Forskare: ”Vi saknar skydd mot USA:s övervakning av oss”


Detta är en artikel i ”Fria Tider”, som jag försöker sätta in i ett sammanhang.Fria tidningen
”Amerikansk rätt ger ett otillräckligt skydd från att EU-medborgares personuppgifter samlas in av USA:s underrättelsetjänster för övervaknings- och datalagringsändamål, enligt en avhandling från Stockholms universitet.
Européer har all anledning att vara upprörda över hur amerikanska myndigheter övervakar dem”, säger forskaren Liane Colonna,

En omfattande mängd personuppgifter om EU-medborgare samlas in av stora transnationella it-företag som Facebook och Google. Denna data kan sedan föras över till de amerikanska underrättelsetjänsterna och analyseras inom ramen för USA:s nationella övervakningsprogram.

I sin avhandling undersöker Liane Colonna tekniken bakom så kallad datamining och utreder några av de problem som tekniken innebär för EU:s rättssystem. Ett sådant problem är att EU:s dataskyddslag kräver att den som tillhandahåller en informationstjänst kan ange ett specifikt, explicit och legitimt syfte med att behandla en individs personuppgifter.
”Med datamining går det inte att i förväg ange ett specifikt syfte med databehandlingen. Själva poängen med datamining är att öppna möjligheten för det oförutsägbara, att kunna ställa frågor vi aldrig tidigare tänkt på att fråga”, säger Colonna i ett pressmeddelande.

Ett annat problem är dataminimeringsprincipen, det vill säga att den som tillhandahåller en informationstjänst inte får samla in mer information än vad som är absolut nödvändigt. Principen är svår att förena med datamining eftersom en förutsättning för datamining är att samla in stora mängder data. Dessutom finns det ett intresse av att lagra uppgifterna under en lång tid eftersom nyttan med datamining är oförutsägbar och kan växa med tiden.

I en annan del av avhandlingen jämför Colonna det juridiska ramverk som reglerar övervakning i Sverige och USA. Hon drar slutsatsen att EU-medborgare har bristande rättigheter gällande den information som samlas in om dem, särskilt i jämförelse med amerikaner. Även om EU-medborgare kunde förlita sig på samma integritetsskydd som tillförsäkras amerikanska medborgare enligt amerikansk rätt och hade samma möjligheter att hävda dessa rättigheter, skulle många av dessa bestämmelser ändå vara helt otillräckliga ur ett europeiskt perspektiv.

”Det handlar inte om att kasta sten i glashus. Européer har all anledning i världen att uppröras över hur amerikanska myndigheter övervakar dem. Europakonventionen utgör ett mycket starkt skydd för personuppgifter, även när den nationella säkerheten står på spel”, säger Liane Colonna.

Hon har ett antal förslag för hur den personliga integriteten kan stärkas inom EU samt även i förhållande till andra jurisdiktioner. Reglerna för dataöverföring och inom ramen för aktuellt rättssystem måste förtydligas. Vidare pekar hon på att det är svårt för en enskild jurisdiktion att genomdriva dataskyddslagar i en värld där globalisering och teknisk utveckling pågår i en rasande takt.

”Den mest effektiva lösningen vore kanske att anta en internationell konvention om övervakning”, säger Liane Colonna.

Detta får mig (Anders) att ge exempel på att en omfattande integritetshotande övervakning sker av oss.
Detta har diskuterats i flera artiklar tidigare här. Utdrag från ett par artiklar följer.
I. Den ledande svenska PC-tidningen ”PC för alla” publicerade i februari 2015 en artikel med titeln ”NSA spionerade på hårddiskar redan för 20 år sedan”. Obama leder världens största cyberattack PC för alla skrev ”Enligt en rapport från säkerhetsföretaget
Kaspersky Lab har NSA lagt in spionkod i hårddiskar sedan upp till två decennier tillbaka. Kaspersky Lab har publicerat en rapport som hävdar att NSA har smittat styrprogramvaran i hårddiskar med kod som gjort det möjligt att ta kontroll och avlyssna datorer. Enligt Kaspersky har det pågått i minst 14 år, möjligtvis ända upp till 20 år tillbaka.

