Göran Hägglund vill använda medvetslösa i forskning


Själv fick jag direkt tankar på nazisternas läkare, Josef Mengele, då jag läste Ekots rubrik på nätet, tanke nummer två var givetvis – där rök sista procenten stöd för KD.

Hägglund: ” ”Tillåt forskning på medvetslösa människor”

Socialminister Göran Hägglund vill tillåta forskning på medvetslösa personer.

På onsdagen fattade regeringen beslut om den lagändring som krävs för det ska snabbutredas.”

Visst finns det etiska problem förbundna med den sortens forskning som regeringen och Hägglund nu lagstiftar om, om någon av oss råkar ut för en trafikolycka så utgår vi givetvis ifrån att vi blir behandlade utifrån vetenskapliga metoder och med stöd av den forskning som finns, men här avser man att forska på patienter utan deras medgivande, jag ser det som problematiskt minst sagt.

När jag skulle hjärtopereras 1999 så kom en professor och frågade mig om de skulle få testa en ny operations-
metod på mig, jag sade ja till det eftersom jag litade på att de visste vad de pysslade med. Men det känns inte lika enkelt om den medicinska forskningen ska kunna ske utan patientens samtycke

Ekot: ”Om förslaget går igenom kan det bli möjligt att exempelvis testa nya läkemedel på medvetslösa för att de ska kunna få vård som förbättrar deras levnadsförhållanden, även om de inte själva kunnat godkänna det.”

Samma slags tester borde givetvis kunna göras enbart på patienter som godkänt att de ska bli föremål för forskning, kan inte patienten göra det på grund av medvetslöshet så ska det inte få ske. Även om sådan forskning inte sker utifrån godtyckliga bedömningar så kan allmänheten, patienterna, få alla möjliga slags funderingar på grund av förslag som detta.

it Andra om: , , , , , , sr svd dn gp1 ab


9 svar till “Göran Hägglund vill använda medvetslösa i forskning”

 1. Visst skall tillstånd ges av den som utsätts för något. Men jag antar att de fortfarande måste göra en etikansökan på experimenten, om den är borta, ja då är din Mengele association inte lika orimlig.

 2. Är det faktiskt medicin som kan förbättra levnadsförhållandena för en koma-patient ser jag inget problem med det. Det är ju inte helt omöjligt att det kan testas saker som kan väcka patienten också då ju.

  Som Martin Kullberg skriver så får man ju anta att det måste gå igenom alla etik-protokoll dessutom borde man fråga närmaste anhörig också.

  • Om man vänder på påståendet så kanske det inte är lika intressant längre, men fortfarande korrekt.

   ”Om förslaget går igenom kan det bli möjligt att exempelvis testa nya läkemedel på medvetslösa för att de ska kunna få vård som FÖRSÄMRAR deras levnadsförhållanden”

 3. Respektlöst mot en skyddslös patient. Kan dessutom upplevas som ett ultimatum av anhöriga.

 4. Förslaget låter som en beställning från amerikanska läkemedelsindustri. Och bråttom är det också. Har Calle Bildt lovat bort oss nu igen?

 5. Tja, ingenting förvånar längre vad gäller Allianspartierna. De närmar sig fascismen allihop, fast från olika håll.

 6. Nä nu jinge har du hoppat i galen tunna.

  Visst kan det tyckas otäckt att forska på någon som ej har fått ta ställning till forskningen, men å andra sidan är ju det omöjligt om man är i koma, på samma vis som det är omöjligt att ta ställning till organdonation om man är hjärndöd. Men man får ju inte forska hur som helst. Till att börja med måste det finnas en välgrundad hypotes om att forskningen förbättrar eller åtminstone ej skadar patienten. Det finns alltid en medicinsk etisk nämnd som avgör sådant innan man ens får tillstånd att börja experimentet.

  Sedan får vi inte glömma att hela det medicinska kunnandet har byggt på risktagandet hos patienter och försökspersoner. Utan deras mod (eller påtvingade deltagande) skulle vi antagligen fortfarande ägna oss åt åderlåtning, rektallavenemang oc blodiglar.

  Visst ska man i möjligaste mån få vara med och bestämma om deltagande i forskning och utbildning, men jag tycker att man sällan talar om att de som inte ställer upp i en i Sverige etiskt godkännd studie som inte verkar helt uppåt väggarna är OSOLIDARISKA mot sina medmänniskor. De önskar uppenbarligen vård som baseras på andras riskatagande men kan inte tänka sig att ta några risker själva. Ni som vägrar vara med i studier borde fundera ett varv kring Kants kategoriska imperativ.

 7. Jag tycker nog att Jinges liknelse med Mengele är såväl slående som passande. Instämmer även i kommentaren om syfte och ändamål. Vad är det som säger att eventuell forskning skulle användas till ett gott syfte? Det kan precis lika gärna utnyttjas av de krafter som vill städa undan individer som bedöms att ej ha uppnått fullgod kvalitet för att befinna sig i regimens samhålle. Det har hänt förr och kan hända nu liksom i framtiden. Ingen kan väl på allvar tro att dagens människor är godare än gårdagens och att forskning enbart bedrivs av filantropiska skäl?

  Vi, åtminstone de av oss som frekventerar denna blogg, är väl tämligen medvetna om hur samhället bit för bit skadas och monteras ned av nuvarande regim. Kan vi då värkligen oreserverat lita på en nisse som säger sig vilja forska på medvetslösa personer för ett gott syfte? Detta dessutom utan minsta garantier för att eventuella lagändringar inte skulle modifieras till något än mer drastiskt framgent?!

  Huruvida stödet för (kd) minskat eller ej kan nog diskuteras.