IPRED piskar regeringen


[column width=”49%” padding=”2%”]
Nu ska svenska IPRED-lagen prövas mot EU:s data-
lagringsdirektiv i Svea Hovrätt, en utveckling som ska bli mycket intressant. Datalagringsdirektivet är nämligen avsett för allvarlig brottslighet och stadgar att internet-
operatören inte får lämna ut uppgifter till privata aktörer som filmbolag eller deras organisationer, något som är meningen med IPRED-lagen. I praktiken betyder det att EU-direktivet borde ha företräde framför IPRED vilket i så fall är ett beslut som gynnar fildelare. Något som givetvis inte var avsikten från lagstiftarnas sida.

Man kan givetvis spekulera i hur det kommer sig att det kan bli på det sättet, det enda svaret på den frågan som jag kan finna är inkompetensen hos dem som förberedde lag-
stiftningen. För Reinfeldts tal under valrörelsen där han sade att man inte skulle jaga en hel ungdomsgeneration var en medveten lögn och ingenting annat.

Att samma regering tycks sätta krokben för sig själv gång efter annat ses antagligen av de flesta som en sorts mycket

[/column]
[column width=”49%” padding=”0″]ipred

roande underhållningsvåld. Finns det någon minister i den sittande regeringen som inte har gjort åtlöje av sig själv? Tipsa gärna om vem det skulle kunna vara i en kommentar.

intressant Tags : , , , , , , , dn svd ab t
[/column]


3 svar till “IPRED piskar regeringen”

  1. Kanske var Reinfeldt talade sanning när han menade att ”vi ska inte jaga en hel generation fildelare”. Men ”vi” menade han regeringen rent bokstavligt. Det lämnar de till nöjesbranchen. Vi vet ju hur förtjusta de är i att låta privata företag göra jobbet – de är ju mer effektiva heter det. Men framför allt har man ytterligare en aktör att skylla ifrån sig på när man inte själv vill ta ansvaret för sina besluts konsekvenser.

    • Det liggeri tiden att låta andra göra smutsjobbet. USA lät privata företag som Blackwater göra jobb i Irak. I Sverige får nu nöjesbranschens privatarme jaga fildelning…

  2. Mm sverige styrs inte av svenska intressen helt klart.

    Verkar som Usas röst väger tyngre än den egna befolkningens.