Valfusket mörkläggs av Moderaterna !

Precis som jag förutspådde i min första artikel om det moderata valfusket så skulle det inte bli den minsta transparens i den utredning som partiet nu låter den högt profilerade, och svindyra, konsultfirman Ernst & Young göra. Resultatet kommer att hemlighållas eftersom ”- det är en del av en regelbrottsutredning som pågår” enligt Stockholmsmoderaternas ordförande Sten Nordin.

Dagens Nyheter: ”Enligt uppgift till DN.se ringer just nu ett flertal moderater på valbar plats i Stockholms stad runt till medlemmar och uppmanar dem att säga att de betalt sin medlemsavgift – trots att de inte gjort det.

Detta sker samtidigt som revisionsfirman Ernst & Young under tisdagen och onsdagen med hjälp av bland annat moderatanställda personer ringer runt för att intervjua drygt 500 medlemmar som blev nya medlemmar i Moderaterna under 2009. Även tolkar har hyrts in för att tala med personer i förorter som Tensta och Rinkeby.

Dessa intervjuer ska sedan ställas mot intervjuer med medlemsvärvare, enligt uppgift till DN.

Trots att Ernst & Young enligt Stockholmsförbundets ordförande Sten Nordin bara har i uppgift att granska om det begått ”regelbrott” när det gäller medlemsvärvningen, så motiverar han beslutet att inte lämna ut röstsiffrorna fördelade på förening med att det ”är en del av underlaget i den regelbrottsutredning som pågår”.”

Därför ringer man nu runt till alla som fått sina medlemsavgifter betalda och uppmanar dessa att ljuga och säga att de själva betalat in medlemsavgiften. Detta visar på en mycket korrupt verksamhet, och det i det parti som innehar flera ledande poster i den svenska regeringen. Reinfeldt själv har varit mycket angelägen att påpeka att ”det är rykten som utreds” och en av moderaternas talesmän skrev redan efter någon timme här på bloggen att mitt rubrikval var fel. Det var inte valfusk utan istället ett regelbrott. Problemet är att media kallar det valfusk, men han trodde kanske att det var lättare att påverka en liten blogg.

Personligen är jag övertygad om att de uppgifter som DN fått fram är korrekta, och då är det moderata samlingspartiet riktigt illa ute. Fuskare har aldrig setts med blida ögon av svenskarna och det hjälper definitivt inte när deras främsta företrädare beklagar och ser ut som en ledsen hund. Jag är övertygad om att det moderata valfusket kommer att synas i kommande opinionsundersökningar, och Reinfeldts tal om rykten kan påverka hans ställning hos väljaropinionen på ett märkbart sätt.

Jag vore dum om jag försökte göra gällande att det inte gläder mig.

intressant Tags : , , , , , , dn12 svd123 ab1 t

  19 comments for “Valfusket mörkläggs av Moderaterna !

 1. Michael
  17 februari, 2010 at 17:13

  Standard, Tystas alltid ner, det är sånt poltiker har utbildad sig till.

  Vända kappan efter vinden och tysta ner sina brott.

  smo en svartklädd Catburgler,, smyger in rånar folket och smyger ut.

  Dom politker som går i pension i förtid har bara blivigt mätta av att stjäla elelr har för taskig karisma.

 2. Kurt
  17 februari, 2010 at 17:35

  Flera jurister konstaterar nu att det förmodligen också har skett brott som åklagare kan åtala för. Och om inte Moderaterna lyckas lägga locket på helt, så kommer det också visa sig att man köpt röster till de allmänna valen 2006, definitivt brottsligt.

  • 17 februari, 2010 at 22:25

   Hon var väl docent i juridik har jag för mig. Men du är professor? :-)

   • Kurt
    18 februari, 2010 at 06:05

    Och Docent Mårten Schultz stödjer i stort sett jur dr. Eva Stenborre i ehnnes uppfattning att det är brottsligt

    http://juridikbloggen.wordpress.com/2010/02/17/straffbart-rostkop/

    • 18 februari, 2010 at 07:27

     Ja det är knappast överraskande. Men moderaternas försvarare tror väl snart att det är en juristernas konspiration och att ingen med doktorshatt i juridik kan hitta i lagboken. Jävla patetiskt är vad det är.

   • 18 februari, 2010 at 07:21

    Försök vara lite mer seriös. Kan du inte bättre så kommer du hamna i spamfiltret. OM du inbillar dig att en kvinna som doktorerat i juridik inte kan tolka lagtext så rekommenderar jag dig att ta av foliehatten, försök istället att möta verkligheten utan dina extremt färgade glasögon!

    • Kuno
     18 februari, 2010 at 12:19

     Jonas överskattar åklagarfrisyren. Varför skulle inte åklagarens tolkning kunna vara lika mycket politiskt färgad eller t.o.m. mer färgad än doktorn i juridiks tolkning?
     Kanske duger det med att bara påstå saker som Jonas gör.
     Anledningen till åklagarens uttalande är med största sannolikhet att åklagaren är aktiv moderat. Då är det väl ingen dålig gissning att det är åklagare med extremt färgade glasögon som läst fel.

     • Christer W
      19 februari, 2010 at 00:54

      Jonas läs brottsbalken Kapitel 20 § 2 punkterna 1 och 2.

     • Kuno
      19 februari, 2010 at 14:56

      Jonas politiska hemvist kan inte påverka Jonas tolkning av lagtexten. Ens politiska hemvist påverkar bara tolkningen av lagtexten om man är sosse.

