50 år av våld i Palestina


Gunnar Olofsson, en av landets främsta experter har tidigare förstärkt bloggen genom att tillåta mig publicera med flera artiklar om Israel och Palestina.
Senast kom ett upprop tillsammans med två kolleger
Stöd israeliska läkare som vägrar tvångsmata palestinska fångar!. Dessförinnan under maj kom
Blockaden av Gaza måste upphöra!
samt Agera för palestinska fångar i Israel!

Artikeln.
Under en vanlig vecka i slutet av maj resulterade Israels ockupation av Palestina, enligt det palestinska människorättscentret (PCHR), i att

· en palestinsk pojke dödades av israelisk militär och en flicka dog av sina tidigare skador i Bethlehem

· en civil palestinier dödades och en journalist skadades av beväpnade israeliska bosättare söder om Nablus

· 46 civila palestinier, av dem 12 barn, skadades av militär och bosättare

· 59 razzior genomfördes i palestinska bostadsområden och 94 personer, av dem 32 barn, arresterades

· byggandet av nya bosättningar, bara för israeliska judar, fortsatte på ockuperad mark

· palestinska fiskare attackerades av israelisk militär

· blockaden av Gaza, nu inne på tionde året, fortsatte att plåga människor
PALESTINIAN-ISRAEL-GAZA-CONFLICT

En helt vanlig vecka i Palestina. Det vardagliga och ondsinta våldet under en olaglig ockupation – som i dagarna fyller 50 år. En verklighet som inte längre väcker uppmärksamhet eller protester i vår del av världen. Inga stolta proklamationer om mänskliga rättigheter. Inga reportage eller ens notiser i våra media. Ingenting. Våra politiker och journalister vänder bort blickarna. Hur länge till? Vi medborgare måste nu agera för att få en ändring till stånd. Skriva på kravlistor, avstå från att handla israeliskt, ta upp frågan i våra idrottsföreningar, fackföreningar, kultur- och vetenskapliga organisationer. Palestina måste få sin frihet. 50 år av våld och ockupation är nog!

i Andra om: , , , , , , , ,


6 svar till “50 år av våld i Palestina”

 1. När allt är över, palestinierna förintade eller skingrade och Palestina ett historiskt minne kan FN två sina händer och meddela att organisationen aldrig godkänt vare sig delningsplan eller israelisk stat.
  https://www.svd.se/erkann-staten-palestina

  ”Ja, att Bernadottes egen uppdragsgivare, FN:s generalsekreterare Trygve Lie, i hemlighet motarbetade honom och samarbetade med Israel, det kunde han nog inte föreställa sig. Att FN inte skulle förse honom med några egentliga maktmedel i Palestina, den bittra insikten infann sig alltför sent hos Bernadotte.”
  http://www.folkebernadottesminnesfond.se/index.asp?pagenr=16

  Trygve Lies agerande kan ha medverkat till sionisternas dödsdom mot Folke Bernadotte. Att sionisterna inte inväntade säkerhetsrådets beslut om delningsplanen kan ha berott på att Lie lämnade ett förhandsbesked till sionisterna om ett troligt nej från säkerhetsrådet. Orsaken bör ha varit att ett ja bröt mot FN:s egna stadgar.

  På samma sätt kan britterna två sina händer och hävda att Balfourdeklarationen aldrig syftade till att skapa en judisk stat i Palestina.
  ”1939 kom det officiella utlåtandet som fick namnet ”The white paper”. I detta utlåtande klargjorde man för första gången från britternas sida hur Balfourdeklarationen skulle tolkas gällande skapandet av ett judiskt hem i Palestina. Man menade att intentionen aldrig varit att skapa en judisk stat i Palestina, utan ett judiskt hem i Palestina. Man klargjorde även att intentionen var att Palestina i slutändan ska bli en stat där judar och araber tillsammans skulle ha makten att styra representativt i förhållande till befolkningarnas storlek och där båda befolkningarnas rättigheter skulle skyddas.”
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Israels_grundande

  • Och under epoken 1917 till 1939 var dessutom Britternas Israelprojekt redan hundra år gammalt. Palmerston sparkade igång det 1840 och en månad senare skickade han soldater till Palestina. Det öppet angivna syftet var att skapa ett brohuvud för Britterna där. Allt som kretsar kring Balfour döljer i ngn mån att det i högsta grad sen länge var Britternas avsikt att skapa Israel. Genom att leda uppmärksamheten till enbart Balfours tid går det att göra mer troligt att Britterna blev utpressade av judarna. I själva verket var första världskriget ett angloamerikanskt projekt som dom aldrig tänkte förlora men ville att det skulle verka som att det hade osäker utgång. Emellertid pågick hela tiden ett angloamerikanskt och allierat stöd till ’fienden’ Tyskland för att dom överhuvudtaget skulle kunna kriga vidare. Tysklands militär erhöll viktiga råvaror från ’fienden’. Tom maten. Och Usa var aldrig för en sekund neutrala.
   Vanlig militär på ömse sidor visste nog inget. Men brittiska flottan kunde inte ungå att märka att dom av sin egen styrande elit tvingades släppa förbi Kontraband.
   När Israel väl kom till var det en Brittisk militär expert som tränade upp en av Israels terroristorganisationer. Experten hetsade Israelerna mot Palestinierna. Detta sagt bara för att illustrera engagemanget från Brittisk sida inte för att bedöma skuld.

 2. Det blir 50 år av FN-skam. Mot Israel uppstår inga sanktioner, inga restriktioner mot landets läkemedelsförsörjning som tex mot Syrien. Inga flygförbudszoner. Inga restriktioner mot vapenleveranser. Fascismen i israel kan fortleva just pga sitt stöd av fascister.. FN’s fördömanden av Israel verkar inte ha mer effekt på illbattingen än vad UNWGAD’s beslut hade på det lustfyllda Svenska karaktärsdråpet av Assange. Så tävlar vi oslagbara och skamliga med vår Per Capita i vapenleveranser.. En av de mest skändliga inneboende vi ha nu för tiden.

  Ingen inomvästlig kraft kallar på Satanyahus utraderande, lönnmord eller störtande. Medan Fru Assad bör fråntas sitt Brittiska medborgarskap?

  • ”Fråga vem du inte kan kritisera, så vet du vem som styr över dig”, lär gamle Voltaire ha sagt.

   • ignoransen hade nog varit ett hett ämne för den kloke Voltaire.. På den tiden var ju processerna kortare än ögonblicklig för de kritiska.. Tillväxt och globalisering hade ännu inte stöpts i politiskt polerade format som trollformler åt övergrepp..