Vilka är White Helmets? al-Qaidas vän får Right Livelihood-priset. (Also in English)


In English further down.

Jag har här i några artiklar behandlat ”White Helmets” (Vita hjälmarna), mottagare av årets Right Livelihoodpris 24/11. White Helmets var en av favoriterna till Nobels fredspris i år! Så djupt har etik och moral sjunkit i etablissemanget.
Nedan följer ett flygblad som jag tillsammans med andra i föreningen Syriensolidaritet evenemanget till ära ska delge de intresserade. Därefter själva invitationen till prisutdelningen.
I morse intervjuades en representant för ”White Helmets” i radion och beskrev i negativa termer kampen mot al-Nusra i östra Aleppo.

FLYGBLADSTEXT


White Helmets beskrivs officiellt som neutrala men de är de inte alls. De har förbindelser med terroristorganisation al-Nusra (Jabhat Fateh al-Sham) och arbetar bara i terroristkontrollerade områden.

white-helmets-al-qaidaWhite Helmets och al-Qaida

white-helmets-a-no-fly-zone-support_72

Raed Saleh, som leder White Helmets, föreslår en ”flygförbudszon» över Syrien (https://www.whitehelmets.org/), vilket verkligen skulle gynna terroristerna.
White Helmets stöds bl.a. av USA:s utrikesdepartement med 23 miljoner dollar, dvs 200 miljoner kronor och får också stöd av USAID, Storbritanniens Conflict, Stability, and Security Fund , och regeringarna i NATO-länderna Danmark, Nederländerna och Japan.
I sin marknadsföring använder White Helmets falska videor om barn som räddats: (http://www.globalresearch.ca/the-us-uk-financed-white-helmets-humanitarian-organization-fake-syria-child-rescue-videos/5528871).
• Om White Helmets se denna video! https://youtu.be/5k6hSS6xBTw
White Helmets är trots hjälpinsatser främst ett slags alibi för kriget mot Syrien av USA och allierade samt terrorister.
• White Helmets bildades i mars 2013 i Istanbul och leds av James Le Mesurier, en tidigare brittisk militär underrättelseofficer som deltagit i några av de mest tvivelaktiga Natointerventionerna, bland annat i Bosnien och Kosovo, Irak, Libanon och Palestina. Den saknar bakgrund och reell förankring i Syrien.

Vad bör göras?


Bekämpa terrorismen i legalt samarbete med Syriens regering.
• Stöd FN:s fredsplan och låt Syriens befolkning fritt välja sin framtid.
• Upphäv sanktionerna mot Syrien, som starkt bidragit till svält
• Fördöm stödet till terroristorganisationer av USA och allierade, vilket är en huvudorsak till kriget och till massflykten.

• solidaritetsyrien@gmail.com www.syriensolidaritet.se

fss-logga

Andra artiklar om White Helmets.
Vilka är Vita hjälmarna?
White helmets: Ska al Qaidas skyddslingar få Nobels fredspris
Nobelpriskandidaten White Helmets: Fin hjälporganisation eller med på anfallskrig och imperialism?

i Andra om: , ,White Helmets, , Syrien, , , , , , ,

white-helmets-161124-bild

IN ENGLISH


Who are the White Helmets?
White Helmets are describe as neutral but they are not at all. They have links with the terrorist organization al-Nusra (Jabhat Fateh al-Sham) and work only in terrorist-controlled areas.

