SvD vill inte veta att också Sverige har ett ansvar för krigen och jihadismen


Det brutala kriget mot Jemen startade 26/3 2015. I Stockholm och på andra platser skedde olika protestmanifestationer i söndags. I Jemens huvudstad Saana demonstrerade många hundra tusen jemeniter. Internationell solidaritetsdag med Jemen

Yemen Saana 170326 II

För exakt ett år sedan (på dagen) publicerade jag denna artikel, som främst utgörs av en av SvD refuserade artikel av Roland Hedayat och mig. Den tar inte minst upp Sveriges (!) roll i konflikten. Jag tror inte att alla känner till detta och publicerar därför åter artikeln. Märkvärdigt så mycket som är aktuellt ett år senare! Eller hur?

Artikeln
SvD Debatt publicerade 23/3 2016 artikeln ”Saudiarabien har spridit terrorns ideologi” av Bitte Hammargren på Utrikespolitiska Institutet.http://www.svd.se/terrorns-ideologi-maste-bekampas/av/bitte-hammargren. Hon lyckas där på ett bra sätt belägga att titeln har starkt stöd av fakta. Dock berör hon inte alls USA:s starka stöd till Saudiarabien, och inte heller Sveriges fula roll i sammanhanget. Detta är anmärkningsvärt.

Roland Hedayat (huvudförfattare) och jag skrev därför en replik till SvD Debatt med titeln ”Sverige har ett medansvar för krigen och jihadismen”. Den sände vi in 25/3 efter kontakt med redaktören innan. Vi skrev ”Bifogar här en replik på Bitte Hammargrens debattinlägg i SvD 24/3 ”Saudiarabien har spridit terrorns ideologi”. Vi sände in den med följande replik ”Ämnet diskuterades livligt igår kväll i TV-programmet ”Opinion live” och debatten torde fortsätta. Vi tror att vår replik utvidgar och fördjupar ämnet på ett intresseväckande sätt. C:a 3000 tecken.” (Repliken skulle helst vara begränsad till 3000 tecken medan Hammargrens artikel var avsevärt längre). Vi fick snabbt besked om avslag på repliken.

Vår replik ”Sverige har ett medansvar för krigen och jihadismen” till Bitte Hammargrens artikel som återges i sin helhet nedtill.

Bitte Hammargren förmedlar i artikeln ”Saudiarabien har spridit terrorns ideologi” (svd.se den 23 mars) insikten att utradering av terrorn innebär bekämpning av själva den jihadistiska ideologin. Hon identifierar med rätta wahabismen, Saudiarabiens statsreligion, som kärnan i denna fanatiska, våldsbejakande och extremistiska ideologi. Men hon tar lätt på ansvaret hos västvärldens ledare med USA i spetsen för att ha ”släppt den jihadistiska anden ur flaskan”.
Bitte Hammargren nämner bl.a. Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, och Jemen som problemländer. Saudi-sponsrade wahabi-rörelser i maskopi med Väst har i dessa länder fungerat som geopolitiskt instrument för att söndra och härska, skaffa sig kontroll, eller förhindra någon annans kontroll.

Lanseringen av den hemliga ”Operation Cyclone” i Afghanistan innebar startskottet för den internationella jihadismen. Den har kallats den största i sitt slag i historien och avsåg beväpning och finansiering av de afghanska mojahideenerna i kampen mot Sovjetunionen mellan 1979 och 1989. Operationen leddes av CIA och finansierades lika mellan USA och Saudiarabien. Pakistans underrättelsetjänst bistod med logistiken. För Afghanistan blev resultatet inbördeskrig, katastrof och talibaner vid makten.
Irak-möte 141126
Irak: Efter ett trettonårigt embargo som beräknas ha dödat en halv miljon barn angreps landet 2003 av USA och Storbritannien i strid med folkrätten och på grunder som man visste var felaktiga. Efter några år av ockupation beväpnade USA sunniextremister i ett inbördeskrig mot shia-befolkningen som led i ett maktspel mot Iran. Hur detta ledde till uppkomsten av ISIS är väl dokumenterat.

Libyen och Syrien: Saudi-finansierade jihadister hjälpte NATO att på falska grunder och utöver FN-mandatet krossa Afrikas rikaste land Libyen. Därifrån har vapen strömmat till jihadister i Syrien via NATO-medlemmen Turkiet som dessutom stött IS med oljeköp. Tiotusentals utländska terrorister, många CIA-tränade, har kommit till IS och al-Nusra I Syrien, finansierade bl.a. av Saudiarabien och vissa gulfstater. Resultatet känner vi till.

