Varför lever tusentals ”våldsbejakande islamister” i Sverige i dag?


Ja, den frågan reste jag i ett blogginlägg för exakt ett år sedan. Och den är minst lika aktuell idag, tyvärr.
Därför ny publicering .

”SÄPO-chefen Anders Thornberg rapporterar ”Tusentals våldsbejakande islamister lever i Sverige i dag, enligt Säpos nya bedömning. En kraftig ökning på bara några år uppger nyhetsbyrån TT.
Ökningen de senaste åren har varit explosionsartad. Framför allt handlar det om våldsbejakande islamistiska extremister. År 2010 bedömde Säkerhetspolisen i en rapport att det fanns omkring 200. Vi har aldrig sett något liknande i den omfattningen förut, säger Säkerhetspolischef Anders Thornberg i en TT-intervju.”
Sveriges Radio

* Jag utgår nu från att uppgifterna från SÄPO är tillförlitliga, fast jag undrar över vilka källor de har och hur de har bedömts.

* Detta kan förklaras bl.a. av Sveriges mångåriga tafatta och naiva policy mot kända och misstänkta extremister, stödet till USA:s politik som göder extremism (enligt Obama,Biden, Trump m.fl.) och till Saudiarabien med vapen.

Och inte bara där – även i Filippinerna och Indonesien. Detta behandlas i kommande blogginlägg.

Den allmänna bakgrunden

är den kraftiga tillväxten av terroristorganisationer sedan USA inledde som olagliga krig mot Irak 2003, sedan sönderslagningen 2011 av Afrikas mest välmående land Libyen, varifrån många terrorister kommer och sedan kriget mot Syrien via ombud och enligt Pentagonplaner från 2001. Även auktoritativa USA-källor bekräftar USA:s ledande roll.
Stockholm terrordåd 1
1. I en intervju i TV-programmet Democracy Now i mars 2007 uppgav förre NATO-ÖB och presidentkandidaten general Wesley Clark att han hösten 2001 fick se Pentagondokument som visade att USA planerade att destabilisera bl.a. Syrien, Irak och Libyen Democracy Now

