USA använder ”etnisk rensning” för att inrätta medgörlig stat i Syrien


Den mycket kunniga journalisten Vanessa Beeley, som många gånger besök Syrien menar att
USA försöker att etniskt rensa Syrien för att ta död på den syriska nationalismen och skapa en USA-allierad stat.RT
vanessa-beeley Vanessa Beeley

Beeley, en oberoende journalist som utförligt rapporterat från kriget i Syrien, berättade att koalitionen USA-Storbritannien-Frankrike använder ombud för att rensa vissa områden i det krigshärjade landet i ett försök ”att ersätta /befolkningen/ med en proxy, för att i praktiken skapa en USA-kontrollerad stat. ”

Hon kommenterade en ny Amnesty-rapport som starkt kritiserar den USA-ledda koalitionens fälttåg för att befria staden Raqqa, som tidigare kontrollerades av islamiska staten (IS, ISIS/ISIL). Amnestyrapporten,
Amnesty-rapport

Amnesty-rapporten anklagar koalitionen och dess ombud, kurdisk-ledda Syriska Demokratiska Styrkorna (SDF), för en fruktansvärd förstörelse och att USA- koalitionens påståenden att bombningarna var ”exakta” och orsakade få civila offer inte håller vid en närmare granskning.

Beeley sade att Amnesty-rapporten gav tidigare analyser från journalister på plats och vissa ryska analytiker och kommentatorer mer ”kött på benen”.

Hon sa att trots att det USA-ledda fälttåget förmodades gå ut på att rensa området från IS-terrorister, så var det terroristerna ”som prioriterades före de civila i evakueringen.”

”Civil egendom och infrastruktur, nödvändigheter som vattentappställen och vattenförsörjningsenheter som hållit civilbefolkningen vid liv under kampanjen, angreps också,” sade hon och tillade att det var SDF-styrkorna som pekade ut målen för USA-koalitionen.

”Så det finns ett visst hemligt samförstånd här mellan USA-koalitionen och dess ombud på marken,” sa hon.

Beeley kritiserade också den brittiska regeringens motvilja, särskilt den att erkänna att de orsakade civila dödsfall under sitt militära fälttåg. Brittiska försvarsdepartement, sade hon, ”erkände inte ett enda civilt dödsoffer till följd av deras ’precisionsbombning’ – och då erkände de bara motvilligt att de trodde att en civil dödats i en av deras drönarattacker.”

Vid en jämförelse av det USA-ledda fälttåget mot Raqqa med den rysk-syriskt ledda operationen för att befria östra Aleppo, sa Beeley att de sistnämnda utgick från andra normer och man försökte skydda Aleppos civilbefolkning.

”Det vi såg där var att humanitära korridorer skapades för att civila skulle kunna lämna under den Syriska Arabiska Arméns beskydd och med hjälp av de ryska försoningsteam, som förhandlade med terroristiska och militanta extremistiska fraktioner, för att tillåta civila att ge sig av”, sa Beeley. ”Det vi sett i Raqqa är civila som betalar smugglare för att försöka ta sig därifrån under det militära fälttåget, då de måste korsa minfält, men inte har råd att betala dessa smugglare.”

Beeley sa också att syriska civila tvingades återvända till byggnader och områden i Raqqa där man ännu inte hade rensats bort improviserade explosiva enheter (IED) och försåtminor som IS lagt ut.

Däremot, sa journalisten, ”rensades tusentals hektar på dessa mineringar” av ryska styrkor efter deras kampanjer för att befria Aleppo och Ghouta från IS.

”Det vi ser här är en vidrig, avskyvärd likgiltighet för människors liv både under militärkampanjen och ännu mer så efter USA-koalitions militära fälttåg”, sade Beeley.
Syrien 171115 BBC raqqa-secret
”Dödandet i Jemen kan vara ännu mer omfattande”
I en separat intervju berättade Joshua Landis, chef för Centrum för Mellanösternstudier vid University of Oklahoma, att Amnesty-rapporten klart påvisade ”massiva kränkningar av de mänskliga rättigheterna”. En undersökning vore osannolik, då USA, Storbritannien och Frankrike sitter i FNs säkerhetsråd, sade han.

Landis sa att han trodde att USA gjort försökt undvika att döda civila, men att den USA-ledda koalitionen i slutändan ”hade bråttom”.

