”USA slutar som världspolis”? (DN)

När Ulf Karlström och jag 2011-2013 skrev vår bok om USA:s ekonomi, politik,media,internationella organisationer – dvs. USA-imperialismen om man så vill funderade vi förstås på vad vi skulle kalla produkten. ”Är USA imperialistiskt?” var ett tag aktuellt. Nu blev det ”USA som världspolis”. Vi är inte precis ensamma om att använda den termen. Både DN:s chefredaktör Peter Wolodarski och dess kände militärpolitiska journalist Mikael Holmström använder begreppet ”världspolis”. Jag misstänker dock starkt att det inte beror på att de slukat vår bok, eller den uppdaterade aktuellare kortversionen som kan beställas via högerkolumnen på bloggen för en spottstyver (eller hur?).

* Peter Wolodarski skrev 23/2 söndagskrönikan ”Tjänsten som världspolis är för närvarande vakant.” (http://www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-tjansten-som-varldspolis-ar-for-narvarande-vakant/. Jag kritiserade artikeln sönder och samman med många fakta- tycker jag i alla fall. Läs http://jinge.se/mediekritik/dn-peter-wolodarski-desinformerar-grovt.htm, så får du se om Du håller med. Det var kanske inte så snällt, för nu är jag portad från Peter Wolodarskis Twitterkonto – ett exempel på hur DN i praktiken hanterar detta med yttrandefrihet och fri debatt.

Den 3/12 publicerade Mikael Holmström artikeln ”Kliver USA ur rollen som världspolis?” Mikael Holmström

Drönare 8usa
Mikael Holmström skriver:
”Den världsordning som vi levt med sedan 1945 är hotad. Supermakten USA stödde aktivt bildandet av FN, Nato, EU och andra arrangemang för säkerhet och handel. Nu ifrågasätts dessa institutioner och regelverk som aldrig förr av näste amerikanske president, Donald Trump.”

””Vi kan inte längre utgå från Amerika är den fria världens ledare”, skrev dagen efter valet författaren och historikern Anne Applebaum i Washington Post..
”Detta är slutet på Väst som vi känner det”. Frihet och demokrati, frihandel, solida allianser och hållfasta vänskapsband till andra länder har varit USA:s ledstjärnor, enligt Bildt.

Kort kommentar:Som den fria världens ledare har USA initierat många blodiga och folkrättsvidriga krig själv och/eller via ombud (som nu i Syrien). Många statskupper mot demokratier har skett eller stötts. Ojämlika och odemokratiska handelsavtal som gynnat USA och missgynnat svagare länder, nu senast försöken med TTP,TTIP och CETA. Förakt för folkrätt och demokrati samt minskad frihet är i praktiken ledstjärnan för ”Den fria världens ledare”.

Inte för inte ansågs USA ansågs USA vara det största hotet mot världsfreden.
enligt en mycket stor opinionsundersökning 2013 från WIN och Gallup International. Mer än 66.000 människor i 65 länder tillfrågades, varav 24 procent svarade att USAär det största hotet mot freden i världen i dag.” Pakistan och Kina kom på andra och tredje plats med 8 respektive 6 procent.
Världsopinionen: USA är världens största fredshot

Jag skrev i min kritik av Wolodarskis söndagskrönika i februari.