NSA ska haft tillgång till styrprogramvaran hos alla de större hårddisktillverkarna, inklusive Seagate, Western Digital, IBM, Maxtor, Toshiba och Samsung. Den skadliga koden som kallas nls_933w.dll ska enligt Kaspersky Lab finnas kvar efter att en hårddisk raderats och kan sedan smitta en dator när ett operativsystem installeras igen.
Uppgifterna överraskar inte.

II. Obama – NSA:s övervakning fortsätter 18/1 2014 med titeln hämtas:

* Enligt en artikel i New York Times 15/1 2014 har NSA implanterat programvara i nästan 100.000 datorer runt om i världen. Därmed kan USA övervaka dessa datorer och skapar en digital motorväg för cyberattacker. NSA har i allt högre grad använt sig av en hemlig teknik som gör det möjligt att gå in och ändra data i datorer, sedan åtminstone år 2008.
NSA -datastölder 0115-for-webNSA-720_size
Bilden: 1:Liten mottagare dolt i USB-minnet till avlyssnad dator 23:Data från viktig dator förs tillbaka till NSA 4:Överförande av datavirus och cyberattacker från USA:s regering via NSA.
* Denna radiofrekvensteknik gör det möjligt för USA:s regering via NSA att komma in i datorer som motståndare och företag har försökt att göra ogenomträngliga för spioneri och cyberattacker. I de flesta fall sätts hårdvaran in av en spion, en tillverkare eller en ovetande användare.

III. I De spionerar på dig också via internet har jag publicerat en översatt artikel av Gleen Greenwald som engagerat sig i Snowdens situation. Utdrag nedan:

Av Snowdens arkiv framgår hur västerländska underrättelsetjänster försöker manipulera och styra diskussionerna på internet med extrema metoder för bedrägeri och ryktesförstörelse, däribland Storbritanniens spionorganisation GCHQ enligt hemligstämplade dokument från GCHQ:s tidigare hemlig enhet, JTRIG (Joint Threat Research Intelligence Group). Det sker en övervakning av YouTube och bloggar, en inriktning på Anonymitet med precis samma DDoS attacker som man anklagar ”hacktivister” att använda, användning av ”honungsfällor” (honey traps) (man lockar in människor i komprometterande situationer med hjälp av sex) och destruktiva virus. Dessa spionorganisationer försöker att styra, infiltrera och manipulera internet och därmed äventyra integriteten på själva internet.

Två viktiga metoder i JTRIG är (1) att ”placera” alla slags falska material på Internet i syfte att förstöra en persons anseende och (2) att använda tekniker för att manipulera diskursen (”dagordningen”) på nätet och aktiviteter för att få de resultat som JTRIG önskvärda. För att se hur extrema dessa program är kan man betrakta den taktik som de skryter om att använda för att uppnå dessa mål: ”falska flagg-operationer” (man publicerar material på Internet och påstår att det kommer från dig eller någon annan), falska offer-blogginlägg (låtsas vara ett offer för den person vars rykte man vill förstöra), och genom att publicera ”negativ information” på olika fora. Här några exempel på metoder från det senaste GCHQ dokumentet:
Obama & Cameron untitled
”Målen” för detta svek och ryktes-förstörelse sträcker sig långt till fientliga nationer och deras ledare, militära myndigheter och underrättelsetjänster. Faktum är att diskussionen om dessa tekniker sker i samband med att man använder dem i stället för ”traditionell brottsbekämpning” mot personer misstänkta för vanliga brott eller mer allmänt mot de som använder online- protest aktiviteter för politiska syften. Spionbyrån vet att den ”tänjer på gränserna” med hjälp av ”cyber offensiva” tekniker mot människor som inte har något att göra med terrorism eller nationellt säkerhet.

Man kan på detta sätt kan tillskriva politiska aktivister brott som de inte begått och att man kan förstöra deras rykte även om deras handlingar inte har någon tänkbar koppling till terrorism eller utgör något hot mot nationell säkerhet.

Juridikprofessorn Cass Sunstein vid Harvard, rådgivare till Obama föreslog att man kunde sända in hemliga agenter i ”chattrum, online-sociala nätverk, eller till och med i riktiga grupper” som sprider det som han uppfattar som skadliga ”konspirationsteorier” om regeringen. Sunstein utsågs nyligen av Obama till medlem av en granskningspanel för NSA som tillsatts av Vita huset.

