Stöd initiativ mot ett främlingsfientligt massövervakningssamhälle som genomsyras av misstro och osämja


Frågan om främlingsfientlighet har fått ökat fokus genom EU:s avvisande invandringspolitik och nu genom president Trumps inhumana, bryska policy mot människor från sju muslimska länder.

Det synes mig vara OK och lämpligt att nu åter publicera ett inlägg som tidigare presenterats 31/1 ett tidigare år.

Jag har här förmånen att publicera detta inlägg med den ursprungliga titeln ”Stöd vårt initiativ mot ett främlingsfientligt massövervakningssamhälle som genomsyras av misstro och osämja människor emellan” från föreningen Justitia Pax Veritas, som presenteras i slutet av artikeln. Det rör sig om en petition, som Du har möjlighet att skriva under, vilket jag gjort. Den ska sedan sändas till EU-kommissionen.
Tidigare har jag från denna viktiga organisation fått publicera ”Nej till instrumentalisering av journalister i valkampanjer” ”Eurovision Song Contest” och ”Expressen har sting i förtalet (min rubrik) 13/6 2014. Justitia Pax Veritas jpvom1

Artikeln och petitionen från Pax Veritas. Länk till petitionen finns nedan.
Vi vill leva i ett samhälle fritt från terroristhot, massövervakning, självcensur, mellanmänsklig misstro och osämja

De senaste dåden i Frankrike påminner oss om hur världen ser ut idag och att vi inte ska ta våra rättigheter och vår säkerhet för givna. Som många andra i Europa oroar vi oss idag över att främmande konflikter i allt större utsträckning importeras till vår del av världen. Som en konsekvens av detta sprids det panik och misstro i befolkningen, vilket skapar grogrund för framtida oroligheter. Samhället polariseras allt mer, och allt fler väljer att söka skydd bland extrema politiska krafter, vilket skapar ännu större polarisering. Vi har hamnat i en destruktiv spiral och vi måste snarast möjligt hitta en väg ur denna situation.

Europeiska regeringar försöker lösa problemet genom missriktade åtgärder. I stället för att skydda befolkningen inskränker man på dess fri- och rättigheter, medan ursprungsproblemet kvarstår. Problemet är inte olika religiösa, etniska eller andra grupper som sådana. Problemet är inte att staten inte hör och ser allt som dess medborgare säger och gör. Problemet är inte rörelsefriheten. Att rikta åtgärderna mot dessa är inget annat än att utnyttja situationen för att genomföra reformer som kan strida mot FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Dessa oönskade reformer ökar inte säkerheten på något sätt utan leder endast till ett övervakningssamhälle som genomsyras av misstro och osämja människor emellan. I ett sådant samhälle ersätts det fria ordet av självcensur. Samtidigt ger man efter för terroristerna vars mål är att skapa just rädsla och panik.

Orsaken till att våra samhällen har blivit osäkra är att krig föder krig och våld föder våld. Terroristorganisationer existerar i ett sammanhang – ett sammanhang där miljontals människor världen över utsätts för enormt lidande på grund av att främmande makter främjar sina intressen genom framprovocerade krig, ekonomisk förödelse och stöd i olika former till diverse extremistiska grupperingar. I det sammanhanget är det lätt för extremisterna att instrumentalisera de drabbade, öka sitt inflytande och få bredare stöd för framtida hämndaktioner. Vi kan inte ha ett säkert samhälle så länge sammanhanget inte förändras genom en ansvarsfull politik baserad på följande principer:

I) Ingen distribution av vapen, ammunition och annan krigsmateriel till konfliktområden.

II) Inget stöd till olika grupperingar som på olagliga och/eller våldsamma sätt försöker ta kontroll över ett geografiskt område.

III) Nolltolerans för tortyr.

IV) Nolltolerans för den interventionistiska politik som har lett till förstörelse av ett tiotal länder de senaste decennierna.

Vi kräver av våra politiska representanter att de snarast möjligt i ord och handling börjar verka nationellt och internationellt för:

Parisdemonstrationen 150111

1) Skydd av medborgarnas fri- och rättigheter genom att motverka pågående lagförslag och verka för ändring av redan stiftade lagar som inskränker den individuella integriteten vid kommunikation och rätten till skydd av personuppgifter.

2) Sanktionsåtgärder gentemot organisationer, grupper och länder som aktivt motverkar de ovan nämnda principerna (I-IV).

Vi vill avsluta detta brev med ett citat av Mahatma Gandhi: ”När kärlekens makt övervinner kärleken till makten kommer världen finna fred.”

