Carl Bildts friserade verklighet


Carl Bildt har hävdat ett stort antal gånger att han inte satt i Lundin Petroleums styrelse när de gjorde sina första affärer med Etiopiens styrande, men det visar sig att Carl Bildt antingen är osedvanligt glömsk eller att han far med osanning. Vi som såg honom i Skavlan vet att han var mycket bestämd då han nekade till att ha suttit i företagets styrelse då.

AB: ”Lundin Petroleum undertecknade 2006, innan Bildt avgick ur styrelsen, prospekteringslicenser i Etiopien. Detta framgår enligt Sveriges Radios Ekoredaktion av en niomånadersrapport från bolaget som omfattar händelser mellan januari och september 2006.

Carl Bildt avgick ur styrelsen först den 18 oktober samma år.

Redan 2005 gjorde företaget en undersökning av förutsättningar för att starta verksamhet i Etiopien när det gällde miljö och mänskliga rättigheter, en så kallad CSR-rapport. I ett mejl till Ekoredaktionen skriver företaget:

”Så som för varje land så undersökte Lundin Petroleums ledning CSR-aspekterna av att bedriva verksamhet i Etiopien och styrelsen informerades om detta”.”

Karin Enström (M) ordförande i utrikesutskottet skriver på SvD Brännpunkt att kritiken mot Carl Bildt helt saknar substans. Det tycker jag var ett roligt uttalande, jag vet inte om det vittnar om en särskilt absurd humor från hennes sida eller om hon har något slags kognitiva problem. Det blir faktiskt lite svårt att bemöta uttalandet eftersom jag inte vill delta i någon slags mobbing. Att moderaterna håller på varandra är rätt självklart annars, de gör inte som sossarna som slåss inför öppen ridå.

Annars kan vi konstatera att Persson och Schibbye sitter kvar i Etiopiskt fängelse fram till 1 november till att börja med. Det verkar inte som om landets myndigheter vill behålla det lilla de har av anseende, och det är klart, Sverige har en utrikesminister som antagligen känner sig förhindrad från att agera eftersom han själv är en bidragande orsak till att dessa journalister faktiskt åkte till Etiopien. (forts nedan..)

Visserligen har bägge två begått brott vilket gör att det är rimligt att de får något slags straff, men i deras fall så förefaller det som om att de straffas dubbelt i och med att utrikesministern heter Bildt.

it Andra om: , , , , , , ab1 svd1 sr1 svt ex dn1


6 svar till “Carl Bildts friserade verklighet”

 1. Problemet är att beslut inte fattas vid ett tillfälle utan växer fram. Att fråga ”När fattades beslutet?” är ofta en omöjlig fråga att svara på. Bildt kan mycket väl ha varit med i diskussionerna, men inte när det faktiskt var något kontraktskrivande som skedde med Etiopiska myndigheter eller företag = när affären genomfördes. Styrelsen kanske aldrig fattade ett klart ja/nej beslut. Därför kanske frågan är fel ställd från början.

 2. Sveriges utrikesminister har berikat sig privat, och nu snackar vi om många miljoner, genom sin styrelsepost i ett oljebolag som misstänks för folkrättsbrott.
  Finns kanske skäl att undra om hans engagemang för att få loss de svenska journalister som forskar kring detta.
  Kanske större anledning att kräva papperen på bordet än om en annan politiker möjligen varit vårdslös med sina hyrespapper.

 3. Angående hur journalisterna greps påstås det ju att de blev skottskadade i strid. Möjligt men knappast troligt.
  Alla bilder som vi sett tyder på att de två har ganska identiska lätta skottskador i höger överarm.
  Om de var utvalda mål för en eller två prickskyttar med order att tysta, gripa, men inte döda skulle ekvationen gå ihop.
  Naturligtvis tror jag inte att Sveriges utrikesminister gav dessa order, men någonstans neråt i hierarkin…