2. Pulitzerprisvinnaren Seymour Hersh uppgav detsamma i artikeln ”The Redirection” i the New Yorker 2006 och påtalade USA:s ändrade politik som innebar stöd till sunni och i praktiken även till al-Qaida.
3. 1 april 2012 beslöt USA och drygt 70 andra stater (”Syriens vänner”) att stödja det splittrade Syriska nationella rådet med vapen och med motsvarande 130–140 miljoner svenska kronor, med den största summan från USA. Är inte detta en olaglig intervention?
Hillary Clinton 160512
4. Hillary Clinton medgav i februari att USA liksom al-Qaida arbetade för att störta Assads regering.
5. New York Times har 4/8 2012 rapporterat att Turkiet, Saudiarabien och Qatar, tillhandahåller vapen, med hjälp av tjänstemän från CIA som tränar och tar emot rebeller och arbetar med tjänstemän i utrikesdepartementet.
6. I en artikel 24/3 2013 skriver New York ”Med hjälp från CIA har arabiska regeringar och Turkiet kraftigt ökat det militära stödet till Syriens opposition och upprättat en hemlig luftbro av vapen och utrustning för upproret mot al-Assad, enligt uppgifter från flygtrafik, intervjuer med tjänstemän i flera länder och uppgifter från rebelledare.”
7. DN återgav 13/5 2015 en intervju med president Obama i den Londonbaserade arabiskspråkiga tidningen Asharq al-Awsat. Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak”.
8. I ett tal till studenter i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att ISIS är en skapelse av USA:s allierade.”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad.Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates”.
9. I en intervju våren 2015 uppger pensionerade generallöjtnant Michael Flynn, en tid Donald Trumps säkerhetspolitiske rådgivare, att USA:s administration medvetet “släppt fram” Al Qaeda och ISIS i Syrien och Irak. Michael Flynn är före detta chef för amerikanska Defense Intelligence Agency (DIA). Han bekräftar äktheten av en rapport från DIA från augusti 2012 som visar att USA:s ledning redan då visste att den syriska oppositionen tagit en sekteristisk riktning. Obama, Biden, USA-general: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
10. Förre presidentkandidaten och f.d. militäre NATO-chefen Wesley Clark menar live i CNN våren 2015 att ISIS är skapad och finansierad av ”våra närmaste allierade.”
11. Sputniknews rapporterar 7/12 ”Outgoing US President Barack Obama has acknowledged his country’s role in the emergence of Daesh, echoing opinions earlier voiced by Syrian President Bashar Assad and even by his successor in the White House, Donald Trump. “In shaping our response [to Daesh], we refused to repeat some of the mistakes of the 2003 invasion [of Iraq] that have helped to give rise to the organization that became ISIL in the first place,” Obama said during a major speech on the fight against terrorism at MacDill Air Force base in Florida on Tuesday.” Sputnik News
12. Business Insider skrev hösten 2015 ”Since 2013, the CIA has been training and equipping various moderate rebel elements in the Syrian civil war in an effort to undermine the regime of Syrian President Bashar al-Assad and force him to the negotiating table. Among the range of munitions and supplies that the CIA has funneled to the various brigades of the Free Syrian Army and other moderate groups through Saudi Arabia, Jordan, and Turkey are TOW anti-tank missiles.”Business Insider
13 Förra utrikesministern Hillary Clinton kände till stödet till ISIS Clintons e-mail och Patrick Cockburn i CounterpunchI ett e-mail i augusti 2014 skrev Hillary Clinton ”“While this military/para-military operation is moving forward, we need to use our diplomatic and more traditional intelligence assets to bring pressure on the governments of Qatar and Saudi Arabia, which are providing clandestine financial and logistic support to ISIL [Isis] and other radical Sunni groups in the region” .
isis-toyota-trucks
14. Medlemmen i USA:s kongress Tulsi Gabbard (Demokraterna)har protesterat mot USA:s stöd till terroristorganisationer. https://youtu.be/_qdf2WH4g9k
15. I december 2016 beslöt USA att satsa ytterligare 300 miljoner dollar på att beväpna terroristorganisationer. Syrienexperter hävdar sedan länge att rebellerna domineras av terrorister, att ”Fria Syriska Armén”, som sedan länge har försvagats samarbetar med terroristorganisationer.
al-nusraal-Nusra
16. USA föredrar ISIS framför Syriens folkvalde president enligt förre utrikesministern John Kerry. Ljudupptagning visar att USA föredrog ISIS framför Syriens folkvalde president

Det finns specifika svenska förhållanden.


Sverige tog emot väldigt många flyktingar de senaste 10 åren innan man ändrade politik. Många av de nyanlända, inte minst unga män, har inte kunnat integreras och unga män från nu närmast Afghanistan löper stor risk att utvisas. Mellan åren 2006 och 2016 invandrade 1 230 017 personer (brutto) till Sverige, vilket ökade befolkningen med ungefär 13 %. År 2016 invandrade drygt 51 000 personer från Syrien. SCB statistikÅren 2014-2016 kom över 400 000 personer. Det är väl ganska självklart att en del av dessa var terroristanhängare innan de kom, medan andra blev det under suboptimala omhändertagandeformer i en mycket pressad mottagningssituation, underlättat av kontakt med terroristsympatisörer.
* Antalet utsatta områden har ökat från 15 till 23 i en period som utvecklas mot högkonjunktur enligt en rapport från polisens Nationella operativa avdelning.
Områdena är utsatta för social oro, gängkriminalitet, narkotikahandel, religiös extremism och ett parallellsamhälle med egen rättsskipning där förtroendet för polisen och sociala myndigheter är lågt. Partier ropar på fler poliser men det räcker inte alls. Det handlar också att förbättra samarbetet mellan olika sociala myndigheter och organisationer, vilket försämrats enligt för mig trovärdiga observatörer. DN:
Den erfarne förre socialläkaren Jan Halldin skriver ”Stärkta polisresurser räcker inte. Många invånare i de utsatta områdena har problem med ekonomi, dålig hälsa och avstår ofta från att söka både sjukvård och tandvård. För att nå en ökad integration i utsatta områden är det nödvändigt att satsa på samverkande sociala och medicinska insatser. För att komma tillrätta med skjutningar, bilbränder och annan kriminalitet i utsatta områden i våra storstäder satsas i dag på förstärkta polisresurser. Det är i och för sig bra men det behövs också andra mer långsiktiga åtgärder för att komma åt bakomliggande sociala och medicinska problem. Utsatta områden kännetecknas av en stor andel utrikes födda. Arbetslösheten är hög inte minst bland ungdomar. Många invånare har problem med ekonomi, dålig hälsa och avstår ofta från att söka både sjukvård och tandvård.
För att nå en ökad integration i utsatta områden är det nödvändigt att satsa på samverkande sociala och medicinska insatser”.
DN: Socialmedicinska team
Svt: ”267 personer från Sverige gick med i terrornätverk i Irak och Syrien mellan mitten av 2012 och 2016. De flesta är unga män från socialt utsatta områden. 49 har blivit dödade i striderna och drygt hundra återvänt till Sverige, enligt en rapport från Försvarshögskolan.” Svt 14/6
* Men observera: Många, ja kanske de flesta anhängare av terroristgrupper som al-Nusra i Sverige kan vara svenska medborgare från födseln. Vi vet inte
Vidare har vi en ekonomi som domineras av kapitalism. Vinstintresset går före en human arbetsmarknadspolitik för flyktingar, andra invandrare utan jobb och svenska arbetslösa. I en socialistisk stat med produktionsmedlen under samhällelig kontroll är det mycket lättare att organisera en produktion med låg arbetslöshet.
Vidare har Sverige en mycket liberal politik mot de omkring hundratals terrorister som stridit för ISIS, al-Qaida och sedan återvänt. De åtalas inte för sin terrorism och information om dem får inte utbytas mellan myndigheterna. I motsats till i flera andra länder.