• Raed Saleh, who heads the White Helmets, suggests a ”no fly zone” over Syria (https://www.whitehelmets.org/), which would benefit the terrorists.
• White Helmets supporters includes the US State Department with $ 23 million, USAID, the UK’s Conflict, Stability, and Security Fund, and the governments of NATO countries Denmark, the Netherlands and Japan.
• In their marketing White Helmets have used fake videos about children rescued: (http://www.globalresearch.ca/the-us-uk-financed-white-helmets-humanitarian-organization-fake-syria-child-rescue-videos / 5528871).
• See this video about the White Helmets see this video! https://youtu.be/5k6hSS6xBTw
• White Helmets is despite providing relief efforts mainly a kind of alibi for war against Syria by the United States, allies and terrorists.
• White Helmets was formed in March 2013 in Istanbul and led by James Le Mesurier, a former British military intelligence officer who participated in some of the most questionable NATO interventions, including in Bosnia, Kosovo, Iraq, Lebanon and Palestine. It lacks the background and real presence in Syria.
• What should be done?
• Combating terrorism in legal cooperation with the Syrian government.
• Support the UN peace plan and let the Syrian people choose their future freely.
• Revoke the sanctions against Syria, which strongly contributes to famine.
• Condemn support to a terrorist organization by the US and allies, which is a major cause of war and mass exodus.


11 svar till “Vilka är White Helmets? al-Qaidas vän får Right Livelihood-priset. (Also in English)”

 1. Uppgifterna att Saleh nekades inresa till USA på grund av visaproblem stämmer inte. Myndigheterna vägra uttala sig. USAID har stött White Helmets med 20 miljoner dollar. Det är okej att Saleh kämpar mot Assad i Syrien men USA vill inte ha in honom i landet. I USA är han terrorist i Syrien en hjälte! Inte första gången USA administrationen visar upp sin dubbelmoral!
  http://europe.newsweek.com/raed-saleh-syrian-civil-defense-denied-entry-us-451637?rm=eu
  http://uk.businessinsider.com/raed-saleh-white-helmets-syria-us-white-helmets-2016-4?r=US&IR=T

 2. Förr kunde UI vara en kunskapskälla för omvärldsintresserade medborgare. Arrangemang som gav en djupare bakgrund än tidningar och TV. Efterhand har UI utvecklats till att bli alltmer borgerligt i Jan Björklunds bombliberala anda, men numera är UIs program extremt smala åsiktsmässigt och kan bara tillfredsställa personer som delar dessa åsikter : http://www.svd.se/om/sakerhetsradet

 3. På Rapport på TV 1 hör jag just reportern Stefan Åsberg rapportera från Aleppo. Han har talat med någon från White Helmets som han anför som bästa tillgängliga källa. Denne rapporterar om hunger och ökade problem i Aleppo. Jag sände honom (opinion@tv.se) i upprördhet och frustration direkt detta mail, jämte flygbladet

  ”Hej!

  Jag hörde nyss ditt reportage från Aleppo, baserad på vittnesmål från White Helmets. Detta är en al-Nusra-associerad organisation, till stor del finansierad av USA:s UD. Se nedan.

  De av Fn, USA och Ryssland terroriststämplade al-Nusra (som förskönande nu kallas rebeller) och invånarna har upprepade gånger senaste månaderna erbjudits fri lejd ut ur staden, ibland under FN:s kontroll. Men de använder mänskliga sköldar (liksom ISIS i Mosul) och få har kommit ut. Bekämpandet av al-Nusra har sanktionerats i FN-ledda förhandlingar. Då vägen funnits till Turkiet eller via vapenvila har tillflöde skett av terrorister skett från Turkiet, vilket förlänger kriget.

  Och dessa terrorister i östra Aleppo beskjuter västra Aleppo.

  Försök att skaffa dig elementär kunskap och rapportera något så när objektivt. Det gör du INTE nu. Du för, kanske omedvetande, ut al-Nusras version.

  Anders Romelsjö, professor emeritus, samhällsdebattör och politisk bloggare (plats 2 i besök bland 800 besöksrankade bloggare i Sverige på http://www.blogtoplist.se/politik)”

 4. Kompletterande uppgifter finns här http://www.globalresearch.ca/fact-sheet-on-syrias-white-helmets/5549760

  The name “Syria Civil Defence” was stolen from the legitimate Syrian organization of the same name. The authentic Syria Civil Defence was founded in 1953 and is a founding member of the International Civil Defense Organization (1958).

