Stina Oscarsson: Konsten att skapa en ny berättelse


Jag deltog i Nordiska fredssamtal i Degerfors 12-14/8. Detta arrangerades liksom tidigare av Stockholmsavdelningen av Folket i Bild Kulturfront.
Föredragen kommer att återges här under den närmaste tiden.
Liksom förra året var det mycket givande och trevligt, fullt med bra föredrag av kunniga talare och livliga diskussioner. Stämningen var optimistisk trots nederlaget för freden och Sveriges folk med Värdlandsavtalet. En del talare var mer kända som de tidigare regeringsledamöterna Maj Britt Theorin och Thage G Peterson, riksdagsmannen Stig Henriksson, skriftställaren Jan Myrdal och regissören Stina Oscarsson medan andra var mer okända för en bredare allmänhet. Jag hoppas kunna återkomma med Youtube-upptagningar av vissa föredrag.
Programmet har presenterats i tidigare blogginlägg Nordiska fredssamtal i Degerfors

Bakgrund:
Fred och avspänning i Norden blir en allt mer angelägen och brännande fråga. På kort tid har det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde – Nordatlanten, Nordkalotten och Östersjön – skärpts betydligt.
Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vårt närområde ökar behovet av ett fördjupat nordiskt samarbete. Men säkerheten i regionen är inte enbart – kanske inte ens i första hand – en fråga om militärt försvar. Det är en politisk fråga, som kräver diskussion och aktivitet inom breda skikt av folket i de nordiska länderna.
Folkets kulturkonf-uppsala
Därför anordnar Folket i Bild Kulturfront för femte året i rad nordiska fredssamtal i Degerfors.
Frågor som kommer …att tas upp är bland andra:
• Vad innebär Natos framflyttade positioner och aktiviteter – däribland utökad aktiv militär verksamhet och ett svenskt värdlandsavtal – för freden och säkerheten i regionen?
• Vilken betydelse har den väststödda statskuppen i Kiev, Ukraina, inbördeskriget i Donbass, västmakternas respektive Rysslands agerande och den ryska annekteringen av Krim för säkerheten och stabiliteten i Europa och Norden?
• Hur bör de nordiska länderna förhålla sig till den USA-ledda insatsen i Irak och Syrien, som sägs syfta till att ”förebygga och besegra terrorism och bekämpa ISIS”?
• Hur kan vi bidra till ett stopp för de nordiska ländernas deltagande i kriget i Afghanistan?
• Hur ska man folkrättsligt se ingripandet i Mali, som de nordiska länderna stödjer med roterande system för transportflygplan?
• Vilken roll spelar FN i pågående konflikter?
• Hur kan Nordens folk och länder försvara FN-stadgans och folkrättens principer, särskilt förbudet mot angreppskrig?

I första sessionen ”Fred och avspänning i Norden?” på fredagen kl 16.00 – 19.00 deltog:

Stina Oscarsson, Konsten att skapa en ny berättelse
Thage G Peterson, Är siktet inställt på krig eller fred?
Stig Henriksson, Folkrörelsernas möjligheter att påverka parlamentarismen

Denna Youtube återger av det föredrag av regissören och dramatikern Stina Oscarsson som inledde Fredssamtalen.

i , , , , , , , , , , , ,


Ett svar till “Stina Oscarsson: Konsten att skapa en ny berättelse”

  1. Tycker att Sverige ska hålla sig utanför både NATO och det s.k värdlandsavtalet. Att vara med i det ena eller andra gagnar inte fred – det är en förberedelse för krig och försvar och då ”försvaret” bara blir en ursäkt för upprustning. Med den antiryska propaganda som förs vill man ju inte ens att Ryssland patrullerar sina egna farvatten i Finska Viken och utanför Kaliningrad, men tydligen är det helt ok att amerikanska fartyg ligger i Östersjön och vid otaliga övningar flyger över vårt land. Jag skulle vilja ha en förklaring på hur det kan få förekomma och hur folk kan acceptera detta – om det inte handlar om hjärntvätt av svenska folket att ”ryssen” alltid är fienden. Jag är mer rädd för USAs överhöghet än för Rysslands.
    T.o.m VÄDRET (om det är dåligt) skylls ju på Ryssland! ”Ryssvärmen”, ”Rysskylan” etc etc,Det är helt otroligt. Och ändå påpekas det att media är vänstervridet. Jag tycker att det är precis tvärtom.

    Kao