Så naivt! Så bra för terroristerna!

Vad bör göras?
1. Regeringen bör skarpt protestera mot den terroristbefrämjande utrikespolitik som USA & allierade bedriver i Syrien.
2. Sverige måste som alliansfri stat utnyttja sin plats i Säkerhetsrådet och med kraft kritisera och ta avstånd från USA:s krigspolitik och försvara FN:s våldsförbud!
3. Tydligt stöd till Syrien, främste kämpen mot den beväpnande terrorismen på marken.
4. Ändra lagen så att återvändande terrorister lagförs, åtalas och utvisas.
5. Främja integrationen av invandrare. Om staten tar tillbaka privatiseringar och får kontroll över en större del av arbetsmarknaden underlättas detta.

Glöm inte terroristdådet i Stockholm i början av april och det misstänkta terroristdådet med gas i Syrien vid samma tidpunkt!

Stockholm terrordåd 1

i Andra om: , , , , , , , , ,, , ,


21 svar till “Varför lever tusentals ”våldsbejakande islamister” i Sverige i dag?”

 1. Citat ur AB-artikel idag: Svenska Afghanistankommittén menar också att deportationer, både från grannländer och från Europa, bidrar till att förvärra ett redan instabilt säkerhetsläge.
  – Det stora antalet återvändande har påverkat tillgången till utbildning, sjukvård och arbete. Vi ser att inkomsterna sjunker från redan låga nivåer för det är oerhört svårt att hitta någon form av inkomst om man inte redan är etablerad. Och ett stort antal arbetslösa påverkar säkerhetsutvecklingen negativt.

 2. ’Men observera: Många, ja kanske de flesta anhängare av terroristgrupper … Vi vet inte’
  De flesta flyktingarna är genuina flyktingar från krig och konflikter och är inte terrorister. De flesta muslimer som lever i våra utsatta förorter är inte terrorister. Och det där med ’Vi vet inte’ spär endast på misstänksamheten mot flyktingar och invandrare. Ingen fakta alls.
  Punkt fyra på vad som bör göras: Du nämner utvisas – men till var när deras länder ligger i ruiner? Och dessutom är det svårt att säkerställa var någonstans flyktingarna kommer ifrån. Det kan vara flyktingar som flytt Afghanistan och sedan levt ett antal år i Iran eller Irak (kanske även fått barn i dessa länder) och sedan därefter flytt till Sverige eller Europa. Det kan även vara så att flyktingarna själva inte vet i vilket land de tillhör – endast i vilken klan och område de tillhöra. Det är inte så enkelt att utvisa som du och Martin Gustafsson framhåller.