Det finns inget land i världen som stött tillnärmelsevis så många statskupper i demokratiska länder som USA. Utrikespolitiskt har USA tydligt visat att landet inte är för demokrati. Man kan kritisera och angripa diktaturer som står självständiga i förhållande till USA, som Irak, Libyen och Syrien men inte andra (Egypten, Tunisien, Bahrain, Saudiarabien, Pinochets Chile och alla de militärdiktaturer som USA stött/etablerat i Sydamerika och även i Sydostasien.) Några demokratiskt valda regeringar som USA störtat i statskupper.
-Mossadeq i Iran 1953;
-Arbenz i Guatemala 1954;
-Lumbumba i Kongo 1960;
-Sukarno i Indonesien 1965;
-Allende i Chile 1973;
-Sihanouk i Kambodja 1970;
-Bishopregeringen i Grenada 1983;
-Aristide i Haiti;
-Zelaya i Honduras 2009;
-Chavez i Venezuela 2002. USA erkänner, omedelbart och officiellt, kuppmakarna som de nya representanterna för landet. Men kuppen misslyckades;
-Statskuppsplaner mot al-Assad omkring 2012-2013;
-Stödet till den egyptiska militärens statskupp mot Morsi 2013.
-Stödet till statskuppen i Ukraina i februari 2014
-Statskuppsförsök i Venezuela 2015.
Peter Wolodarski skriver alltså: ”Tjänsten som världspolis för närvarande vakant”
Kommentar:
USA har sedan millenniumskiftet startat krig i Afghanistan, Irak, Libyen (via NATO) och Syrien (via ombud) med uppemot 2 miljoner dödade. Under senare år har militär sänts till Afghanistan, Irak och Syrien. En mycket kraftig upprustning och modernisering har skett av kärnvapen till en kostnad på över 2000 miljarder dollar. Man ska fyrdubbla satsningarna på en europeisk snabbinsatsstyrka. Fler militärbaser har tillkommit, inte minst i Afrika och runt Ryssland och Kina.”

Låt min berätta om skriften ”USA som världspolis”? Den ger en rimlig förklaring till dagens världspolitiska situation. Den som har en bättre förklaring är välkommen att höra av sig!

Hösten 2013 gav min gamle kompis Ulf Karlström och jag ut boken ”USA som världspolis. Amerikansk utrikespolitik och ekonomi efter 1945”. Bokens första upplaga är slutsåld, men den trycks upp vid beställning (se nedan). Vi har nu uppdaterat den. Oavsett uppfattningar om världspolitiken hittar du massor av fakta och c:a 250 referenser.
Skriften 13-247x350
Denna skrift är en kraftigt förkortad (100 sidor, inkl. många färgbilder), uppdaterad version av boken ”USA som världspolis”. Boken på knappt 400 sidor fick av Bibliotekstjänsts lektör omdömet ”De har skrivit en analytisk, läsvärd och nödvändig bok som beskriver framväxten av denna världspolismakt”. Den senast i mars uppdaterade skriften är på knappt 100 sidor!
Vad handlar det om? USA är världens mäktigaste stat och dominerar militäralliansen Nato. Denna stat har sedan mer än 100 år varit inblandad i ett mycket stort antal konflikter och krig över hela världen. USA har blandat sig i andra länders inrikespolitik i en omfattning som saknar historiskt motstycke. Man har smugglat in pengar och vapen till USA-vänliga grupper, startat upplopp och uppror, tillsatt och avsatt presidenter, anfallit och ockuperat andra länder.
Hur har det kunnat bli så? Boken presenterar fakta och analys av USA:s utrikespolitik, ekonomi, handel och militära kapacitet och hävdar att utrikes- och militärpolitik har sin grund i ekonomiska intressen. Här ges vidare en bred beskrivning av FN och andra internationella organisationer, biståndspolitik, världsfattigdomen samt den globala ekonomiska ordning idag. USA får ökat motstånd av BRICS med Kina och Ryssland med ökade motsättningar sedan ett par år.
I två avslutande kapitel försöker vi bedöma motsättningarna i världen och framtidsscenarier. Vi beskriver också karakteristika för dagens imperialism, mot bakgrund av analys av data och av andra författares arbeten, alltifrån Hobson över Lenin och Magdoff till Amin och Bellamy Foster.

* Sammanfattning finns i sluten av varje kapitel och som sista kapitel för hela skriften. Därpå följer avsnitten Litteratur, Ordförklaringar och Förkortningar. Skriften har c:a 250 referenser
Kapitelindelningen i den uppdaterade skriften är densamma som i boken – men innehållet är koncentrerat och uppdaterat.
Nya avsnitt avser bland annat kriget i Syrien, inklusive ISIS och Rysslands engagemang, Jemen, Ukraina, Kuba,Iran, Kinas och BRICS framträdande samt den ekonomiska utvecklingen fram till i höst med TTIP,TISA etc.

