Det börjar bli mycket nu Juholt!

Håkan Juholt började bra, när jag skriver det så tänker jag i första hand på hans tal i den arkitektoniska katastrof som kallas Stockholm Waterfront, ett ideologiskt tal som visade sig bara vara – tom retorik. För sedan kom Juholts och Weidelishs tal om att inte höja a-kassan, något vars bortförklaring förde tankarna till Tage Danielssons Sannolikhetsmonolog som jag tidigare har nämnt.

Juholts första tid som partiledare har präglats av ryckighet, ett flertal i s-gruppen i Riksdagen har reagerat, och nu detta. Han säger att han inte har varit medveten om att han har fått 90 000 kronor (nittio tusen) för mycket varje år i bidrag för dubbelt boende och att han ska betala tillbaka, redan idag.

Jag tror att både partiet och Juholt förlorar mycket på det här, dessutom ger socialdemokraternas politiskt ekonomiska rådgivare Tommy Weidelish ett utomordentligt osäkert intryck, en faktor som gör att man faktiskt kan ifrågasätta om partiet har valt rätt parti-
ledning, och i förlängningen – om den har någon chans i ett kommande val 2014. Jag vet inte, men jag tvivlar mer och mer.

Den borgerliga alliansens politik gör att Socialdemokraterna borde kunna klappa till bollen och sedan springa ett frivarv, men jag kan inte minnas något enda partiledarbyte i något parti som har gått lika snett som just socialdemokraternas år 2011. Partiet har tidigare fläckats av tvivelaktigt agerande från ledande medlemmar, så tvivelaktigt att jag inte ens behöver skriva vad jag menar, och nu har man valt en ny partiledare som ena dagen påstår att ingenting annat än höjd a-kassa har varit på tapeten, trots att alla hört det motsatta. Det sker samtidigt som socialdemokratiska ledar-
skribenter högt och tydligt ger uttryck för sin besvikelse i landets största tidning. (forts nedan..)

Då framkommer det att Juholt själv ”inte förstått” att Riksdagens bidrag till boendet bara gällde honom, inte hans sambo. Kan landets blivande statsminister vinna valmanskårens förtroende när alla ser att han, i bästa fall, är en riktig slarver? För tror de att han har varit medveten om det felaktiga bidraget så är loppet kört. Fiffel från politikers sida bidrar bara till politikerförakt, framförallt i ett läge där många av partiets medlemmar och sympatisörer får det allt sämre.

Många har varit inne på besvikelsen efter Juholts tal på socialdemokraternas extrakongress, den besvikelsen parad med svepande formuleringar i frågan om a-kassan, missnöjet inom partiet, och nu skattebetalarnas alltför stora bidrag till Juholts hyra kan leda till att partiet behöver se över om eller hur de ska agera framöver. Och i så fall är det bättre att ta diskussionen 2011 i stället för 2013. Och nu lär han dessutom vara polisanmäld…

it Andra om: , , , , , ab1 ekot svt ex dn1 svd

  26 comments for “Det börjar bli mycket nu Juholt!

Comments are closed.