Afghanistan och Media

I ett par dagar i rad så har jag tagit upp den tråd som Mikael Holmström presenterade i Svenska Dagbladet för ett par dagar sedan. Han hävdade att Försvarsmakten mörkade när det gäller informationen om incidenter i Afghanistan och att de endast rapporterade fragmentariskt. Nu ger sig krigsreportern Johanne Hildebrandt in i diskussionen och ger Holmström rätt i sin kritik.

Johanne Hildebrandt i SvD: ”Reportern Mikael Holmström (SvD 7/10) har fullständigt rätt: Det behövs mycket mer information om vad som pågår i Afghanistan. Försvarsmaktens korta notiser om strider och vägbomber ger en summarisk version av verkligheten, vilket också gör att soldaterna frustrerade.

Ett exempel på detta var den rapporteringen om de strider som OMLT utkämpade på vägen mellan Sheberghan och Darzab under sammanlagt sex dagar i juli. Det var förmodligen de hårdaste strider som svenska soldater utkämpat i manna-
minne, men på Försvarsmaktens hemsida kokades det hela ned till två stridstillfällen. Det finns med andra ord ingen tvekan om att den svenska Försvarsmakten kan bli bättre och öppnare.”

En lustig detalj i sammanhanget är att den f.d. journalisten Staffan Dopping aktiverat sig på nätet och försvarat den militära informationsavdelningen, det är lustigt eftersom han själv varit chef för densamma under ett par år. Personligen kan jag inte undgå tanken att Försvars-
makten vill säga emot Holmströms artikel men att de inte vill göra det offentligt, därav Doppings inblandning.

Om det är alltför konspirationsteoretiskt kan jag inte bedöma, men Dopping avstod från att diskutera saken trots att han själv började i denna blogg, han avstod då han som motargument möttes av kritik riktad mot yrkeskåren, en kritik som går ut på att media själva borde gräva fram informationen och rapportera för sina läsare, lyssnare och tittare. Hildebrandt är inne på samma linje, hon skriver att media borde vara tillräckligt intresserade för att sända journalister till landet.

Själv minns jag olika reportage i kvällspressen som ofta toppades av en bild på fotograf och reporter iförda skyddsvästar och hjälm. Som bild betraktat var den utmärkt, hur mycket den hade med verkligheten att göra är mer oklart.

Det dök också upp kommentarer som avsåg visa på försvarets rikliga information, problemet med dessa kommentarer var att informationsgraden hade ökat kraftigt de senaste dagarna, sökte man några månader tillbaka i tiden så var det betydligt glesare, det var inte ens rapporterat varje dag, detta trots att Sverige befinner sig i krig.

Förhoppningsvis leder kritiken till att Försvarsmakten skärper till sin egen rapportering plus att media satsar på att skicka ut folk som kan rapportera från landet, de kan precis som Hildebrandt vara med som inbäddade reportrar. För även om åsikterna går isär om det svenska engagemanget så är vi betjänta av en allsidig rapportering från händelserna. Att rapporteringen varit dålig tiden före valet ser nästan ut som om det var avsiktligt.

Dessutom så står vi inför ett beslut i Riksdagen om vi ska satsa fyra miljarder på att köpa ett antal Black Hawk-
helikoptrar, trots att det sannolikt skulle räcka med en enda om den ska användas som ambulanshelikopter i Mazar-e-Sharif.

it , , , , , , , svd12 dn123 ex ab12

  5 comments for “Afghanistan och Media

Comments are closed.