nordafrika. Även de senaste attacken med massinvasion av immigranter mot Europa samt attentaten i Paris bär Mossad/CIAs fingeravtryck. Läs P C Roberts påminnelse om Natos operation Gladio som under falsk flagg massakrerade tusental civila (OBS! civila!) i Europa under kalla kriget – något helt unikt; under hela historien har ”äkta” terrorister alltid koncentrerat sig på direkta politiska motståndare. Hur kriget i Syrien slutar vet vi inte men redan har Israels planer på ett protektorat i form av en väststödd flygförbudszon i norra Syrien grusats av ryssarna. Om nu Assad med ryskt bistånd lyckas återskapa full suveränitet inom Syriens lagliga gränser – vad händer då med av Israel olagligen ockuperade Golan? Inte undra på att det nu brinner i knutarna i Israel! Vilka fler desperata ”game changers” kan vi nu vänta från det hållet?

 6. Elias Granqvist
  19 november, 2015 at 18:44

  Den här artikeln är inte direkt aktuell. Israel annekterade Golanhöjderna redan 1981.

  Enligt Israel hade de stöd för annektionen genom en tolkning av FN:s resolution nr 242. FN fördömde senare annektionen genom resolution nr 497, men Israel har inte ändrat sig.

  • 19 november, 2015 at 19:02

   Det handlar nog i praktiken att Israel söker stöd för att t.ex. USA ska acceptera den rådande annekteringen.

 7. 20 november, 2016 at 18:38

  Frågan är väl om Donald Trump och Republikanerna kommer tillåta Israel att stjäla oljan, såsom de stulit största delen av Palestina. Eller ännu bättre fråga: Kommer Trump kräva att Israel följer FN:s beslut om gränsdragningen? Rent historiskt har inte USA:s veton mot FN:s beslut sett helt helt bra ut. Trump skulle kanske klara av att ta beslut i linje med FN, men skulle kongressledamöterna klara av det? Det kan bli ett djävla liv om inte israelerna får fortsätta med den gudibehaglige Demiurgens tillåtna stöld. Den som lever får se.

Comments are closed.