  • Svt skrev 14/6: 267 personer från Sverige gick med i terrornätverk i Irak och Syrien mellan mitten av 2012 och 2016. De flesta är unga män från socialt utsatta områden. 49 har blivit dödade i striderna och drygt hundra återvänt till Sverige, enligt en rapport från Försvarshögskolan. (https://www.svt.se/nyheter/inrikes/is-rapport). Jag skriver ”Men observera: Många, ja kanske de flesta anhängare av terroristgrupper som al-Nusra i Sverige kan vara svenska medborgare från födseln. Vi vet inte.” Vi vet faktiskt inte, eller hur? Skulle gissa att de flesta vuxit upp i ”socialt utsatta områden”. Jag försöker lyfta fram betydelsen av sociala faktorer och av kapitalismen som system.
   Utvisas: T.ex. en medborgare från Libyen, som bor i Sverige, och stridit för ISIS bör väl utvisas eller hur?. ISIS är en terroristorganisation. Man kan hävda att CIA också är det på basis av utförliga fakta i blogginlägg, men än är vi inte där. Jag förstår att svårigheter finns – men vi ska inte tillåta terrorister (som strider i USA-imperialismens intresse).

   • Men till var någonstans om det bevisligen terroristen har kastat passet eller om själv inte har någon aning om vilket land han/hon tillhör? Vi kan ju inte bara kasta ut dom till det närmaste grannlandet.

    • Hemskt vad du alltid försvarar terrorister Kerstin. Alla som stödjer IS, Al Nusra, Boko Haram, Al Shabaab, Hamas och liknande terrorgrupper hör inte hemma i Sverige. Vi ska INTE betala deras försörjning och skydda såna mördare. Like lite som vi ska stödja USA’s och EU/NATO’s olagliga krig som producerar en massa flyktingar. Märkligt att USA bombade Afghanistan när de flesta terrorister i attacken mot World Trade Center var saudier. Allt började med Bill Clinton och hans stöd till radikala muslimer. Hans stöd till islamisterna i Bosnien lade den verkliga grunden till Al Qaida. Bush senior och junior fortsatte i samma fotspår. Obama och Hillary omgav sig med rådgivare från CAIR, Muslimska Brödraskapets amerikanska gren. Tar Löfven och 7-klövern sina order från Saudi och MB. Till sin hjälp har de svenska feminister och extremvänstern. Bakom sig har MB också bankirerna som tror att de satsar pa en vinnande häst. Vänstern idag stödjer alltså kapitalet och Muslimska Brödraskapet som vill lagga under sig hela världen i ett enda stort kalifat. Tragikomiskt.

     • Vänstern stödjer inte kapitalet och MB. Ledningen för S stödjer Kapitalet, men de tillhör inte vänstern enligt min mening. Det finns förstås olika uppfattningar om vad som ”Vänstern”.

     • Du kanske vill att Danmark, Norge, Tyskland ska ta hand om den dömda? Jag tror inte att ett sådant beslut skulle vara så populärt om vi skickade dömda terrorister till våra grannländer.
      Eller menar du att vi USA ska internera dom dömda terroristerna i sådana interneringsläger som det finns runt om i vår värld där de utsätts för systematisk tortyr?

      • Sverige ska inte skydda och försörja terrorister, massmördare och våldtäktsmän! Punkt slut! Hur kan du försvara sånt?

       • Nej, så varför gör dom det då? Fem människor mördades vid Ådalen av svensk militär som stod under polismans befäl. Men ingen dömdes eller ens arresterades någonsin för dådet.
        Lika många dog när attentatet mot Norrskensflamman ägde rum. Vid första instans åtalades dom skyldiga men dömdes för att enbart betala ut skadestånd. Men inte ens det skedde. Offren förnekades skadestånd. Domen överklagades och hovrätten dömde terroristerna till mycket låga straff, mellan sju och två år. Med tanke på att dåtidens rättsskipning och dagens var detta enormt låga straff.
        För några år sedan attackerades terrorister syndikalisternas lokal i Gbg. Men ingen åtalades.
        Du menar kanske att Sverige ska göra som dom gjorde på 40-talet när dom internerade socialister och kommunister?
        https://sv.wikipedia.org/wiki/Interneringsläger_i_Sverige_under_andra_världskriget