För ett år sedan inledde Saudiarabien massiva flygangrepp på Jemen med USA:s uttryckliga stöd. Detta har medfört en av världens största nuvarande humanitära katastrofer och destruktion av Jemen. Enligt uppgifter från Diakonia har svenska vapen använts I kriget. Al-Qaidas filial i Jemen, AQAP (som ska ha genomfört Charlie Hebdo-attacken) har utnyttjat ett maktvakuum för expansion.
Björn von Sydow bugar för prins bin Salman

För ett år sedan reste Björn von Sydow till Riyadh för att överlämna ett brev till den saudiska statsledningen från kungen och ett från statsminister Löfvén. Brevens innehåll är okänt, men mötet satte punkt för ”saudiaffären”.
Vapenexporten till Saudiarabien har fortsatt ostört, och Sverige har helt slutat kritisera landet. Ironiskt nog ägde mötet rum ett dygn efter att Saudis folkrättsvidriga interventionskrig mot Jemen inletts. Bidrar inte också Sverige därmed till att ”släppa den jihadistiska anden ur flaskan”?

Saudi Kungen delar ut medalj

Bitte Hammargrens artikel
Både vi i väst, den islamiska världen och saudierna själva behöver se ett saudiskt kungarike som öppnar sig för reformer och som bekämpar jihadismen ideologiskt.

Obama och Saudis kung

Från SvD: Kung Salman bin Abd al-Aziz Al Saud i samtal med president Barack Obama i september i fjol. Foto: Evan Vucci/AP

För att gå till roten med det onda måste den jihadistiska ideo­login bekämpas.

Terror måste bekämpas med många medel: ekonomiska, sociala, integrationsfrämjande, juridiska, polisiära och på vissa håll även militära. Men snart femton års erfarenhet av ”kriget mot terrorn”, som startades av president Bush efter al-Qaidas terrordåd mot New York och Washington 2001, visar att militära ingripanden inte räcker. I värsta fall kan de bli kontra­produktiva, när de kränker internationell rätt, ­dödar civila och skapar ett maktvakuum som jihadister kan utnyttja.

Inte heller om en flygbomb skulle döda IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi kommer den vålds­bejakande salafismen att försvinna. Den har slagit rot i länder i krig och kaos: Libyen, Jemen, på Sinaihalvön, i Sahel och i de delar av Irak och Syrien där IS har utropat
sitt så kallade kalifat. Samtidigt vet vi av bitter erfarenhet hur den har fått fotfäste även i europeiska subkulturer.
För att gå till roten med det onda måste den jihadistiska ideologin bekämpas – såväl i Europa som i wahhabismens kärnland, Saudiarabien.

Vi måste se hur de senaste 35 åren av saudisk ideologiexport har förvridit tolkningarna av sunni­islam från land till land, först i den islamiska världen för att numera sprida sig till förortsmiljöer i EU:s storstäder.
Lövfen, flygplan-Saudi
(Erieye monterat upptill på planet)

Tre dramatiska händelser 1979 – den shia­islamiska revolutionen i Iran, sunniortodoxas ockupation av Stora moskén i Mecka och Sovjetunionens invasion av Afghanistan – föranledde Saudiarabien att ­släppa den jihadistiska anden ur flaskan. Det ­skedde genom stöd till Gudskrigare i andra länder, till att börja med i Afghanistan, och genom en miljard­rullning för finansiering av koranskolor, moskéer och imamutbildningar runt om i världen.
Saudiarabien har sedan länge förlorat kontroll över dessa olika rörelser, som sprider sin skräck i den ena världsstaden efter den andra genom sina terrorbombningar. Men om det ska gå att stoppa tillbaka anden i flaskan måste det ske även med ideologiska medel – inte minst i sunnikonservatismens stränga hemland, det stora saudiska kungarike som skapades efter trettio år av jihadistiska krig för hundra år sedan.

Västvärldens regeringar, som gärna gör vapen­affärer med Riyadh, är fullt medvetna om hur saudiska oljemiljarder har hjälpt till att finansiera sunnitisk terrorism världen över.
En amerikansk diplomatrapport, avslöjad av Wiki­leaks, visar att Hillary Clinton som utrikes­minister för några år sedan pekade ut saudiska ­givare som världens största finansiärer av sunnitiska terrorgrupper. Problemet med finansiering av terrorism har inte minskat sedan dess – men att spåra finansiärer som har prinstitlar är svårt.

