Tag Archive for Boendebidraget

Bör Juholt avgå nu??

Det är ett faktum att den största delen av svenska media i nuläget uppmärksammar Håkan Juholts försök att tillskansa sig mer pengar i bidrag än vad han har varit berättigad till. Visst har det delvis med medias ägarstruktur att göra, de borgerliga partiernas spindoktorer, men framför allt så beror det på väljarkårens brist på förtroende…

Det börjar bli mycket nu Juholt!

Håkan Juholt började bra, när jag skriver det så tänker jag i första hand på hans tal i den arkitektoniska katastrof som kallas Stockholm Waterfront, ett ideologiskt tal som visade sig bara vara – tom retorik. För sedan kom Juholts och Weidelishs tal om att inte höja a-kassan, något vars bortförklaring förde tankarna till Tage…