  * The name “White Helmets” was inappropriately taken from the legitimate Argentinian relief organization Cascos Blancos / White Helmets. In 2014, Cascos Blancos / White Helmets was honored at the United Nations for 20 years of international humanitarian assistance.

  The Right Livelihood description that “Syria Civil Defence” saved over 60,000 people and “support in the provision of medical services to nearly 7 million people” is untrue. In reality the zones controlled by terrorists in Syria have few civilians remaining. That is why we see “cat” video/media stunts featuring the White Helmets.

  * The NATO White Helmets actually undermine and detract from the work of authentic organizations such as the REAL Syria Civil Defense and Syrian Arab Red Crescent.

  * The recent Neflix movie about the White Helmets is not a documentary; it is a self promotional advertisement. The directors never set foot in Syria. The Syrian video, real or staged, was provided by the White Helmets themselves.

 5. Vid Utrikespolitiska Institutets (UI) möte ”Vita hjälmarna i det syriska infernot” idag (torsdag 24 nov) fick organisationens företrädare svara på flera skarpa frågor.
  Vita hjälmarna, som officiellt kallar sig ”Syriens civilförsvar”, ska i morgon tilldelas Right Livelihood-priset ”för sitt utomordentliga mod, medlidande och humanitära engagemang i räddandet av civila från det syriska inbördeskrigets förstörelse”. Det är första gången som ett Right Livelihood-pris går till en pristagare från Syrien.
  Vid Utrikespolitiska Institutets möte företräddes organisationen av sin chef Raed al Saleh, tolkad av sin PR-chef Farouq Habib. I panelen fanns UI:s företrädare Per Jönsson och Bitte Hammargren. Moderator var UI:s direktör Mats Karlsson.
  Efter att organisationen presenterat sig, inledde Per Jönsson med att be Vita hjälmarna kommentera tre kritiska frågor som ställts i sociala media:
  1. Vita hjälmarna säger sig vara politiskt och religiöst opartisk, men dess finansiering kommer huvudsakligen från USA, Storbritannien och andra Nato-länder. Ser ny detta som ett problem för er trovärdighet?
  2. Varför verkar organisationen bara i terroristkontrollerade områden?
  3. Hur kommenterar ni de videofilmer som tyder på att Vita hjälmarna stöder terroristorganisationen al-Nusra och rent av medverkar i avrättningar av fångar?
  Bitte Hammargren var mer okritisk och citerade ”en bekant” som sagt att Vita hjälmarna är den enda organisation i Syrien som man kan lita på.
  Raed al Saleh gjorde sitt bästa för att framställa Vita hjälmarna som en humanitär och opolitisk organisation, men en fråga från publiken fick honom att tappa fattningen och utbrista i en lång harang mot president Bashar al-Assad, som han påstod var ”fiende till hela det syriska folket” (vilket strider mot såväl valresultat som opinionsmätningar och opartiska bedömare av läget i Syrien).
  Flera frågor från publiken speglade skarp kritik mot Vita hjälmarna och indirekt mot att organisationen belönas med Right Livelihood-priset, men en företrädare för svenska utrikesdepartementet framhöll att Sverige officiellt har en positiv hållning till Vita hjälmarna även om Sverige inte tillhör de länder som hittills stött organisationen.

  • Årets Right Livelihood Pris ges till terrorister

   ”Vita hjälmar”, d v s ISIS i vit klänning, har ertappats fejka ”räddning av civila” i Syrien. Halshugga terroristernas NGO har offentligt bett om ursäkt med hänvisning till ”det var dålig omdöme” då deras senaste teater föreställning avslöjades för vad den är – FALSARIUM i social medier. Årets Right Livelihood Pris ges till terrorister

   https://www.rt.com/viral/368105-syria-white-helmets-mannequin/