Försvarspropaganda -Konsten att låtsas – ”insatsförsvaret” består

Denna artikel skrevs i slutet av augusti, men har nått mig först nyligen. Den är skriven av Ulf Karlström och handlar om ”försvarspropagandan” – som är lika aktuell idag som då artikeln skrevs! Han har gjort värnplikten -”legat i lumpen”, liksom jag.
images (36)
Ulf Karlström som har skrivit detta gästblogginlägg är fil dr, miljöexpert (Macoma Miljöutredningar), och skriver facklitteratur. Ulf har tidigare berikat bloggen med inlägg i många olika ämnen. Nyligen publicerades hans kritiska granskning av den kände debattören Björn Lomborgs syn på FN:s milleniemål.

* Vi länkar också till den ledande försvarspolitiske debattören på sociala media, Wisemans Wisdom.

Ulf Karlströms artikel.
Idag har ”så kallade försvarsvänner” i Sverige gripet initiativet, uppbackade av ett 95 %-mediauppbåd. Man driver två parallella spår: Försvaret är ödelagt, och måste rustas upp, och för att överleva måste vi gå med i NATO. Den elake ryssen kan anfalla i morgon!

Jag skriver så kallade försvarsvänner, för det är samma krafter som tidigare sålde ut hela det svenska värnpliktsförsvaret och det materiel vi hade. Det var totalarea på svenskt försvarsmateriel. Dessa försvarsfientliga krafter argumenterade frenetiskt för ett så kallat insatsförsvar. Det är i Afghanistan och Libyen Sveriges gränser skall hävdas. Det liknar karolinerkungarna då Sveriges försvar förlades till Polen och andra Östersjöländer. Skillnaden var att Sverige under stormaktstiden hade besittningar runt Östersjön, men dagens Sverige har inga besittningar i Afghanistan eller Libyen ; ändå förläggs ”försvaret” dit. Så sjukt har den så kallade försvarspolitiken drivits av Alliansen och (s).
Svenska soldater 200px-Swedish_forces_in_Afghanistan
USA-Nato har nu blåst i hornet, varvid vasaller eller kontributörer lystrar. Ryssland måste inringas, och nu får ni skrapa ihop medel till både insats- och invasionsförsvar. Det senare är mest för hemmaopinionen, medan det är den anfallande spetsen som skall vässas. Svenskt flygvapen blir därmed intressantare. Den kommande ÖB:n verkar därför bli nuvarande flygvapenchefen. Och det är ju logiskt.

Mediauppbådet dundrar på. Det tycks inte finnas någon gräns för Rysslands aggression. Och därför måste det svenska försvaret få mer pengar. Eftersom man reat ut allt materiel blir summorna för nyanskaffningarna gigantiska. Och det finns inte utrymme för något sådant. Därför får i stället propagandavalsen spelas upp.

Norrköpings Tidningar är östra Götalands helt dominerande tidning. Den 29 augusti får vi oss till dels ett reportage av den inbäddade reportern Simon Petersson. I helikopter forslas han och andra journalister runt för att bevittna hur svensk försvarspolitik ändrats: nu är det invasionsförsvar som gäller, inte längre så kallat insatsförsvar. 23 förband och hela 4000 anställda deltar i övningen. Hela 4000, ja, talet är ju svindlande, får vi läsa. På värnpliktsförsvarets tid var det mer än tio gånger fler.

Journalisten Petersson förevisas en ny, mobil haubits, Archer. Det är lovvärt då artilleriet inte primärt ingår i svenskt, traditionellt insatsanfall utomlands. Men hur många pjäser har man? Ja, åtminstone en, som kunde uppvisas för det inbäddade mediauppbådet.

Artikeln i NT 29/8 är en enda propagandabluff, och exempel på ynkliga journalister som megafoner. Det finns inget svenskt invasionsförsvar, utöver det som ÖB Göransson förklarade räcka en vecka. Och huruvida nya övningar kan lägga en dag till veckans 7 är i grunden ointressant. Det krävs helt andra beslut och insatser för att Sverige skall kunna återta sitt utsålda invasionsförsvar.