Beställning: Via mail:anders.romelsjo@hotmail.com. Pris: 50 kr + porto. 25 kr som pdf-fil via mail. Boken kan beställas på Nomen förlag/http://www.books-on-demand för 185 kr+ porto.

Ulf Karlström 8428759907_ac0a6a61ce_o
Anders Romelsjö glad images

Innehåll
Kapitel 1 USA:s utrikespolitik 1945-2013
Kapitel 2 Den ekonomiska utvecklingen 1945-2013
Kapitel 3 Valutor och dollarn som världshandelsvaluta
Kapitel 4 Global handel, utbyten och råvaror
Kapitel 5 Var står Förenta Nationerna (FN)?
Kapitel 6 Några viktiga ekonomiska internationella organisationer och samarbetsfora
Kapitel 7 Fattigdom, lån och hur USA & Co motverkar utvecklingsländernas utveckling
Kapitel 8 USA:s militära kapacitet och funktion
Kapitel 9 Konsten att legitimera krig
Kapitel 10 Är USA imperialistiskt?
Kapitel 11 Motsättningar och konflikter
Kapitel 12 Perspektiv och framtid
Kapitel 13 Sammanfattning

Litteratur

Ordförklaringar

Förkortningar

Nedan återges för kapitel 10 avsnitten i kapitlet samt ett av avsnitten i detta inlägg.

Kapitel 10 • Är USA imperialistiskt?
10.1 Även i USA talar man om imperialism och imperium;
10.2 Imperialism-begreppets historik;
10.3.Uppfattningar om imperialism sedan omkring 1970;
10.4 Diskussioner om imperialism under 2000-talet;
10.5.Teorier och beskrivningar av imperialismen;
10.6 USA-imperialismen idag – kännetecken;
10.7 Sammanfattning;

Avsnitt 10.1 ”Även i USA talar man om imperialism och imperium” återges:
Begreppet imperialism är tämligen etablerat och används då och då av förespråkare för USA:s politik, dock inte officiellt av de högst uppsatta politikerna och ämbetsmännen. Imperialism ger hos många negativa associationer till krig, erövringar och kolonialism, och begreppet används säkert medvetet med försiktighet. Efter attacken på World Trade Center i september 2001 hördes frasen ”ett amerikanskt imperium” oftare och inte alltid nedsättande, inte minst bland neokonservativa till höger (PNAC 2010).

I november 2000 höll Richard Haas ett föredrag med titeln ”Imperial America”. Haas var medlem av nationella säkerhetsrådet under president GW Bush, senare direktör för policy planning i utrikesdepartementet och är nu ordförande i mäktiga Council on Foreign Relations och kolumnist i Dagens Nyheter, Han menade att det var nödvändigt att USA med sitt överskott av makt (”surplus of power”) omvärderar sin roll från vanlig nationalstat till imperialistisk makt. Han använde termen ”imperial” i stället för ”imperialism”, kanske för att termen ”imperialism” upplevdes ge negativa associationer till exploatering och territoriell kontroll.
Michael Ignatieff, professor i mänskliga rättigheter på Harvard skrev 2002 i New York Times Magazine att ”Faktum är att Amerikas hela krig mot terrorismen är en övning i imperialism. Vad annars kan man kalla Amerikas legioner av soldater, agenter och specialstyrkor som förgrenar sig över världen”.
Max Boot, ledande neokonservativ ideolog skrev i oktober 2001 att ”en dos USA-imperialism kan vara bästa svaret på terrorismen.” (Boot & Kirkpatrick 2003).
Fareed Zakaria, inflytelserik redaktör på Newsweek, Time och nu på CNN skrev två månader efter intåget i Bagdad att ”I Washington finns en växande bransch av nya imperialister, människor som argumenterar för att Amerika bör anamma sin roll som liberal imperiemakt” (Newsweek 23/6 2003). Niall Ferguson, den kände professorn vid New York University och Oxford menar att USA är ett imperium, och anser att detta är en bra sak (Bellamy Foster 2006). I februari 2013 hade Time en stort uppslagen artikel med titeln ”Neo-Imperialism and the Arrogance of Ignorance” som fokuserade på USA:s insatser i Afrika.