Dessa GCHQ dokument är de första som visar att en viktig västerländsk regering använder mycket kontroversiella metoder för att sprida bedrägeri på nätet och skada människors anseende. Enligt den taktiken sprider alltså staten medvetet lögner på internet och tar del av e-post till människors familjer och vänner. Vem kan lita på en sådan regering?

Dessa myndigheters vägran att ”kommentera underrättelsefrågor” medför att ”whistleblowing” är så viktig och i allmänhetens intresse. Påståenden om att myndigheter infiltrerar grupper och deltar i ”false flag operationer” för att misskreditera målen avfärdas ofta som konspirationsteorier, men dessa dokument lämnar ingen tvekan om att de gör just detta.
Frihetsgudinna gråter bild

Vilken motivering finns för att myndigheter riktar dessa metoder i hemlighet mot människor – som inte har åtalats för något brott – för att förstöra deras rykte, för att infiltrera politiska grupper på internet, och för att utveckla tekniker för att manipulera samtal på nätet? *Denna policy av ett land som talar om frihet begränsar friheten och minskar yttrandefriheten

i Andra om: , ,, , , ,
, ,, , , , , ,, , , , , ,

Glenn Greenwald/a> Fox-intervju av Greenwald DN 11/3Christian Engström


6 svar till “Forskare: ”Vi saknar skydd mot USA:s övervakning av oss””

 1. Anders!
  Blanda inte ihop Fria tider med Fria tidningen! Fria tider är en extrem SD-anknuten sajt/tidning, medan Fria tidningen är en kooperativ vänstertidning, som jag själv prenumererar på. Alla texter hos Fria tider får tas med en rejäl nypa salt. Annars kan man hamna i samma knipa som Amineh Kakabave gjorde nyligen. Visst är det sant att Sverige saknar skydd mot USAs övervakning, speciellt som vi är helt inbäddade i USAs krigspropaganda, dvs Sveriges officiella bild av världsläget är totalt samordnat med USAs. Därmed finns förstås inga behov att skydda oss från USAs övervakning – vi har helt enkelt inget att dölja för USA.
  Citerar här delar av min insändare i Flamman 12 maj med rubriken ”Feministisk säkerhetspolitik på USAs villkor”:
  ”Dagens officiella säkerhetspolitik utgår ifrån att Sveriges och USAs intressen är identiska. Det intima samarbetet med USA sträcker sig från det aktuella värdlandsavtalet, som ger USA/Nato rätt att efter en enkel regeringsinbjudan stationera trupper och vapen, inklusive kärnvapen, på svenskt område, till ett helt USA-styrt psykologiskt försvar. Försvarsminister Peter Hultqvist har beslutat att Sverige ska bädda in sig i Nato Stratcom, Natos propagandacentral. Och hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap gör senioranalytiker Fredrik Konnander ingen hemlighet av att han är utbildad i Fort Bragg, ”en av USAs största militära installationer i världen” enligt Wikipedia och centrum för utbildning av personal för Psyop, psykologiska operationer, dvs USAs psykologiska krigföring. Myndighetens uppgift är idag helt inriktad på att skydda oss mot den tydligen oerhört farliga och skickliga ryska propagandan, som sprider nättroll och andra lögner via svenska medlöpare som DN kallar ”Putins svenska brigad”.
  I år fyller Tryckfrihetsförordningen 250. Men åsiktsfriheten är beskuren. Allt som sägs från det officiella USA är sanning och ifrågasätts bara om man tillhör Putins svenska medlöpare, medan ryska utsagor alltid är listig desinformation som svensk offentlighet måste skyddas ifrån. Till rysk desinformation räknas exempelvis den aktuella franska dokumentären om Ukraina ”Revolutionens mörka sida” som inte får sändas av SVT. Det finns censur och censur. Den liberala censuren i en västerländsk demokrati är förstås av en finare sort? Feministisk säkerhetspolitik?”
  Slut citat. Dokumentären har nu sänts efter starka protester.

  • Tack för upplysningen Britta. Jag tog miste om tidningen. Artikeln baseras dock väsentligen på en intervju med en forskare som skrivit en avhandling om ämnet. Din insändare i Flamman var utmärkt, som vanligt.