”FN bad dem [USA-koalitionen] flera gånger att göra uppehåll, så att civila skulle kunna ta sig ut, men de ville inte förhandla med IS, de sa att de skulle döda dem på slagfältet. De ville inte ha dem som fångar i ett nytt Guantánamo och detta ledde till en situation där USA var ivriga att avsluta det hela, ville inte göra något uppehåll, ville inte att FN-arbetare skulle gå in i Raqqa, eftersom de då skulle se förödelsen,” sa han.

Landis jämförde förstörelsen med den som orsakas av den USA-stödda saudi-ledda koalitionen i Jemen: ”Det som händer i Jemen kan vara ännu större, men vi vet inte ens för reportrar tillåts inte komma in – men en hel befolkning svälter. ”

”En halv miljon jemeniter har drabbats av kolera och det finns ingen nödvändig medicin för att bota dem och det här är en hemsk, förödande krigsförbrytelse eftersom det är frivilligt. Det behöver inte vara så. Människor behöver inte utsättas för svält. Det pågår en blockad,” säger han.

”Vi vet att amerikanska specialstyrkor hjälper saudierna nu i Jemen. Är dödandet i Jemen renare än dödandet i Syrien? Det är svårt att tro det – och vi kommer förmodligen inte att få veta förrän det är över, när alla kroppar räknats,” tillade Landis. (Slut artikeln).

Tillägg – utdrag ur annan artikel.
Kamp mot USA-stödda kurder återstår bland annat.
Enligt ABC Norge avser Syrien att återerövra område som USA-stödda kurder i SDF tagit kontroll över. Hur skulle Sverige göra om en folkgrupp i landet la under sig ett område i Sverige tror Du? ABC Norge
Syriens president Assad säger ”De flesta av dem är syrier och tycker troligen om sitt land. De vill inte vara nickedockor till utlänningar. Vi har ett val: att leva tillsammans som syrier.”
Ny intervju med Assad

Kommentar: Media skrev mycket mer och mer kritiskt om befrielsen av Aleppo och att civilbefolkningen dödades än om det massiva dödande av civila i Raqqa och Mosul. BBC och sedan bland annat Reuters och Newsweek samt även SVT:s Rapport, i mer kryptiska former, rapporterade i november förra året att USA och kurdiska SDF i bussar transporterat bort uppemot 3.500 IS-krigarterrorister-Akiloviter från Raqqa till kommande strid i Idlib. Syrien: Stödet till terrorismen av USA och allierade – vad sker nu?
Och det är tydligt att USA utnyttjar kurderna i sina imperialistiska intressen. Kurdernas sak missbrukas i kampen för att kontrollera Mellanöstern

På eftermiddagen 11/6 informeras att en aktiv i SDF berättat att USA sänt 250 fordon till norra Syrien där SDF vill upprätta en egen stat med USA:s hjälp. Stämmer alltför väl in i bilden. Almasdarnews

Kriget i Syrien: Ett hundratal artiklar

i Andra om: , , , , , , , , , ,


24 svar till “USA använder ”etnisk rensning” för att inrätta medgörlig stat i Syrien”

 1. det finns ingen syriskt nationalism, det är inte USA som för islams krig. Fel i varje led, precis som 1979

 2. Ja USA utnyttjar kurderna idag kanske men utan USA kommer kurder bli offer för samma kung Assad och barbar turkar än en gång.
  Men i detta fall finns det ändå ett litet hopp att kurder PÅ SIN EGEN MARK/LAND kan i längden behålla den biten de LEVER I .

  • Kurderna har ingen egen mark i Syrien, Irak eller Turkiet. Olika uppfattningar finns om möjligheten att inrätta en kurdisk stat – i så fall med dessa länders godkännande.

  • Kurdernas frigörelse från Syrien är nog något som bör ske utan yttre inblandning av Israel-lobbyn, tror jag. Det kan vara djävligt nog ändå att få till en delning utan att någon av parterna låter sig styras av en skjutglad regims militärindustriella komplex.

   Den svensk-norska unionen upphörde exempelvis, inte på grund av att det fanns någon egentlig fiendskap mellan nationern , utan p.g.a. den grund som unionen var byggd på hade blivit föråldrad. Förtrycket av kurdernas rätt till en egen nation är också föråldrat i en modern tidsålder, anser jag.

   Politiker från både Norge och Sverige var medvetna om att en ny tid hade kommit och unionen lades därför ned. Istället knöt man starka politiska och infrastruktu­rella band nationerna emellan, vilka resulterade i det mycket nära och fredliga samarbete som råder idag mellan Norge och Sverige.