  • Christer W
   17 februari, 2010 at 22:26

   Brottsbalken 17 kap, §8.

   Den som vid val till allmän befattning eller vid annan utövning av rösträtt i allmänt ärende söker hindra omröstningen eller förvanska dess utgång eller eljest otillbörligen inverka på omröstningen, dömes för otillbörligt verkande vid röstning till böter eller fängelse i högst sex månader.
   Är brottet grovt, skall dömas till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det förövats med våld eller hot om våld eller innefattat missbruk av tjänsteställning.
   Den som mottager, låter åt sig utlova eller begär otillbörlig belöning för att i allmänt ärende rösta på visst sätt eller icke rösta, dömes, om det ej är mutbrott, för tagande av otillbörlig belöning vid röstning till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (1977:10

   Det är bara att konstatera att det som tydligen har skett inom moderaterna är enligt svensk lag brottsligt.

  • Christer W
   17 februari, 2010 at 22:31

   Frågan är om inte Kap 20 §2 är tillämplig också.

   Arbetstagare som, för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, döms för mutbrott till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla, om arbetstagaren begått gärningen innan han erhöll anställningen eller efter det han slutat densamma. Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.
   Vad i första stycket sägs om arbetstagare skall också tillämpas på
   1. ledamot av styrelse, verk, nämnd, kommitté eller annan sådan myndighet som hör till staten eller till kommun, landsting eller kommunalförbund,
   2. den som utövar uppdrag som är reglerat i författning,
   3. den som omfattas av lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. eller annan som fullgör lagstadgad tjänsteplikt,
   4. den som utan att inneha anställning eller uppdrag som nu har sagts utövar myndighet,
   5. den som i annat fall än som avses i 1-4 på grund av förtroendeställning fått till uppgift att för någon annan

   a) sköta en rättslig eller ekonomisk angelägenhet,
   b) genomföra en vetenskaplig eller motsvarande utredning,
   c) självständigt sköta en kvalificerad teknisk uppgift, eller
   d) övervaka utförandet av en sådan uppgift som anges i a, b eller c,

   6. främmande stats minister, ledamot av främmande stats lagstiftande församling eller ledamot av främmande stats organ motsvarande dem som avses i 1,
   7. någon som, utan att inneha anställning eller uppdrag som nu har sagts, utövar främmande stats myndighet eller utländskt skiljemannauppdrag,
   8. ledamot av kontrollorgan, beslutande organ eller parlamentarisk församling i mellanstatlig eller överstatlig organisation där Sverige är medlem, och
   9. domare eller annan funktionär i internationell domstol vars domsrätt Sverige godtar. Lag (2004:785).

  • 18 februari, 2010 at 07:22

   Ja. Moderata funktionärer.

  • Christer W
   18 februari, 2010 at 08:37

   Provvalet avser i sin förlängning att tillsätta kandidater för dessa funktioner.

   1. ledamot av styrelse, verk, nämnd, kommitté eller annan sådan myndighet som hör till staten eller till kommun, landsting eller kommunalförbund,
   2. den som utövar uppdrag som är reglerat i författning,

 3. Cecilia
  17 februari, 2010 at 18:17

  Makt berusar och gör den redan välmående ännu mer beroende…! Usch – detta skall de aldrig klara sig ifrån! Vi minns detta i höst!

 4. Thomas Leitz
  17 februari, 2010 at 20:34

  Kurt Mycket kan man säga om det, och jag tycker det är bra att byken dras fram, men brottsligt är det inte. Dels finns det ingen som helst svensk lag som säger att partier måste utse sina kandidater genom provval, och även när de gör det är det definitivt inte _allmäna_ val, utan begränsat till medlemmarna (det är ju för övrigt det hela affären handlar om…). Partierna får utse sina kandidater på precis vilket sätt de vill – det lägger sig staten inte i.

  Folkpartiet har t.ex. arrangerat om i sina listor istället för att strikt följa valresultatet, och flera partier (S, V) har överhuvudtaget inga provval. Med ditt resonemang skulle det senare vara en statskupp eller diktatur, vilket jag tror det är ganska få som håller med dig om.

  Ingen skulle bli gladare än jag om vi införde lagkrav på demokratiska primärval i Sverige, men då ska det förstås gälla samtliga partier. Så länge vi inte har någon sådan lag får de göra som de vill, men vi kan förstås istället välja att lägga vår röst på något parti som låter sina väljare bestämma.

 5. Kent Karlsson
  17 februari, 2010 at 20:49

  Blir nog svårt för Reinfeldt att använda sitt favorit ord ”fusk” i debatter med oppositionen efter det här! ”Bidragsfusk” och ”fusköverenskommelser” är väl några exempel på ord som kommer att bli svårt för honom att använda sig av!

 6. Pingback: Anton
  • 18 februari, 2010 at 13:22

   Om idioten ifråga är sverigedemokrat vet jag inte, men han klarar inte en vettig debatt i alla fall… :-) Jag blev tvungen att slänga in honom i spamfiltret efter upprepade brott mot netiketten iaf.. (Han svarar inte ens på mail så det är oklart om han i verkligheten är den han utger sig för att vara…)

 7. 18 februari, 2010 at 17:43

  Skall vi leka leken demokrati, så får man allt följa spelreglerna, i annat fall blir man utvisad. :-)

Comments are closed.