Jag vill direkt deklarera att jag inte har någon vapenteknisk kompetens. Jag kan inte bedöma olika vapenslags effektivitet att hävda ett invasionsförsvar. Punkterna nedan är dels övergripande politiska och dels tekniska; de senare skall därför ses som preliminära.
images (35)
1. Sverige behöver ett invasionsförsvar, inte för att hävda oss mot ”den lede ryssen” utan för att hävda vår nationella självständighet. Jag är således inte pacifist, även om jag erkänner styrkan i vissa pacifistiska förslag.
2. Sverige skall inte vara med i Nato, och bör även lämna partnerskapet. Och naturligtvis bör Värdlandavtalet med Nato avvisas.
3. Sveriges försvar skall inte gå att flytta utanför landets gränser.
Kanske bör Sverige hålla en bataljon, med max tre kompanier, i beredskap för strikt definierade FN-uppdrag.
4. Vi måste införa ett värnpliktsförsvar, låt vara av annat slag än det gamla. Exercis för att sträcka sängöverkasten tillhör inte de omistbara inslagen i en kommande värnpliktsorganisation. Värnplikten bör omfatta både män och kvinnor, kanske med differentierad tjänstgöring.
5. Militärt försvar, civilförsvar och samhällstjänst vid stora olyckor bör integreras
6. Försvarsmaterielen ställer idag ökad teknisk kompetens.
Det är möjligt att vi bör kombinera värnplikten med yrkessoldater.
baana15_jas_landar1
7. Flygvapnet slukar enorma kostnader. En utredning baserad på militärteknisk kompetens bör redovisa alternativ, t ex avveckling av flygvapnet till förmån för markbaserat missilförsvar.
8. De stora krigsfartygens tid för Sverige verkar redan vara förbi. En utredning baserad på militärteknisk kompetens bör redovisa alternativ, t ex missilbärande, mindre fartyg.

Det skisserade försvaret beaktar således hävdandet av nationell suveränitet, demokratisk mobilisering, alliansfrihet och militärteknisk kompetens.

i Andra om: , ,, , massmedia, , , , , , ,

Norrköpings Tidningar 29/8 Försvarsmakten Wisemans wisdom Per Gudmundsson,SvD Corunucopia Andreas Ekström, SvD Wiseman Arthur Szulc Mikael Grev Göran Frisk Corporal FriskPeter Wolodarski

  1 comment for “Försvarspropaganda -Konsten att låtsas – ”insatsförsvaret” består

 1. A
  2 oktober, 2015 at 20:39

  1. Sverige behöver ett invasionsförsvar, inte för att hävda oss mot ”den lede ryssen” utan för att hävda vår nationella självständighet. Jag är således inte pacifist, även om jag erkänner styrkan i vissa pacifistiska förslag.

  Sveriges invationsförsvar, sk. värnplikten, avskaffades eftersom värnpliktiga (de flesta) inte kan/kommer acceptera att agera som interventionsförsvar, vilket dagens ”moderna” försvar är (NATO-övningar, Afghanistan, Lybien). Svenska familjer skulle vända sig kraftigt i opinion om vi skickade 19-åringar till Afghanistan idag. Det är stor hysh hysh från våra ”representativa” riksdagsmän gällande att det sitter Svenska officerare i Amerikanska bunkrar i Afghanistan och begår medbrott till drönarattacker och annat skit.

  Vidare är logistiken en stor skillnad mellan invationsförsvar och interventionsförsvar. Det förstnämnda har till uppgift att försvara Sveriges gränser och bistå befolkningen, anpassad till det Svenska samhället. Det andra har ingen logistik för att bistå nationella förband eller befolkningen, precis vad NATO i sig är. Tänk invation av främmande makt på Gotland, ett invationsförsvar skulle bistå och migrera befolkningen, ett interventionsförband skulle bomba sönder Gotland. Är det verkligen det Svenska folket vill ha? Jag har pratat med Svenska parlamentariker och frågat just hur de tänker i frågan vad NATO kan göra för Gotland och samtliga har svarat mig ”Jasså du tänker så? Det har inte jag tänkt på…” Ja, men en landsättning på Gotland kan bara hanteras på två sätt, antingen med befintliga reguljära trupper eller så har fienden landsatt och måste bombas bort.

  2. Sverige skall inte vara med i Nato, och bör även lämna partnerskapet. Och naturligtvis bör Värdlandavtalet med Nato avvisas.

