Har vi neutral nyhetsrapportering?

Själv använder jag mig ofta av bilder med budskap, framförallt när det gäller politik eller min egen syn på omvärlden. Carlos Latuff är en tecknare vars bilder ofta syns i dessa spalter, och den senaste tiden har jag också använt en del andra bilder, som t.ex. denna, på Gaddafi.

Jag har ingen som helt strävan efter att vara opartisk, eller förmedla ett budskap som jag inte själv sympatiserar med, tvärtom så är jag angelägen om att ge just min egen syn på sakernas tillstånd. Det vet också läsarna, och jag utgår ifrån att de förväntar sig att det ska vara så. Så är det också på tidningarnas ledarsidor, de har ett budskap utifrån respektive tidnings ägare eller ideologi. Läser man Svenska Dagbladet så vet man att ledarsidan numera är ett slags SD-kuriren fast med massupplaga. Läser man Aftonbladets så vet man att allt är sosse- eller LO-stämplat.

Läser man Jinge.se så handlar det om vänsteråsikter, dock inte i alla lägen vänsterpartistiska.

Men bilden som jag visar på Gaddafi har använts av en stor svensk rikstidning, och det på nyhetsplats. Jag tar upp saken eftersom det nu verkar som om USA är på väg att sända krigsfartyg till Libyen, och det känns inte helt bekvämt. I Egypten sitter många av Mubaraks ministrar kvar och även diktatorn lär finnas kvar i landet. Jag börjar känna oro för att alla ungdomsrevolter och revolutionsförsök kan vara på väg att misslyckas. Att USA ogillar regimen i Libyen är känt sedan lång tid tillbaka, kanske var också Mubarak en belastning för USA?

Jag vet inte, själv tycker jag att dessa despoter ska bort, men jag kan inte undgå att känna viss tveksamhet inför hur saker och ting utvecklas i nuläget, med rätt eller fel. Och när tidningarna blir politiska pamfletter på nyhetsplats så undrar jag var den oberoende och sakliga journalistiken har tagit vägen.

it , , , , , , , ab1234 gp12 ex12 dn123 svd12

  15 comments for “Har vi neutral nyhetsrapportering?

Comments are closed.