Slutord: USA abdikerar inte alls som världspolis. Man har 700 militärbaser utomlands och har starkt moderniserat sina kärnvapen. Imperialismen innebär – med nödvändighet – strävan efter så stor kontroll som möjligt över marknader och naturtillgångar. Men tillkomsten av BRICS med dess banker samt ökat samarbete mellan Kina och Ryssland m.fl. fredliga stater – jämfört med USA – skapar en motvikt. I bästa fall får vi se tydligare konturer av en multipolär världsordning. Mikael Holmström är bekymrad inför utsikten att USA abdikerar som världspolis (vilket de inte gör, även om det blir en svagare polis bland konkurrenter. Jag känner mig nöjd inför denna sannolika utveckling.
Bekämpa USA-imp KP stockholm_bekampa_usa_1
Det pågår en debatt om USA:s ställning har försvagats internationellt och i så fall hur mycket. Jag tillhör dem som menar att USA har förstärkt sin ställning på vissa viktiga områden och försvagats på andra. USA har ett betydligt större inflytande i Mellanöstern, betydligt större följsamhet från europeiska politiska ledare. Detta trots USA:s brutala politik med tortyr, dödandet av tusentals civila med drönare, förföljelsen av visselblåsare, övervakningen av medborgare via NSA samt de stora flyktingströmmar i Europa främst på grund av USA:s krig. Glöm inte statskuppen i Ukraina och den framgångsrika demoniseringen av Ryssland och Assad.
Vad som skett är en skrämmande anpassning av politiska ledare och massmedia i Väst till en brutal, folkrättsvidrig och anti-demokratisk utrikespolitik.

Nu har jag möjligen väckt en mycket intressant fråga – som jag återkommer till mera samlat vid annat tillfälle.

intressant.se, , ,, , , , , , , , ,, , , , , , , ,

  6 comments for “”USA slutar som världspolis”? (DN)

 1. 7/12-2016 - Dagen Aleppo blev befriad från råttor!!!
  7 december, 2016 at 07:51

  7/12-2016 – Dagen Aleppo blev befriad från råttor!!!
  Smaka på Aleppos befrielse alla ni som stödde terroristernas krig mot Syriens folk och legitima regering.
  Aleppos befrielse är ett slag i ansiktet på dussin-öres terrorexperter, presstituer, uppköpta politiker, nyliberaler av Timbros snitt, krigsindustrins vapendragare – smaka på det!

  http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13950917000077

 2. 7 december, 2016 at 09:51

  Ledarskribenten Erik Helmerson på DN är lika ”blind” för USA:s brutala utrikespolitik ”Nu blir hotbilden svartare: ett oförutsägbart, expansivt Ryssland under Vladimir Putin och den islamistiska terrorn är de mest påtagliga hoten mot stabilitet och frihet.” i ledaren ”Världen behöver inte USA” (http://www.dn.se/arkiv/ledare/varlden-behover-usa/)

