Svenska Hackare, Goldberg/Larsson


Boken har underrubriken ”En berättelse från nätets skuggsida”, något som får sägas står för Goldberg och Larssons egen uppfattning. Den skuggsidan anses nämligen vara nätets mest spännande av somliga, som t.ex. den kända men okända gruppen Vuxna Förbannade Hackare och en del andra som förekommer i boken.

Den förra boken som jag läste i genren var Clifford Stolls bok, En hacker i systemet. En dramatisering av en verklig hackerattack som hade vissa poänger som ren underhållning. Goldberg/Larssons bok handlar om de uppgifter de har lyckats få fram om en del hackerattacker och den är bitvis lika underhållande och dessutom påtagligt välskriven.

En lustig detalj i sammanhanget är att den BBS jag själv startade 1983 beskrevs i en bok som ett tillhåll för hackers, något som är helt fel. Det enda var möjligen det faktum att jag hade ett program till Novellservers som gjorde att man kunde skapa en ny superanvändare, men för det krävdes fysisk tillgång till servern, något som bara den normala superan-
vändaren ska ha. Att jag hade det berodde på att jag hjälpte ett antal företag med att sätta upp just novellservers.

Goldberg/Larsson berättar om en del hackerattacker, varav några av dem som blivit mest omskrivna, bland annat den där en svensk 16-åring hackade sig in i NASA och den amerikanska militärens mest hemliga system. En intressant reaktion från min egen sida sett var att jag redan efter femtio-sextio sidor bytte ut de flesta av mina egna lösenord till &fYT4¤,,iIo?¤fqZ8%11 och liknande skapelser. Jag tittade helt enkelt över mina egna rutiner, en god effekt av att läsa en bok.

I boken beskrivs hackerkulturen och en del av de mötes-
platser som nutida hackare har haft. Det rör sig om IRC-
kanaler och grupper på Flashback där man träffas, man berättar också om den hierarki som råder på IRC-kanalen där man bemöts utifrån sina faktiska kunskaper i ämnet. Många är helt anonyma förstås, och i de fall där flickor ägnar sig åt hackande så avslöjar de sällan sitt riktiga namn, och därmed kön, ens för sina vänner.

Boken avslutas med en kortare berättelse om en hackare som begår medvetna dataintrång för att skaffa säljbar information, författarna menar nog att det ändå är rätt sällsynt att de som ägnar sig åt detta gör det av pekuniära skäl, de flesta gör det nog ”for the hell of it” som det heter på utrikiska. Men som sagt, en läsbar bok har det blivit, något som kan komma väl till pass en sommarkväll då utomhusmiljön består av stora tunga regndroppar.

it Andra om: , , , , , , , , Norstedts dn svd ab sr