Enligt hemsidan är ”Föreningen Justitia Pax Veritas en partipolitiskt, etniskt och religiöst obunden ideell förening.

Föreningen skall utifrån demokratiska och humanistiska värderingar:

– verka för fred, yttrandefrihet samt saklig, opartisk och allsidig belysning av konflikterna i världen utifrån erfarenheterna från konflikten i forna Jugoslavien.

– ägna sig åt integrationsfrågor samt verka för alla människors lika värde i Sverige och i världen.

Föreningens utgångspunkter:

– systematisk avlegitimering av en folkgrupps intressen (vilket har drabbat det serbiska folket under mer än två decennier) är vilseledande, kontraproduktivt och djupt omoraliskt.

– endast ett balanserat förhållningssätt, där man tar hänsyn till alla relevanta faktorer samt alla berörda parters intressen, kan skapa förutsättningar för genuin fred och försoning.”

i Andra om: , , , , ,, , , , ,

Pax VeritasLänk till petitionen Justitia Pax Veritas 3/6 2014Srbenica och sönderfallet av Jugoslavien Expressen 25/416/5 Justitia Pax VeritasNyhetsbanken Eurovision Song Contest SvT Melodifestivalen


5 svar till “Stöd initiativ mot ett främlingsfientligt massövervakningssamhälle som genomsyras av misstro och osämja”

 1. ”Att avskaffa religion som människors inbillade lycka är att kräva deras verkliga lycka. Att försöka förmå dem att överge sin vanföreställning om sina villkor är att försöka förmå dem att överge de villkor som kräver vanföreställningar. Religionskritik är därför i grund och botten kritik av den dal av tårar där religionen utgör glorian.
  /Karl Marx

  Det finns ett bra sätt att få leva ”i ett samhälle fritt från terroristhot, massövervakning, självcensur, mellanmänsklig misstro och osämja”.

  1. Se till att kontinuerligt se med vakna ögon på extrema fascistiska sekter (eller de som kallar sig för sekten), och vad de faktiskt predikar och om det är förenligt med ett demokratiskt samhälle med yttrandefrihet!

  2. Spärra in radikaliserade farliga individer på mentalsjukhus där de hör hemma.

  3. Lyft fram människor som inte självcensuerar sin kritik av extrema fascistiska sekter, ex. apostater som lämnat sekter som vill förtrycka dem eller döda dem.

  4. Medvetandegör människor om extrema fascistiska sekters interna styrdokument, vilka skapat mellanmänsklig misstro och osämja och diskutera dokumenten offentligt.

  5. Gnäll aldrig på det problem ni själva skapat. Erkänn problemet!

  • Man ska väl inte medikalisera samhällsproblem genom att spärra in ”radikaliserade” (blivit högerextremister) individer på mentalsjukhus. Du berör inte samhälleliga, materiella förhållanden. Kapitalismen i dess imperialistiska, globaliserade fas med ökad kamp om marknader och råvaror, med ökande arbetslöshet är en grogrund för fascism.

  • Terrorister består till huvudparten av knarkare, missanpassade och lokalbefolkning man tvingat in i värnplikt.

   När det gäller fascistiska rörelser så är det emot de materiella förutsättningarna man skall slå. Konfiskera anslag från utlandet. Underordna sekterna statsbidrag. Utländska opinionsbildande organisationer förbjuds.

   Vi kan avsluta IS på en vecka. Jag kan inte handla en snickers utan att staten kan ta reda på var och när. Men vi skall tro att IS kan göra miljardaffärer i Olja och Vapen utan att vi vet var de pengarna tar vägen? Nej, man vet sannolikt exakt vilka bankkontor man skall sparka in dörren på och frysa tillgångarna för, för att IS skulle ta slut på en vecka.

   Man behöver ingen mer kontroll av småfolket, man behöver bara applicera antiterrorlagar på rika människor, banker och vapenhandlare.

 2. Vi måste sluta slakta araberna.bomba deras hem.döda deras barn.
  respektera deras rätt att leva i fred i deras hemländer.
  Nato står ju för slakten och england och frankrike är väldigt aktiva tillsammans
  med usa.
  jag är inte förvånad att araberna vill hämnas på oss.
  det är mycket naturligt att vilja döda de som dödat din familj.
  den här föreningens vackra ord känns onödig.vi bör kraftsamla på att påverka nato att sluta leka krig för att miljardärerna i usa ska bli nöjda .