        Väst anklagade Stalin och andra sovjetiska kommunistledare när de spärrade in terrorister, massmördare och våldtäktsmän i Gulag. Jag tror att du då hade samma åsikt som väst. Så vad har förändrats? Är kommunistiska ’brott’ värre än dom som USA idag utför? De t o m tar ifrån barnen från föräldrarna och spärrar in dom i interneringsläger. Rena rama ’Handsmade Tale’ (om du nu känner till den utmärkta TV-serien som just nu går på söndagarna)! Är de barnen också terrorister som behöver spärras in?

        • Adalen? Vad har det med att skydda IS-mordare och terrorister att gora? Hur ar du funtad som forsvarar sana vidriga avarter till manniskor?

         • Det kvittar väl vem som mördar människor – nazister, fascister, paleokonservativa, IS och m fl har samma våldsbejakande odemokratiska ideologi.
          Mord är mord, våldtäkt är våldtäkt – oavsett vem som utför handlingen!
          Det finns inga etniska grupper eller nationaliteter som är genetiskt vidriga avarter till människor. Det finns endast individuella vidriga människor!

          Det jag försvarar är att även nazister har rätt att tänka så vidrigt om människor utan att bli straffade för det. Men när de begår ett brott, som t ex att begå mord ska de få en rättvis rättegång med advokat och med mera. Vi kan inte spärra in människor enbart för att de är har en nazistisk ideologi, eller om de är paleokonservativa eller om de har en annan underlig och människor fientlig idé om hur samhället ska vara. Vi kan inte heller spärra in tortera och döda människor som har en annan religion, vilket nazisterna gjorde under 30- 40-talet.
          Vet du, även de tyska nazisterna hade samma åsikt som du just nu har. Men de ansåg att det var judarna, kommunister, romer, funktionshindrade, etc som var vidriga avarter till människor. Du har alltid varit en ivrig försvarare av SD-politiken så tydligen går räderna aldrig ur SDs bruna historia.

          • Kerstin, fortsätt du att försvara vidriga mördare (så länge de inte är vita svenska män) om det får dig att känna dig godare än oss. Att försvara såna som IS är lika vidrigt som IS själva.
           Högerextremister, vänsterextremister och islamister är alla lika likadana. Våldsfixerade som inte kan lata andra människor vara ifred. De ska tvunget pracka på sina åsikter på andra eller ha ihjäl dem om det inte går. När det gäller extremister drar jag alla over en kam. Kerstin drar bara alla vita högerextremister över en kam.

      • Jag ser att Kerstin ar svarslos som vanligt nar fragorna blir for obekvaema.

 3. De är imperiets stormtruppers. De få vistas tills de kommer till användning i något regime change projekt.

 4. De unga männen från Afghanistan, nyss skäggbarn, innan dess bara barn, är hazarer från Iran som kastat passet och vet att Afghanistan ger högre sannolikhet för uppehållstillstånd.

 5. Ett land i Europa som går mot strömmen och helt nyligen fått en socialistregering installerad är Spanien. PSOE tror jag partiet heter och nu i regering med många kvinnor i. Ett av de första besluten är att ta emot en båt med sexhundra migranter. Finns all anledning att hålla ett getöga på Spanien och se hur utvecklingen ter sig. Socialistregeringen är bara någon dryg vecka gammal än.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/spanien-tar-emot-flyktingarna-italien-nekar

  ”Frankrike meddelar att de kommer att ta emot de av migranterna som vill komma dit. Spaniens nytillträdde premiärminister Pedro Sánchez tackar den franske presidenten Emmanuel Macron – och säger att det är ”just den sortens samarbete som Europa behöver”.”
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/spanien-och-frankrike-hjalper-batmigranter

  Jag kan inte tolka det som annat än västra Europa är positiv till folkförflyttning från Mellanöstern och Nordafrika till Europa. Förhållandet tycks gå som en axel från Sverige i norr genom Tyskland, Frankrike och ned till Spanien i syd. I östra Europa är förhållandet i stort sett det motsatta. Har den Europeiska Unionen någon framtidsutsikt under sådana förhållanden?