  Sverige har haft fred med Ryssland i 200 år och senast vi låg i Krig föregick det av Svensk aggression mot Ryssland. Ett NATO-medlemskap bör bygga på andra premisser än en påhittad fiende. Den Svenska försvarspolitiken handlar om att bistå befolkningen och det är inte vad NATO önskar göra med värdlandsavtalet. Däremot i värdlandsavtalet så urholkas Sveriges ÖB till en sidospelare mot NATO:s ställföreträdande Europageneral och för mig framstår man som rent av korkad att tro att man kan återskapa värnplikt som ska lyda under främmande makt.

  3. Sveriges försvar skall inte gå att flytta utanför landets gränser. Kanske bör Sverige hålla en bataljon, med max tre kompanier, i beredskap för strikt definierade FN-uppdrag.

  FN-Uppdrag sker enligt internationella samfundet. Man ska inte glömma bort att Ryssland är en av grundarna till FN och är relativt passivt land när det gäller att bruka sitt Veto. Att gå utanför Sveriges gränser är åter igen skillnad på invations- och interventionsförsvar.

  4. Vi måste införa ett värnpliktsförsvar, låt vara av annat slag än det gamla. Exercis för att sträcka sängöverkasten tillhör inte de omistbara inslagen i en kommande värnpliktsorganisation. Värnplikten bör omfatta både män och kvinnor, kanske med differentierad tjänstgöring.

  Värnpliktsförsvar bygger på frivillighet och nationell självkänsla, något som Sveriges senaste regimer aktivt motarbetat.

  5. Militärt försvar, civilförsvar och samhällstjänst vid stora olyckor bör integreras

  Som sagt, Civilförsvar och samhällstjänst är inget som ligger i linje med dagens interventionsförsvar. Bra förslag men det saknas överhuvudtaget logistik för detta. Vi har inte ens längre transportfordon för dessa uppgifter.

  6. Försvarsmaterielen ställer idag ökad teknisk kompetens. Det är möjligt att vi bör kombinera värnplikten med yrkessoldater.

  Väldigt få länder har lyckats med den kombinationen.

  7. Flygvapnet slukar enorma kostnader. En utredning baserad på militärteknisk kompetens bör redovisa alternativ, t ex avveckling av flygvapnet till förmån för markbaserat missilförsvar.

  Med tanke på den stora NATO-bombövningen som Sverige stod som värd för i år går Svenska försvaret år motsatta hållet. Förre moderate försvarsminister Karin ville t.om. bestycka JAS med långdistansrobotar, dvs. interventionsflyg. markbaserat missilförsvar kan inte heller hantera närstrid i luften, däremot finns det en poäng med sjöstridsbaserad missilförsvar.

  8. De stora krigsfartygens tid för Sverige verkar redan vara förbi. En utredning baserad på militärteknisk kompetens bör redovisa alternativ, t ex missilbärande, mindre fartyg.

  Se min replik ovan.

  Som neutralt land ger Sverige en potentiell fiende ingen större vinning i att angripa Sverige.
  Ett neutralt sjöförsvar samt missilförsvar skulle avskräcka många från landsätta marktrupp.

  Tyvärr har Sverige avskaffat de flesta KA/Amf batteljonerna.
  I luftstrid är Sverige praktiskt taget värdelöst mot Air-to-Surface och jag ser lite poäng med Sveriges JAS-program för närstrid när närstriden kommer att bestå av missiler mot mark.

  Som Icke-neutralt land kommer Gotland och delar av Östkusten att förvandlas till strategiska mål och vid krig kommer det garanterat att bli kapprusning till Gotland. Vid bombanfall mot säg Ryssland kommer en vedergällning mot Stockholm och Gotland att vara garanterad. Dessutom om Ryssland hamnar i krig över Östersjön kommer viktiga handelsrutter att stängas, Finska viken kommer att förvandlas till Ryska marinens huvudsäte i Europa, Karelen kommer att agera Luftvärn över Östersjön och allt som kommer från Ålands hav kommer att beskjutas. Ryssland kommer aldrig frivilligt att släppa mer av gamla delar runt Östersjön, det är något som är säkert.

Comments are closed.