En av de saudier som öppet utmanade de sty­rande var ekonomiprofessorn Mohammed Fahad al-Qahtani, grundare av en saudisk människorättsorganisation. Jag har själv träffat denne USA-utbildade saudiske reformist, vid en tid då han deltog i utbildning av saudiska diplomater. Men 2012 dömdes han till elva års fängelse. Innan domen föll hann han twittra om vad han sade till sina förhörsledare, däribland: ”Tänk om ni vågade undersöka de saudiska grundorsakerna till terror. Men jag råder er att inte undersöka dessa frågor för topparna bland de saudiska oligarkerna skulle bli åtalade i så fall för att ha anstiftat krig genom ombud.”
Här kan finnas en nyckel till varför de styrande i Saudiarabien slår ned så hårt på sina fredliga refor­mister i stället för att låta deras mildare tolkningar av islam bli ett verktyg i den ideologiska bekämp­ningen av våldsförhärligande jihadism.

Vi kan också ta del av rapporter om hur oroad USA:s president Barack Obama är över det saudiska inflytandet på sunniislam världen över – en på­verkan han själv har sett följderna av i Indonesien, där han levde under några år i sin barndom på 1960-talet. I ett privat samtal med Australiens premiär­minister Malcolm Turnball beskrev han hur han sett islam i Indonesien förvandlas från en avslappnad, synkretistisk form till en mer fundamentalistisk, oförsonlig tolkning. Obamas förklaring, enligt ett samtal som återges av The Atlantic, var att saudierna och andra Gulfstater ska ha ­skickat pengar, imamer och lärare till koranskolor i Indonesien, skolor som förespråkat den saudiska tolkningen av sunniislam.

* Bilden nedan visar en miljonhövdad demonstration nyligen i Jemens Saana mot det USA-stödda brutala angreppskriget från Saudiarabien.
Jemen miljonmarsch
Nu när Obama just har gjort sitt historiska besök på Kuba kan det vara på sin plats att fråga sig vilket land – Saudiarabien eller Castroregimens Kuba – som har utgjort det största problemet för USA ­under de senaste årtiondena. Låt oss också göra tankeexperimentet att Obama skulle kopiera delar av det tal som han höll på tisdagen i Havanna, när han i nästa månad ska besöka Riyadh. Tänk er om han stående bredvid kung Salman bin Abd al-Aziz Al Saud skulle säga samma sak som han yttrade i sitt tal i närvaro av Kubas president Raúl Castro:

Jag tror på att medborgare ska ha rätt att säga sin mening utan fruktan. Att (kunna) organisera sig och kritisera sin regering och kunna protestera med fredliga medel och att rättsväsendet inte ska omfatta godtyckliga fängslanden av människor som utövar dessa rättigheter. Jag tror på att varje individ ska ha rätt att utöva sin tro på ett fredligt och offentligt sätt. Och jag tror på att väljare ska kunna välja sina regeringar i fria och demokratiska val. Alla håller inte med mig om detta, alla håller inte med det amerikanska folket om detta. Men jag anser att dessa mänskliga rättig­heter är universella.
Fredliga saudiska reformister, som hålls inlåsta, skulle applådera ett sådant presidenttal om det hölls i Riyadh. Vi kan förmoda att fler västledare än Obama innerst inne ser problem med det Saudi­arabien, dit flera västländer säljer vapen. Både vi i väst, den islamiska världen och saudierna själva behöver se ett kungarike som öppnar sig för reformer och som bekämpar jihadismen ideologiskt. Det behövs för att IS skräckvälde inte ska få star­kare fotfäste i länder som drabbats av krig och kaos – och så att de inte än en gång ska orsaka död och förödelse i världsstäder, allt från Istanbul till Bryssel, när de slår till med sitt blinda hat.

intressant Andra om:
, , , , , , , , ,

SvD Debatt 23/3
DN 29/3 2015 National Globalresearch 12/5 DN 14/5 DN 16/4 Rysslands röst 15/4Globalresearch 15/4 Pål Steigan 16/4 BBC Nyhetsbanken 15/4Globalresearch II DN 26/3 Pål Steigans blogg 26/3 Iran protesterar


9 svar till “SvD vill inte veta att också Sverige har ett ansvar för krigen och jihadismen”