 3. Jan Nybondas
  7 december, 2016 at 10:51

  I sitt senaste tacktal stod blivande presidenten Donald Trump kvar på samma position som under valkampanjen. Denna är att USA under kort tid har slösat bort 6 biljoner(am. triljoner) dollar på krigsäventyr med katastrofala resultat. Samtidigt är USA:s egen infrastruktur illa åtgången, huvudvägarna dåliga och flygplatserna ser ut som i u-länder.
  Enligt Trump behöver USA:s försvar rustas upp men med defensiv inriktning och finansieringen kan ske genom att man upphör med interventionskrigen.
  Kan han leverera återstår att se, I detta skede är det dock positivt att han inte har frångått sin kampanjlinje. Å andra sidan tyder hans ministerutnämningar hittills på att det är väldigt tunt med kompetens i de republikanska kretsarna, i de demokratiska även förvisso, och att han saknar egentliga förtrogna som skulle backa upp honom. Försvarsministern har fått öknamnet ”Mad Dog”, som han dessutom tyck gilla, och han lär ha sagt att det var förbaskat kul att skjuta på afghanska motståndsmän. Minister Mattis och Trump ser Iran som sin favoritmotståndare, vilket bäddar för nya problem. Vi får se vart det bär hän.

 4. M
  7 december, 2016 at 13:43

  ”The US Air Force is using Ramstein Air Base in Germany to carry out drone attacks in anti-terrorist operations”

  After years of denial, Berlin has acknowledged that the US Air Force is using Ramstein Air Base in Germany to carry out drone attacks in anti-terrorist operations, Die Linke (the Left) MP Andrej Hunko told RT.

  They crucial role played by the Ramstein base – the largest American military facility on foreign soil – in controversial US drone killings in countries such as Afghanistan, Iraq, Yemen and Somalia has been an open secret for years.

  The German government had until now insisted it had no information about the operations. However, after being confronted by Die Linke on the issue, Chancellor Angela Merkel’s cabinet finally admitted that ”planning, monitoring, and evaluation” of drone operations is carried out at the base, according to Hunko.

  ”This will lead to a new debate we have now in Germany, about the role of Ramstein, about the involvement of the German government, because from our point of view and from the point of view of most experts, the US drone war is against international law and against German law.”

  Hunko said there is the possibility that lawyers, given the new information, will ”put it to the court.”

  https://www.rt.com/news/369330-germany-admits-drone-base/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS

 5. Svenne
  7 december, 2016 at 13:47

  Den svenska propagandan för krig är farligaste hotet mot Sverige. Ett expansivt nato är ju därmed ett hot mot Sverige, Dn vägrar berätta detta för sina läsare.

  Och mer ska det bli, Svt har anlitat Reinfeldt som ska hylla Nato i ett nytt program!

  I den nya serien ”Toppmötet” ska Reinfeldt träffa viktiga tidigare makthavare inom den USA-ledda militäralliansen och dess medlemsländer, bland andra USA:s tidigare utrikesminister Condoleezza Rice, Natos fd generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen, dess nuvarande generalsekreterare Jens Stoltenberg och den brittiske tidigare premiärministern Tony Blair, mest känd för att tillsammans med USA ha bluffat in sitt land i det olagliga Irakkriget 2003.

  http://www.friatider.se/fredrik-reinfeldt-blir-programledare

 6. M
  7 december, 2016 at 16:07

  New report reveals spread of US war on Al-Qaeda to six new countries

  The memo includes some new details about how the Obama administration determines which regions are “areas of active hostilities” or war zones, taking into account not only whether a war has been declared there but also the size and scope of the threat, the scope of US involvement, and threats posed to US forces in the area.

  President Barack Obama has called for the report to be updated and released publicly on an annual basis.

  “The United States has deployed combat-equipped forces to a number of locations in the US Central, Pacifica, European, Southern and African Command areas of operation,” said the White House. “Such operations and deployments … consistent with Public Law and the War Powers Resolution, and operations and deployments remain ongoing.”

  “It is not possible to know at this time the precise scope or the duration of the deployments of the US Armed Force necessary to counter terrorist threats to the United States,” the memo added.

  “To say that a military tactic is legal, or effective, is not to say that is wise or moral in every instance,” the White House said, according to AP, which obtained a copy of the memo and report.

  https://www.rt.com/usa/369287-white-house-widens-military-ops/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS

Comments are closed.