  • Och efter dokumentären följde en lång beskäftig extra analys som det aldrig gör med brittisk och amerikansk propaganda.

 2. EP Amelia Andersdotter kritiserar i en debatt inlägg på Dagens juridik, regeringens behandling av

  – Proposition 2015/16:96 om informationsutbyte med USA och
  – Proposition 2015/16:167 om informationsutbyte vid samverkan mot organiserad brottslighet,

  som förbiser den europeiska rättsutvecklingen om skydd för privatpersoners privatliv och data.

  ”I prop. 2015/16:96 har regeringen, trots EU-domstolens avgörande i Schrems-målet i oktober 2015, bortsett ifrån att USA inte har tillräckliga överprövningsmöjligheter för enskilda från Sverige.

  I prop. 2015/16:167 har regeringen förbisett det nya direktivet för dataskydd inom ramen för de brottsbekämpande myndigheternas verksamheter, trots att regeringen själv givit klartecken för det nya direktivet så sent som i december 2015 och tillsatt en utredning om dess införlivande i svensk rätt så sent som i mars 2016.

  Både Advokatsamfundet och Datainspektionen uppges vara kritiska mot att regeringen gasar på i färden mot mer informationsutbyte. Regeringens bemötande av kritiken kan sammanfattas med ”chillax”.

  Om regeringen inte vill följa de europeiska bestämmelserna den varit med och tagit fram och heller inte vill rätta sig efter EU-domstolen, då bör den i första hand se till att Sverige går ur Europeiska unionen.

  I samband med att regeringen valde att ge EU denna nya kompetens, föll skyddet av personuppgifter i brottsbekämpande myndigheterna också under EU:s stadga för mänskliga rättigheter. Hur påverkar artikel 7 och 8 i stadgan privatpersoners rättigheter i de här förslagen?

  Det europeiska samarbetet bygger på att även svenska regeringen tar ansvar för de gemensamma reglerna och den svenska demokratiska stabiliteten bygger på att regeringen står upp för sådana rättigheter som den säger att den gör.”
  http://www.dagensjuridik.se/2016/05/debatt-amelia-andersdotter-I

 3. ” Den skadliga koden som kallas nls_933w.dll”. Det förutsätter i alla fall ett windowssystem eftersom dessa använder dll=biblioteksfiler.

  En sökning på nätet klarlade dess natur. https://threatpost.com/inside-nls_933w-dll-the-equation-apt-persistence-module/111128/

  Själv hittade jag på ett windossystem exakt samma ”fel” på en hårddiskpartion som kopierats från en gammal till en ny hårddisk. Där ett område på samma ställe återigen uppträdde som skadat, vilket ju av avancerade programmerare innebär att gömma skadlig kod genom att flagga den delen av hårddisken som fysiskt skadat område. Bra avancerad kod kan alltså få hårddiskens mjuk/hårdvara att läsa därifrån på explicita kommandon medan det för operativsystemet i stort, är ett nogo område.

  Att kopiera en partition är alltså att flytta data, sektor för sektor från en hårddisk till en annan. Då följer inte de fysiska skadorna med…Vilket ju sektorer med fysiska skador utgör. Medan däremot en ”mjuk skada” inducerad av avancerad kod alltså gör det.

  Analysprogrammen för hårddiskar måste alltså genom avancerad kodning också dessa luras att just detta område är ”skadat” irreparabelt.

  Att installera linux istället gjorde iaf disken fullständigt användbar igen. Tyvärr anstränger sig säkert de ansvariga för att göra bakdörrar även där, men så länge en betydande del av världen tror och litar på m-soft i sina system installerade hos regeringar, korporationer, varuhallar och företag har kodarna inte särskilt mycket att oroa sig för.

 4. ”det som han uppfattar som skadliga ”konspirationsteorier” om regeringen.”…

  Om muslimen Obama skulle visa sig vara CIA-agenten Tim Osman, Usama bin Laden, efter några dna-prov av oberoende forskare så skulle givetvis den konspirationsteorin kunna ”uppfattas” som både skadlig och nyttig beroende på resultatet av dna-provet och vem som lägger värdeomdömet.

  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/11/11/obama-ar-usama-dubbelt-fejkad-usama-bin-laden-historia/