 1. Tyvärr så vet inte många i dagens samhälle hur den globala politiken gör att världen blir mer och mer uppdelad i rika och fattiga människor. De fattiga har inte möjligheten att komma till tals, medan de välbärgade tror att de kan med sina positioner i vårt samhälle, övertyga alla människor hur världen se ut. Att Sveriges Utrikes Institut inte är något undantag, när det gäller att förvanska sanningen. Vad jag tror är att det har smugit sig in en rädsla i både journalister i de stora medierna och inom den så kallade inrikespolitiska institutionerna i västvärden, där man inte vill eller inte få tala om hur det förhåller sig i verkligheten, speciellt om man framställer USA, EU Saudiarabien m.m. att vara de skyldiga. Man kan på så vis kanske överföra den misstänksamhet som vi alla i väst blir indoktrinerad i, att inte Kina eller Ryssland är de rikta krigshetsarna, utan de västliga demokratier. Om man vill så kan man läsa bönerna av en förre detta national säkerhets rådgivare nämligen Zbigniew Brzezinski. Där beskriver han helt klart och utan omsvävningar, att USA skall och behöver styra världen efter deras godtycke, för att få en världsordning som passar nioliberalismen.

 2. Trots enorm hjälp ifrån utlandet, 38000 fanatiska ”rebeller” och oräkneliga vapenleveranser, så har man inte lyckats störta Assad. Det fanns alltså ganska lite missnöje i Syrien att mobilisera och det man fann var kulturnationalister. Dags för svensk press att ändra narrativet och tala sanning om vad vi gjort, vad vi bidragit till.

  Börjar bli hög tid att avveckla Carl Bildts projekt att göra oss till den aggressivaste lilla hunden i USA/Saudi/Qatars koppel.

  Snällt betala krigsskadestånd till Libyen.

  Avveckla våra operationer i Ukraina.

  Sparka in dörren på de organisationer i Sverige som Saudi/Qatar pumpat in stora summor pengar i för att rekrytera missanpassade för att dra igång inbördeskrig i olika länder.

  Motsätta sig amerikansk frackinggas.

  Genomföra omfattande lustration inom militären och underrättelsetjänsten.

  Sparka in dörren hos amerikanska NGOer.

  Dags för trottarna att genomföra lustration inom sin amerikatunga international och begå självkritik för de senaste 10 åren.

  Vårstädning…

 3. Den saudiska tolkningen av islam är den ursprungliga, när man importerar islam så importerar man också möjligheten att få islam renat av nitiska korantolkare med svärd i hand. Det ena leder till det andra, vi vet bara inte i vilken grad.

  Sverige har i ett svagsint Björklund-ögonblick skickat 500 soldater till något muslimskt territorium, där de uteslutande skyddade sig själva, det var verkligen dumt, men tjänade syftet att dölja den svenska avrustningen. Däremot innebär det inte att svenskarna ska ta på sig ansvaret för muslimska inbördeskrig, vi har heller inte bombat Libyen. Vi åkte dit och visade upp vår förmåga att ta bilder från flyg. Eftersom vi knappt har någon ammunition fanns inget att sätt in.

  Vi ska inte betala någonting, vi ska sluta kasta bort vår pengar på gangsters i gangsterländer, och hindra dem från att ta sig hit.

  • Den största ”gangstern” är väl USA vars illegala, brutala krig stärkt terrorismen rejält – enligt även Obama, Biden och USA-generaler. Och islamistiska extrema terroristorganisationer har fått stöd av USA. Se nedan.
   Sverige bidrog väsentlig genom flygspaning i NATO-kriget mot Libyen som slag sönder Afrikas ledande land, som blev en tummel- och rekryteringsplats för terrorister.

   Litet information om USA:s roll

   1. I en intervju i TV-programmet Democracy Now i mars 2007 uppgav förre NATO-ÖB och presidentkandidaten general Wesley Clark att han hösten 2001 fick se Pentagondokument som visade att USA planerade att destabilisera bl.a. Syrien, Irak och Libyen. (http://www.democracynow.org/2007/3/2/gen_wesley_clark_weighs_presidential_bid)
   2. Pulitzerprisvinnaren Seymour Hersh uppgav detsamma i artikeln ”The Redirection” i the New Yorker 2006 och påtalade USA:s ändrade politik med stöd till sunni och i praktiken till al-Qaida.

