En Ny Världsordning?Själv har jag inte läst de alarmistiska budskapen som finns om ”The New World Order” av det enkla skälet att jag alltid har ansett att dessa meddelanden utgår ifrån ett gäng med blanka mössor, s.k. foliehattar. Men igår kom en tänkvärd text på SvD Brännpunkt, en text vars innehåll berörde en del av de saker som jag själv tagit upp den senaste tiden.

Claes v Rettig/SvD: ”Kejsaren har inga kläder! Detta rop ur hundratusentals munnar på torgen i hela Mellanöstern, har under våren fått diktaturer att svaja och diktatorer att falla. Detta har gjort ledargarnityren i resten av västern ytterligt nervösa.

Tydligast visar det sig nu i fallet Ship to Gaza. En liten flottilj idealister tillåts inte lämna grekiska hamnar för att bistå ett sedan 65 år rättsvidrigt igenmurat folk med en smula humanism.

Detta kom mycket oväntat. Men dagen före beskedet hade Grekland tvingats acceptera ett lån från storemiratet EU på hårda grunder. Där ingick tydligen förbudet att låta frihetsflottan avsegla.

Tre oerhörda saker: Förbudet. Tystnaden kring det. De mediala förvrängningarna.”

Att det finns ett samband mellan den hjälp som utlovats till Grekland med nationens ingripande mot den hjälpkonvoj till Gaza som just skulle avsegla är mer än tydligt, sambandet är så uppenbart att ingen förnekar det. Hemma i Sverige så är det främst två grupper som öppet propagerar för Israel när det gäller landets gradvisa annekterande av allt palestinskt territorium. Det är dels liberaler i Folkpartiet, och dels de öppet fascistiska Sverigedemokraterna.

Uttrycket “The New World Order, eller NWO”, myntades av George H W Bush i ett tal inför den amerikanska kongressen 1991. Googlar man lite på begreppet så kan man snabbt konstatera att det faktiskt finns åtskilliga som talar och skriver om NWO, i många fall tycks de inte heller ha alla hästarna hemma i spiltan. Men visst är det ett utomordentligt märkligt sammanträffande när politiska skeenden i den Europeiska Unionen dikteras från andra världsdelar?

Själv har jag länge varit minst sagt EU-skeptisk, men en fördel med unionen har jag sett, den borde bli en faktor som motverkar andras imperialistiska strävanden. Det motsägs i och för sig av unionen själv, man bidrar till att förstöra livet för afrikanerna genom EU:s jordbrukssubventioner. Man skickar sina fiskeflottor till kusten utanför Somalia för att dammsuga vattnen efter fisk, något som orsakar en ökning av lokalt sjöröveri.

Vilka konsekvenser det får för oss som strävar efter en fri värld vet jag inte riktigt, men det är inga större problem att se otäcka scenariers spelas upp på fantasins biodukar, den som ogillar diktaturer måste snart ta saken i egna händer hävdar säkerligen vissa. Kanske den arabiska revolutionen behöver nå Helgeandsholmen, vad vet jag?

it Andra om: , , , , , , svd1 dn1 ab12 ex1 ekot

  9 comments for “En Ny Världsordning?

Comments are closed.