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Svensk-norska_unionen

 3. …….. eller att USA ”återställer” hundraårigt arabisering av kurdernas land?
  Alla länder som ockuperar Kurdistan flyttar andra folk utifrån till kurdernas städer för att kurder ska inte längre vara majoritet i sin egen stad och land. De har till och med bytt namnen på kurdernas städer.
  Assad har mage att kalla alla för ”syrier” trots att han inte ens räknade kurder som medborgare.
  Turkiet ska vi inte ens tala om för att de är genuina barbarer på alla sätt.

  • Inget Kurdistan finns. Kan kanske bildas i en process där detta godkänns av Syrien,Irak och Turkiet. Många ”folk” finns som minoriteter i olika länder. Assad är positiv till kurderna. De har behandlats tämligen väl i Syrien och Syriens utrikesminister har talat om ökat självstyre för kurderna.

   • Nej inget Kurdistan som är erkänt kanske men Kurdistan som plats med sitt folk finns DÄR.
    Och ockupantländerna kommer ALDRIG erkänna ett Kurdistan. Men ska kurderna vänta på deras erkännande menar du? Hur tänker du? det räcker med att USA erkänner kan jag lova dig du har ett Kurdistan samma dag.
    Och Assad ljuger självklart om självstyre. Om han var villig skulle han inte förnekat kurder innan och skulle låta kurder vara fria helt och styra bestämma över sitt öde SJÄLVA.

    • Ockupantländerna? Hur vet du att ”Assad ljuger”. Kurderna i Syrien behandlas tämligen väl, inte som i Turkiet. Läs förre ambassadören Ingmar Karlssons bok!

   • Obegripligt Anders Romelsjö. 1954 fanns inte Algeriet. Hade du också gått emot den algeriska frihetskampen med motiveringen att Algeriet kan kanske bildas i en process när detta godkänds av Frankrike?

     • Frågan gällde om du med samma argument hade avfärdat Algeriets frihetskamp under 1950-talet som du nu avfärdar kurdernas?

      • Förre ambassadören Ingmar Karlsson har skrivit en mycket bra bok om kurderna ”Inga vänner utom bergen”. Storkutdistan – en utopi?

       Han diskuterar frågan om en kurdisk stat och skriver bland annat ”I inget av dessa fall kan paralleller dras med den kurdiska frågan. Kurdernas situation i dag kan i stället närmast jämföras med polackernas mellan den sista polska delningen 1795 och det första världskriget efter vilket Polen kunde återuppstå ur ruinerna av de tyska, österrikisk-ungerska och ryska imperierna. En ”storkurdisk” statsbildning är endast tänkbar om hela den region där kurderna lever drabbades av samma totala kollaps som de ryska och österrikisk-ungerska imperierna under det första världskriget.

       Till detta kommer att kurderna i dag inte är så enade i sin nationella strävan som polackerna var när Polen återföddes 1918. I en rad hänseenden är de i stället ännu mer splittrade än tyskarna var när det tyska riket bildades 1871 och italienarna inför enandet 1861. En av de nationalistiska ledarna, Massimo d´Azeglio, sade då: Nu har vi skapat Italien, nu måste vi skapa italienarna.” Detta uppdrag är ännu efter över 150 år inte fullfört.

       Kurderna saknar dessutom en enande nationell gestalt och pådrivare som Garibaldi eller Bismarck. Ingen kurdisk ledare har tagit på sig eller kan axla rollen som en ”Atakurd”, en kurdisk ledare och företrädare för en pankurdisk nationell idé. I stället har ledarskapet präglats av ett stamtänkande. I KRG har Jalal Talabani och Masoud Barzani inte kunnat gå från rollen som stamledare och krigsherrar till kurdiska statsmän”

       ” Ett enat ”Storkurdistan” skulle föra samman grupper som levat åtskilda från varandra i fyra olika statsbildningar i snart mer är 100 år. Både kultur, nationell medvetenhet och de politiska mobiliseringsstrategierna har utvecklats i olika riktning och under olika förtecken. Potentialen för interna maktkamper i en sådan stat vore talrika. Detta gäller även så elementära frågor som vilket eller vilka språk som skall få officiell status och vilka alfabeten som skall användas men de latenta motsättningarna är allvarligare än så. Här kan erinras om PKKs attacker mot andra kurdiska grupper i Turkiet och de återkommande inbördeskrigen mellan PUK och KDP i Irak och KDPI och Komala i Iran.” Och avslutningsvis

       ” Ett ”Storkurdistan” förblir dock en utopi. I en idealisk värld skulle även kurderna, världens största folk utan en egen stat, sedan länge ha levt i självständighet men den värld vi lever i är inte och kommer aldrig att bli ideal. Att med vapenmakt försöka upprätta en storkurdisk nationalstat är en illusion som bara skulle dra mera olyckor över ett redan drabbat folk.”