   . I en artikel 24/3 2013 ger New York Times många belägg för kraftigt ökat vapenstöd från USA och allierade till rebellerna i Syrien. ”Med hjälp från CIA har arabiska regeringar och Turkiet kraftigt ökat det militära stödet till Syriens opposition och upprättat en hemlig luftbro av vapen och utrustning för upproret mot al-Assad, enligt uppgifter från flygtrafik, intervjuer med tjänstemän i flera länder och uppgifter från rebelledare.”
   10. DN återgav 13/5 2015 en intervju med president Obama i den Londonbaserade arabiskspråkiga tidningen Asharq al-Awsat. Obama sa ”Islamiska staten (IS) är i förlängningen ett resultat av den USA-ledda invasionen av Irak”.
   11. I ett tal till studenter i Harvard 2/10 2014 sa USA:s vicepresident Joe Biden att ISIS är en skapelse av USA:s allierade.”Asked about US policy in Syria, Biden touched on the dirty secret of the current US-led war against the Islamic State in Iraq and Syria. ISIS (or ISIL as the Obama administration terms it) is essentially the creation its allies who fomented civil war in Syria against the government of President Bashar al-Assad. Referring to Turkey, Saudi Arabia and the United Arab Emirates”.
   12. I en intervju våren 2015 erkänner pensionerade generallöjtnant Michael Flynn, en tid Donald Trumps säkerhetspolitiske rådgivare, att USA:s administration medvetet “släppt fram” al-Qaida och ISIS i Syrien och Irak. Michael Flynn är före detta chef för amerikanska Defense Intelligence Agency (DIA). Han bekräftar äktheten av en omtalad rapport från DIA från augusti 2012 som visar att USA:s ledning redan då visste att den syriska oppositionen tagit en sekteristisk riktning. Obama, Biden, USA-general: Vi har medvetet släppt fram al-Qaida och ISIS i Syrien
   13. Förre presidentkandidaten och f.d. militäre NATO-chefen Wesley Clark menar live i CNN våren 2015 att ISIS är skapad och finansierad av ”våra närmaste allierade.”
   14. Sputniknews rapporterar 7/12 ”Outgoing US President Barack Obama has acknowledged his country’s role in the emergence of Daesh, echoing opinions earlier voiced by Syrian President Bashar Assad and even by his successor in the White House, Donald Trump. “In shaping our response [to Daesh], we refused to repeat some of the mistakes of the 2003 invasion [of Iraq] that have helped to give rise to the organization that became ISIL in the first place,” Obama said during a major speech on the fight against terrorism at MacDill Air Force base in Florida on Tuesday.” Sputnik News
   15. Business Insider skrev för drygt ett år sedan ”Since 2013, the CIA has been training and equipping various moderate rebel elements in the Syrian civil war in an effort to undermine the regime of Syrian President Bashar al-Assad and force him to the negotiating table. Among the range of munitions and supplies that the CIA has funneled to the various brigades of the Free Syrian Army and other moderate groups through Saudi Arabia, Jordan, and Turkey are TOW anti-tank missiles.” Business Insider
   16. Förra utrikesministern Hillary Clinton kände till stödet till ISIS Clintons e-mail och Patrick Cockburn i CounterpunchI ett e-mail i augusti 2014 skrev Hillary Clinton ”“While this military/para-military operation is moving forward, we need to use our diplomatic and more traditional intelligence assets to bring pressure on the governments of Qatar and Saudi Arabia, which are providing clandestine financial and logistic support to ISIL [Isis] and other radical Sunni groups in the region” .
   17. Medlemmen i USA:s kongress Tulsi Gabbard (Demokraterna)har påtalat och protesterat mot USA:s stöd till terroristorganisationer. https://youtu.be/_qdf2WH4g9k
   18. I december 2016 beslöt USA att satsa ytterligare 300 miljoner dollar på att beväpna terroristorganisationer. Syrienexperter hävdar sedan länge att rebellerna domineras av terrorister, att ”Fria Syriska Armén”, som sedan länge har försvagats samarbetar med terroristorganisationer.
   19. USA föredrog ISIS framför Syriens folkvalde president. Ljudupptagning visar att USA föredrog ISIS framför Syriens folkvalde president

  • Vi är lika skyldiga som resten till Natos urskillnings bombande i Libyen av all infrastruktur ,kvinnor, barn, åldringar med hjältarnas flyg på 3000 meters höjd. Ungefär lika säkert som att sitta soffan och vara stolta över att skicka ett land till helvetes avgrund, en person skulle likvideras. En tyrann som var en ängel jämfört med Nato och Sverige, även om det fanns tiotusen Gaddafi kunde han inte uppnå detta djävulska kaos som dom ärorika ”befriarna ”lyckades med. Och kom ihåg att svensk signalspaning som var utplacerad i södra Europa fick med beröm godkänt. Hur många tusen dog av deras insats? Av 5,5 miljoner invånare mördades 70000 av Sveriges bundsförvanter, en miljon flydde till närliggande länder. al-Qaida tog över landet när vi åkte till trygghet och nära och kära och lämnade Afrikas mest välmående land i spillror död och förtvivlan. Verkar som det är lågvatten i dej när det gäller medmänsklighet och ansvar, inte konstigt världen är upp och ner.