Bråttom med ny S-ordförande?

Personligen blev jag överraskad av Mona Sahlin de gånger jag såg och hörde henne under valrörelsen, jag konstaterade att hon är en skicklig talare och att hon klarade sig mycket bra. Men samtidigt vet jag att man inom partiet är missnöjda med henne, man hade inte något alternativ den dagen det var aktuellt att rösta fram den nya partiordföranden eftersom ett par av favoriterna tackat nej till att bli nominerade. Och idag säger Sven-Erik Österberg, socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, att partiet nu måste göra en grundligare analys och förändring än efter valet 2006 om det inte ska tappa fästet och kanske marginaliseras.

Sven-Erik Österberg i Ekot: ”– Vi gjorde inget bra val 2006, och det är klart att gör vi ett val som är nästan fem procent lägre nu, så är det en allvarlig situation och det är en allvarlig signal som vi måste ta på allra största allvar.

Ekot: – Du har sagt att ni bör dra allvarligare konsekvenser än förra gången, vad menar du med det?

– Jag tycker att analysen måste bli djupare, och det är fler stenar som behöver vändas på. Jag menar, hade vi en allvarlig situation 2006, så är den ju inte mindre allvarlig nu, säger Sven-Erik Österberg.”

Själv talade jag med en gammal arbetskamrat som bor i en grannkommun, han har varit aktiv inom (S) i många år och han hävdar bestämt att Mona Sahlin måste ställa sin plats till förfogande, och det omedelbart.

”Oavsett vilka skälen nu är till att Mona misslyckades i valet så kan man inte bortse ifrån att hon delvis är drabbad av sin egen historia. Dessutom finns det en stor risk för att förhållandet i riksdagen leder till en situation där vi kan få nyval med relativt kort varsel, att då vänta med att byta partiledare i två år som någon föreslagit är att utsätta partiet för risken att få ytterligare ett val där vi minskar i storlek, så ett byte måste ske, och det måste ske nu.” (fritt citerat)

Jag är helt klar över att Socialdemokraterna kommer att byta partiledare, men jag har inte tänkt på tidsperspektivet. Men det är givetvis korrekt att den parlamentariska situationen i sig innebär att ett nyval kan vara närmare förestående än vad vi anar, med tanke på det så kanske partiet ska agera snabbt. Att lansera en ny partiordförande går inte på en kafferast, något som möjligen fler partier än (S) ska fundera på?

För övrigt tycker jag
——————————

att tidningarna är fåniga när de skriver om moderaternas försök att snärja Miljöpartiet. Det går inte eftersom (MP) skulle få en svekdebatt på halsen som kanske skulle krossa partiet.

it , , , , , , ab1 LO-t ex1 svd1 dn1 Läs oxo: k&å annarkia pamflett lasse scaber zaramis

  25 comments for “Bråttom med ny S-ordförande?

Comments are closed.