EU är snart ett stort – Konkursbo!

Under alla år som jag har arbetat heltid så har jag utgått ifrån att pensionsåldern är sextiofem år och ingenting annat. Idag har jag fyllt sextiofem och är folkpensionär, men min pension blev betydligt lägre än vad jag hade förväntat mig.

DN: ”I morgon, onsdag, är Fredrik Reinfeldt värd för statsministrarna från de andra nordiska och baltiska länderna samt för premiärminister David Cameron från Storbritannien. De ska bland annat diskutera idéer och förslag kring hur äldre lättare ska kunna ta plats på framtidens arbetsmarknad. Vartannat barn som föds nu väntas leva tills det är hundra år. Enligt Fredrik Reinfeldt är det en stor förändring som medborgare och politiker ännu inte förstått alla konsekvenser av.”

Dessa statsministrar ska samlas för att diskutera idéer och förslag för hur man ska kunna dölja det faktum att samhället inte längre förmår att skrapa ihop de medel som behövs för att hålla de äldre med pengar till livets nödtorft. En given orsak är förstås att mer och mer av nationens inkomster går till annat, bland annat till en växande europeisk union som blir allt dyrare för varje dag som går.

Dessutom ska vi betala massor av miljarder till grekiska banker, ett faktum som visar på de missförhållanden som råder inom EU. Det hette att Grekland skulle vidta vissa åtgärder för att få bidrag, men under det senaste året har det låtit så en gång i månaden, sedan har miljarderna betalats ut och senast i söndags så sade en grekisk minister att man endera dagen skulle gå i konkurs om man inte fick ett multimiljardstöd, och detta trots att man inte hade genomfört de reformer som man hade förbundit sig att göra.

Om vi en gång i månaden, eller varannan månad, ska betala ut hundratals miljarder till en nation som struntar i att genomföra de reformer som man lovat i samband med utbetalningen av européernas skattepengar så vore det väl rimligt att säga – Nu är det stopp. Men så är det inte för nu ska vi dessutom ställa upp och betala hundra miljarder till något som heter Europakten, ett nytt innovativt sätt att stjäla pengar från unionens alla skattebetalare.

Så det är inte konstigt att de äldre nu ska arbeta tio år längre än dem ur tidigare generationer. Får Fredrik Reinfeldt sitta kvar i Rosenbad så blir snart den föreslagna pensionsåldern förflyttad också så att man tvingas arbeta till åttiofem års ålder. Det är möjligen en smart metod för att maskera social nedrustning, för många blir inte så gamla med tanke på hur det ser ut med ökande stress och en allt hårdare arbetsmarknad. Men visst är det lustigt att han talar om en ökad pensionsålder samtidigt som vi har en dramatiskt stegrad ungdomsarbetslöshet?

it Andra om: , , , , , , , , , dn1 svt sr svd1 ex ab1 Läsvärt: annarkia, 1, 2, 3, pepprat, varghjärta, 1, k&å, 1

  25 comments for “EU är snart ett stort – Konkursbo!

Comments are closed.