       • Obegripligt Anders Romelsjö. 1954 fanns inte Algeriet. Hade du också gått emot den algeriska frihetskampen med motiveringen att Algeriet kan kanske bildas i en process när detta godkänds av Frankrike?

        Frågan gäller inte Kurdernas möjlighet att fungerar som stat (Många före detta kolonier hade och har fortfarande inte möjligheten att fungera som stat men det är ju knappast ett argument att de skall fortfarande vara ockuperade). Frågan gäller om det är kurderna själva som skall avgöra om det skall vara en stat eller staterna som ockuperar Kurdistan som skall besluta det. Du argumenterar för att Kurdistan enbart skall få bli en stat om länderna som ockuperar Kurdistan går med på det. Därför undrar jag om du såg på ett liknande sätt på andra kolonier att de också enbart borde få bli en egen stat om landet som ockuperade dem gick med på det?

        • Jag stödjer i princip en självständig kurdisk stat om den tas fram i samarbete mellan Syrien, Irak och Turkiet. USA:s insatser i Syrien och Irak är en del av en klassisk politik att söndra och härska. I Irak fick den senast ge vika för USA:s intresse att hålla sig väl med Iraks regering.

         • ”Jag stödjer i princip en självständig kurdisk stat om den tas fram i samarbete mellan Syrien, Irak och Turkiet.”

          Betyder det då att du bara stödjer koloniers självständighet om självständigheten sker i samarbete mellan landet som ockuperar dem? Och därmed hade varit emot den algeriska självständigheten då den inte skedde i samarbete med Frankrike?

          ”USA:s insatser i Syrien och Irak är en del av en klassisk politik att söndra och härska. I Irak fick den senast ge vika för USA:s intresse att hålla sig väl med Iraks regering.”

          Vad USA tycker om Kurdistan är helt irrelevant. Du verkar ha någon fix idé att alltid gå emot USA oavsett vilken fråga det gäller. Jag hoppas verkligen inte att USA påstår att Jorden är rund för då hade man direkt på din blogg kunnat börja läsa inlägg efter inlägg hur Jorden egentligen är platt och att massmedia hävdar att Jorden är rund beror enbart på att de går i USAs ledband.

          • Det är verkligen inte irrelevant att USA försöker utnyttja kurdernas strävanden efter större självständighet och helst en egen stat för sina egna intressen.

          • Jo naturligtvis är det så klart USA som drar i trådarna. Alla kurder levde tidigare hur lyckliga som helst som en del av Syiren, Irak och Turkiet utan några somhelst bekymmer. Sen kom lömska USA och lyckades lura dem att bli själnständiga. Så utan USA hade kurderna levt lyckliga i alla sina dagar. Sen förstår jag heller inte riktigt din sjuka fixering vid USA. Du vet att du kan få hjälp med sånt via öppen psykiatrin va? Staten har nämligen en skyldighet att hjälpa personer med bristande mental hälsa.

 4. Vill man förstå det som händer i MÖ måste man börja med israels intressen – inte USA. När man gör det så faller alla pjäser på plats. T ex att kurderna bonder i israels schackspel. Att ISIS är jihadister för israel. Att Irak och Libyen förstördes för israels räkning. Den som tror att Syrien, Iran etc hotar USA är en dumbom. USAs politik i MÖ har blivit kidnappad av EN intressegrupp – AIPAC och dess förgreningar. Vilket innebär att USA är i själva verket inget mindre än en torped för israel.

  ”It does not take a genius to figure out that the United States is deeply involved in a series of seemingly endless wars pitting it against predominantly Muslim nations even though Washington has no vital interests at stake in places like Syria, Libya and Iraq. Who is driving the process and benefiting? Israel is clearly the intended beneficiary of a coordinated effort mounted by more than 600 Jewish organizations in the U.S. that have at least as part of their programs the promotion and protection of Israel. Ironically, organizations that promote the interests of a foreign government are supposed to be registered under the Foreign Agents Registration Act of 1938 (FARA) but not a single pro-Israel organization has ever done so nor even been seriously challenged on the issue, a tribute to their power in dealing with the federal government.”

  https://www.globalresearch.ca/understanding-jewish-power/5643907